Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Debiteuren

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Uit landelijk onderzoek door VvE-Belang blijkt dat achterstanden in betalingen door leden van VvE’s oplopen. Gelukkig daalt het bij onze VvE. Was het eind 2012 nog € 35.000, eind 2013 is dat ca. € 28.500. En we hopen dat deze daling doorzet. We willen een gezonde VvE zijn, met een gevuld reservefonds en voorbereid op hoge kosten in de toekomst. U als eigenaar bent samen met de andere eigenaren medegerechtigd in het reservefonds. Dit reservefonds blijft eigendom van de VvE. Bij verkoop van uw
appartement gaan uw rechten over op de nieuwe eigenaar.

geld

Stookkosten 2012 - 2013

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Onlangs heeft iedereen de afrekening stookkosten van het afgelopen stookjaar ontvangen. Dit leverde een flink aantal vragen op zowel bij de bewoners, als bij het bestuur. Onze financiële man, Jan-Willem Reinders, zoekt alles uit. Dit gaat onder andere over de gebruikte meters en berekeningswijze. De eerste actie is dat de automatische incasso voor de afrekening stookkosten voorlopig is stopgezet. Wij hopen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. (wordt vervolgd)

Spirotech

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

De spirotech werkt als ‘ontgasser’. Hiermee wordt lucht uit het centrale verwarmingssysteem gehaald. Enige tijd geleden is het apparaat geplaatst maar kon nog niet in bedrijf genomen worden omdat het apparaat eerst gekalibreerd moest worden. Er is maar één kalibreerapparaat in Nederland en daar moesten we even op wachten. Inmiddels is de spirotech in bedrijf en functioneert goed. Binnenkort behoren klachten over lucht (ruis) in de leidingen tot het verleden. De lucht die nog in de leidingen zit, zoekt het hoogste punt op. De bewoners van de appartementen op de 13e etage zullen naar verwachting nog wel een of twee keer moeten ontluchten.

Kopgevels

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

De firma Koedooder is enige tijd geleden bij gebouw 3 begonnen met de werkzaamheden voor het herstel van het metselwerk. Ook is men gestart met de voorbereidende werkzaamheden bij gebouw 1. Als laatste is ons gebouw aan de beurt. De reden hiervoor is dat onze vereniging als laatste heeft besloten opdracht voor deze werkzaamheden te geven. Gelukkig is het verlaagde BTW tarief van 6% verlengd tot eind 2014.

Bij onderzoek dit voorjaar bleek dat het metselwerk op sommige etages in slechte staat verkeert, en dat de spouwankers gecorrodeerd zijn. Dit betekent dat slecht metselwerk vervangen wordt en er nieuwe spouwankers worden aangebracht.
Tegelijkertijd wordt ook het voegwerk onder handen genomen omdat er nu een steiger staat. Het voegwerk staat eigenlijk gepland voor over een paar jaar, maar op deze manier sparen we over een paar jaar het plaatsen en huren van de steiger uit, wat een grote kostenpost is.

N.B. In de periode dat er steigers staan is er een verhoogd risico voor insluiping via balkon en galerij. Blijf in die periode extra alert op het goed sluiten van ramen en deuren.

steigers

Buitenmuur stookruimte

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Dit najaar is de lekkage in de stookruimte verholpen. Niet alleen de stookruimte van ons gebouw, maar ook die van de andere gebouwen. Hiervoor was het nodig om de straat open te breken en de buitengevel vrij te maken. Vervolgens is om de gevel waterdicht te maken, dakleer tegen de buitengevel gebrand. Omdat het in die periode veel heeft geregend, konden de gevels niet goed drogen en hebben de werkzaamheden langer geduurd dan voorzien.

werkzaamheden

Intrema: Technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het technisch bouwkundig beheer van onze gebouwen gedaan door Intrema

Huurwel heeft in de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven met ingang van 2014 te stoppen met het technisch beheer. Tijdens die vergadering heeft het bestuur de intentie uitgesproken met de drie besturen gezamenlijk een goede kandidaat te vinden. En dat is gelukt. De advies-commissie van gebouw 2 was hierbij een belangrijke steun.

Intrema bestaat 15 jaar, is gecertificeerd door SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit certificaat is ontwikkeld door belanghebbende partijen als VvE Belang, Vereniging Eigen Huis en Aedes vereniging van woningcorporaties. Daarnaast is Intrema de enige technisch beheerder in Nederland die ISO gecertificeerd is. Dit is een teken voor de organisatie en haar
klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit alles zien wij als basis voor een goede samenwerking.

De eerste informatie is overgedragen door de Bank voor de Bouwnijverheid, de overdracht door Huurwel vindt begin januari plaats. Daarna informeren wij u over de nieuwe werkwijze en telefoonlijst.

Inmiddels heeft de huismeester ook kennisgemaakt met de directeur en de technische man van Intrema, en is het systeem van Intrema besproken. 

Nieuw technisch beheer in 2014

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft Huurwel het bestuur en de leden medegedeeld dat zij met ingang van 1 januari 2014 stoppen met het technisch beheer. Daarop is een commissie benoemd die het bestuur ondersteunt bij het kiezen van een nieuwe beheerder. Ook de besturen van gebouw 1 en 3 vinden het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Onze gebouwen zijn identiek en op deze manier besparen wij op de kosten. Inmiddels is de commissie bijeengekomen en heeft ieder gebouw aandachtspunten geformuleerd. Na afstemming worden gesprekken gepland met twee kandidaten. De vergadering heeft het bestuur unaniem mandaad gegeven om met advies van de commissie een overeenkomst aan te gaan voor het technisch beheer 2014.

technisch beheer

Scheiden van plastic

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Timo en Ron gaan scheiden
De Meijertjes gaan scheiden
Amsterdam gaat ook scheiden: plastic

plastic-1


Naast de afvalcontainers voor papier en flessen is de gemeente Amsterdam ook begonnen met het plaatsen van afvalcontainers voor plastic. Plastic is een oliehoudend materiaal dat niet biologisch afbreekbaar is, verbranding is dus schadelijk voor het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat plastic gescheiden ingezameld wordt en dat het materiaal zo veel mogelijk gerecycled wordt.

Gesloten kringlopen moeten ons het perspectief bieden op een way-out. De gedachte is simpel; afval mag geen schade veroorzaken aan het milieu op land of in het water.
Wanneer kringlopen gesloten zijn, is er niets aan de hand en kunnen we eeuwig blijven genieten van de voordelen die plastic ons biedt. Voorwaarde is dat de consument een handje helpt door afval gescheiden in te leveren. Zover zijn we nu nog niet. Er komen nog altijd plastic vezels in ons milieu, ook na recycling, maar het is wel een stap in de goede richting. Veel informatie vindt u op de website van de gemeente: onder andere waar de plastic afvalcontainers staan in ons stadsdeel, evenals een lijst met plastic afval dat u in de containers kwijt kan en ook diverse links met veel informatie over plastic en ons milieu. Voor de bewoners die niet over internet beschikken, afvalcontainers voor plastic vindt u in onze buurt op:

 • August Allebéplein – Marius Bauerstraat (bij Lidl)
 • Plein 40-45 (naast carillon)
 • Willem Kraanstraat
 • Slotermeerlaan (nabij Dekamarkt)

Lijst met plastic voor in de afvalcontainer:

 • Bakjes Knijpflessen
 • Bekertjes Kuipjes
 • Broodzakken Potten
 • Deksels Tasjes
 • Flacon s Tubes
 • Flessen Zakjes
 • Folies

N.B. Grijze vuilniszakken mogen niet in de plastic afvalcontainer terechtkomen.

plastic-2

Nog uit te voeren werkzaamheden in 2013 en lopende zaken

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Dit jaar wordt het volgende uitgevoerd:

 • vervangen frequentieregeling van de liften (gepland voor juli)
 • verhelpen lekkage buitenmuur stookruimte
 • plaatsen spirotech in de verwarmingsketel (opdracht is gegeven)
 • verankering en herstelwerk kopgevels: tijdens de extra ledenvergadering op 8 juli wordt aan de hand van twee offertes een besluit genomen. De uitvoering volgt zo spoedig mogelijk.

Het verkennend onderzoek naar de staat van galerij- en balkonconstructie is uitgevoerd en wij wachten op de rapportage. Wij houden u op de hoogte.

Risicospreiding van ons spaarkapitaal is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Ook hierin werken we samen met gebouw 1 en 3.
Voor gebouw 1 is onderhandeld. Dit is naar wens afgerond, nu volgen gebouw 2 en 3.

werkzaamheden

Fietsenstalling

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Het bestuur verzocht in de nieuwsbrief van januari dit jaar de fietsenstalling te gebruiken zoals deze bedoeld is. Na diverse klachten over hinderlijk gestalde fietsen,
schades en geruzie, is in de laatste algemene ledenvergadering gevraagd of er eindelijk iets aan de overlast kan worden gedaan. In overleg met de leden is tijdens die vergadering besloten de fietsenstalling op te heffen. Door het weghalen van de fietsenrekken ontstaat een loze ruimte. Deze zal, door het plaatsen van een wand, veranderen in een bergruimte, en wordt in bruikleen gegeven aan KAMA, het schoonmaakbedrijf dat sinds 1 januari ons gebouw schoonmaakt.

KAMA

Ter herinnering: uit statuten en reglement

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013
 • Bewoners van de kopflats behoren hun galerij schoon en vrij van attributen te houden.
 • Alle bewoners behoren ramen, kozijnen en deuren schoon te houden.
 • Op de galerijen mogen geen grote planten, fietsen of verbouwingsmaterialen worden geplaatst.
 • Honden aan de lijn (graag tot enige meters buiten de hoofdingang) en ongelukjes graag opruimen.
 • Vermelde tijden voor werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken, gelden ook voor geluidsinstallaties etc.

En een vriendelijk doch dringend verzoek geen fietsen e.d. te plaatsen bij de hoofdingang.
Het ontsiert de hoofdingang en het is gevaarlijk bij calamiteiten.

fietsen

Het bestuur wenst u een prettige zomer en/of vakantie

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

zomer

P.S. Denk aan de CSA-borrel op zaterdag 29 juni in cafe Oostoever van 16.00 - 19.00 uur.

Renovatie trappenhuis

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Vorig jaar heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de renovatie van het hoofdtrappenhuis. Nu, ruim een jaar later, is het dan zover!
Maandag 24 juni wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het verwijderen van de bestaande plafonds. Aansluitend begint de elektricien met de
aanpassingen van de bestaande elektrische installatie.
Vervolgens worden nieuwe plafonds aangebracht, gestuukt en geschilderd. Na het stuken van de plafonds worden de automatische deurdrangers aangebracht, de plafonds geschilderd, en nieuwe plafondarmaturen met led-verlichting aangebracht.
Gedurende de werkzaamheden zal aan het einde van de dag het trappenhuis zover worden opgeruimd dat, indien nodig de hulpdiensten toegang hebben tot alle etages.
Bovendien worden tijdelijk lampen opgehangen zodat het trappenhuis 's nachts verlicht blijft.
De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer zes weken duren. Het bestuur verwacht hiermee de overlast tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw begrip.

trappenhal-1

trappenhal-2

Automatische deuren boxgangen

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

In de afgelopen ledenvergadering is besloten om ook de vier deuren aan weerszijden van de boxgangen te voorzien van automatische deurdrangers. De deuren zijn straks te openen met behulp van een tag. Dit is dezelfde tag die u nu ook gebruikt om het gebouw binnen te komen. Als u de de boxgangen verlaat kunt u de deur openen door middel van een drukschakelaar. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met die van het trappenhuis en de galerijdeuren.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Tijden de Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is een aantal besluiten genomen. Wat betreft de galerijen zijn dit:

Commissie galerijvloeren
Inmiddels is de commissie 'galerijvloeren' samengesteld.

De commissie bestaat uit bewoners en bestuursleden van de drie gebouwen. Deze commissie zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de problemen van onze galerijvloeren te verhelpen. De bevindingen zullen in de Algemene ledenvergadering van 2013 aan u worden voorgelegd, opdat er een besluit kan worden genomen over de oplossing van de problemen.

Hemelwaterafvoer
De regenpijpen (inclusief bevestiging en roosters) op de galerijen worden na de vakantieperiode vervangen door witte.

Automatische deuren
Om er voor te zorgen dat de toegangsdeuren tot de galerijen automatisch opengaan, moet er eerst stroom op de etages komen. Daarna worden de deuren aangepast.

Overige besluiten ALV

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Lift en ruimten bij de lift

Tegelijkertijd met het aanbrengen van stroom op de etages worden de plafonds en de verlichting vernieuwd. De nieuwe lampen zijn ook voorzien van noodverlichting. Tevens worden de liftdeuren gerenoveerd. De ophanging van de deuren is aan vervanging toe.

Commissie gelden VvE

Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van het faillissement van de Redema Groep, advies ingewonnen:
wat zijn de risico's als gelden bij slechts één bank zijn ondergebracht. In de Algemene Ledenvergadering is besloten dit op te pakken. Er is een commissie samengesteld die de risico's en mogelijkheden in kaart gaat brengen.

Verwarmingsketel

Er wordt een automatische ontluchter in het verwarmingssysteem aangebracht. Dit betekent dat er minder lucht in het systeem komt tijdens het bijvullen, en dat de lucht die gedurende het stoken ontstaat zoveel mogelijk wordt afgevoerd. Het leidt ook tot minder ruis en geborrel in de leidingen.

Spouwankers

Op een aantal punten worden de spouwankers in de kopse muren gecontroleerd. Hiermee willen we onaangename verrassingen voorkomen.

Warmte-meters

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april jl. is besloten om de warmtemeters te vervangen door op afstand afleesbare elektronische meters.

 De afspraak was om het opnemen van de huidige meters samen te laten vallen met de vervanging van de oude meters door de nieuwe aan te schaffen meters. Het kwam dan ook als een verrassing dat de firma Ista de huidige meterstand kwam opnemen voor de jaarlijkse afrekening. Na overleg en contact met de diverse firma's en instanties is men geïnformeerd – middels een brief in het mededelingenkastje in de benedenhal – dat de opname is uitgesteld tot een later tijdstip. Een aantal bewoners is deze mededeling ontgaan of had al maatregelen getroffen, b.v. door het opnemen van een vrije dag, wat tot enig ongenoegen leidde. Het bestuur betreurt deze gang van zaken, maar hoopt op enig begrip te kunnen rekenen met deze maatregel en zo niet voor dubbele kosten te zitten. Met een welgemeend excuus voor het ongemak aan de getroffenen.

Buurtoverleg

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Gemiddeld eens in de drie maanden vindt er een buurtoverleg plaats waarin zowel bewoners van de Burg. Hogguerstraat, de Burg. Cramergracht en de Herman Poortbuurt vertegenwoordigd zijn, alsmede de school, het benzinestation, het stadsdeel en de politie.

De leefbaarheid en veiligheid in onze buurt zijn de speerpunten tijdens dit overleg. Tijdens de laatste bijeenkomsten is gesproken over o.a. inbraak in auto's, de autowrakken, drugsdealers langs de Noordzijde, de 'donkere plekken' in de buurt, het parkeerbeleid, eventuele overlast van scholieren en overlast van het benzinestation. Er worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om overlast terug te dringen en zoveel mogelijk veiligheid te creëren in onze woonbuurt.
Bijvoorbeeld: zo heeft de politie extra laten surveilleren en een paar avonden, samen met mensen van handhaving, de parkeerplaatsen in de gaten gehouden. Het benzinestation heeft een beperkte parkeertijd van een half uur op hun vaste parkeerplaatsen ingevoerd. En voor problemen door leerlingen van de school veroorzaakt, worden maatregelen getroffen.

Buurtschouw

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

De buurtschouw van 18 mei jl., waar iedere bewoner van onze buurt voor was uitgenodigd, heeft inmiddels
plaatsgevonden. Sinds vrijdag 15 juni is op internet te zien wat de stand van zaken is naar aanleiding van
deze schouw. Veel dank gaat uit naar dhr. W Blok en dhr. B. Bos, die een zeer uitgebreide voorschouw
hebben gehouden.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Op de algemene ledenvergadering april (ALV) dit jaar was het huishoudelijk reglement geagendeerd. Het bestuur heeft een aantal wijzigingen voorgesteld. De vergadering heeft het bestuur gevraagd nogmaals kritisch naar de voorgestelde wijzigingen te kijken en beter te motiveren waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is aan een aantal spelregels gebonden, zo mag het bijvoorbeeld niet in strijd met de wet of de splitsingsakte van ons gebouw zijn. Ook schrijft de akte een aantal zaken voor die in het huishoudelijk reglement geregeld moeten zijn. Doel van de voorgenomen wijzigingen is niet om het huishoudelijk reglement volledig op de schop te nemen, integendeel. Het doel is om deze meer in overeenstemming te brengen met de tijd waarin wij leven. Ook zijn er de afgelopen jaren besluiten genomen in de ALV die voor (nieuwe) leden lastig te vinden zijn. Sommige van deze besluiten moeten dan ook een plek krijgen in het huishoudelijk reglement waardoor deze besluiten voor iedereen eenvoudig te raadplegen zijn. Voorafgaand aan de volgende ALV zullen wij u informeren met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

Politiekeurmerk veilig wonen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Dit jaar wil het bestuur onderzoeken of het Politiekeurmerk veilig wonen interessant is voor ons gebouw. Zo nu en dan worden we geconfronteerd met inbraak of pogingen daartoe, vooral de bergingen kunnen rekenen op belangstelling van het boevengilde. Ook lopen met enige regelmaat onbekenden door het gebouw. Dit geeft gevoelens van onveiligheid en heeft invloed op ons woongenot. Het keurmerk verkleint de kans op inbraak tot 90% daarnaast geven de meeste verzekeraars korting op de premie van de inboedelverzekering. Meer informatie vind u op: www.politiekeurmerk.nl.

N.B. Let u zelf ook op dat onbekenden niet achter u aanlopen het gebouw in? En als de deuren naar bijvoorbeeld de boxgangen niet meer sluiten geef dit dan door aan de huismeester.

Tips

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012
 • Houd het mededelingenkastje in de hal goed in de gaten: het is de manier om u snel te informeren over actuele zaken.
 • Uw woning potdicht houden is ongezond. Per dag 20 minuten luchten is minimaal.
 • Ventileer uw woning door roosters (of uitzet ramen) open te houden. Dit voorkomt schimmel en houtrot. Bovendien is een vochtige woning moeilijker te verwarmen, waardoor het energiegebruik hoger zal zijn dan een woning die goed geventileerd wordt.
 • Grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur is ook oorzaak van een vochtige woning.

Bedankt!

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar kijken we even terug naar het voorbije jaar. Hierbij bedanken wij de vrijwilligers die zichtbaar, of op de achtergrond, veel werk verrichten.

dank je wel

 • Het resultaat van het werk van de prikploeg kunt u dagelijks bewonderen. De afwezigheid van zwerfvuil zorgt voor een prettiger woonomgeving.
 • Tot nu toe achter de schermen pluist de warmtemetercommissie alle voor- en nadelen van de verschillende soorten warmtemeters uit, zodat u bij de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) een weloverwogen keuze kunt maken voor het nieuwe type warmtemeters. (De datum voor de ALV, 23 april 2012, kunt u vast in uw agenda noteren.)
 • De Commissie Sociale Aktiviteiten organiseerde de Midzomer- en de Nieuwjaarsborrel. Verder was de commissie actief bij de handtekeningenactie voor parkeerbeleid. 

Zijn er mensen die zich betrokken voelen en, op welk vlak dan ook, mee willen helpen, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Henk Bruijn wordt 65

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Ja, onze huismeester bereikt zaterdag 28 januari de respectabele leeftijd van 65. Hij viert dit, na zijn vakantieweek, op woensdag 8 februari. We plaatsen nog een uitnodiging in het mededelingenkastje. Via deze nieuwsbrief feliciteren we Henk alvast en wensen hem een mooie en gedenkwaardige dag. Henk heeft de wens uitgesproken om nog enige jaren als huismeester werkzaam te blijven. Dus we zetten onze samenwerking nog even voort.

65tshirt 65

Regenpijpen

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Het bestuur zal in de Algemene Ledenvergadering voorstellen de huidige hemelwaterafvoeren aan de galerijzijde te laten vervangen voor witte of rode. De huidige (grijze) regenpijpen zijn verweerd, en hebben reparatiestukken. De beugels waar zij mee vast zitten zijn vaak verroest. Dit geeft een armoedige indruk. Ook komen regenpijpen soms los waardoor het regenwater langs de gevel loopt en de galerij onder een laagje water komt te staan met een gladde vloer tot gevolg. Wij verwachten dat met deze ingreep, in combinatie met het grondig reinigen van de galerijvloeren en het verwijderen van spinrag en cocons, het gebouw er een stuk frisser uitziet, wat ten goede komt aan het woongenot. Bent u nieuwsgierig? Gebouw 3 heeft de grijze regenpijpen vorig jaar vervangen voor witte.

spin

Subcategorieën

 • Gebouw 1
 • Nieuws gebouw 2

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

 • Nieuws gebouw 3

  Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3