Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Schilderwerkzaamheden galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij het nalopen van het schilderwerk tijdens de werkzaamheden en erna, valt ons een aantal
zaken op:

1. Het schilderwerk wordt door veel bewoners erg slecht schoongehouden. Wist u dat schilderwerk dat regelmatig wordt schoongemaakt veel langer meegaat?

2. Ventilatie in huis is erg belangrijk. Niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook voor het behoud van uw woning. Door slechte ventilatie ontstaat schimmelvorming en dus houtrot.
Voor uw gezondheid: lucht minimaal 20 minuten per dag.

3. De stalen ramen zijn vorig jaar geschilderd en er ontstaat plaatselijk enige corrosie. De waargenomen corrosie ontstaat voornamelijk op het liggende werk ter plaatse van de scherpe kanten. Laagdiktemetingen tonen aan dat de laagdikte op deze scherpe kanten lager is dan het overige staalwerk. Dat is logisch, want het is moeilijk om op scherpe kanten voldoende laagdikte aan te brengen om zodoende voldoende bescherming te krijgen. Afgesproken is dat het geheel verder zal worden onderzocht en in een latere fase gerapporteerd zal worden. Plaatselijk zal de schilder het onderzochte deel tijdelijk herstellen.

Bestuurskandidaat

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Mieke Hogewoning heeft besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Zij heeft zich vier jaar met veel  enthousiasme ingezet voor de belangen van onze VvE en heeft er nu voor gekozen haar vrijwilligerswerk uit te breiden. Mieke, heel veel dank voor je inzet.

Gelukkig hebben we een nieuwe kandidaat gevonden die wij graag aan u voorstellen in de vergadering. Wij zijn van mening dat deze kandidaat een prima aanvulling van het bestuur is, vooral vanwege zijn bouwkundige achtergrond. Dat past precies in ons grote project van verduurzaming.

Kandidaat gezocht voor de kascommissie

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Voor het komende jaar zoeken wij een lid voor de kascommissie. Dirk van Halm heeft besloten zich terug te trekken.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Inmiddels ziet het overzicht galerijvertegenwoordigers er als volgt uit.

Etage
1 Mw. C. Ramsahai 453
2 Mw. I. Jans 477
3 Dhr. M. Slobben 515
4 Mw. M. Lema 527
5 Dhr. C. Hoogesteijn 569
6 vacature
7 Mw. M. van Lint 609
8 Dhr. A. Berkemeijer 641
9 Dhr. R. van Antwerpen 667
10 Dhr. E. Ennema 695
11 Mw. C. van Santen 713
12 vacature
13 Mw. N. Brederode 773


Nog 2 vacatures…
Wie meldt zich aan? Wilt u eerst meer informatie of overleggen?
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Ledenvergadering 10 april

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Alle leden van de VvE zijn van harte welkom op de vergadering. Het is heel belangrijk dat u uw stem uitbrengt.
Kunt u niet aanwezig zijn, breng dan uw stem uit via een machtiging. Deze kunt u inleveren bij het bestuur of een van de galerijvertegenwoordigers. Zie hierboven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

De nieuwe (hoofd)splitsingsakte

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met instemming van de vergadering is op 29 november jl. de (hoofd)splitsingsakte gewijzigd. In de akte staat nu duidelijk vermeld, dat “Voorts is het niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.” (artikel 25 lid 4) Dit leverde veel vragen op.

Notaris Binnenkade lichtte toe dat dit volgens de huidige akte ook niet is toegestaan.
Samengevat zit het als volgt in elkaar:

•Het toegestane gebruik van de woning wordt in eerste plaats bepaald door de gemeente (bestemmingsplan en uitwerking daarvan).
• Tevens dienen eigenaren/bewoners zich te houden aan de bestemming die in hoofd- en ondersplitsing staan opgenomen; in theorie kan dit een beperking zijn op de gemeentelijke bestemming maar dat hoeft niet; tegelijkertijd kan een bestemming in de splitsingsakte nooit een gemeentelijke bestemming overrulen.
• In de hoofdsplitsing van 30 december 1977 is de bestemming voor de woningen: “particulier woongebruik door de tot het gebruik gerechtigde met hun eventuele gezin”, waarop een uitwerking volgt voor gedeeltelijk gebruik als tandarts- dokterspraktijk etc. (zie artikel 9). In de nieuwe akte wordt dit alleen tekstueel uitgebreid (met voorbeelden) maar niet inhoudelijk beperkt.
• In de ondersplitsing van 1 augustus 2000 (artikel 8) staat dezelfde bestemming als nu nog voorkomt in de huidige hoofdsplitsing, echter niet met de uitwerking van tandarts- en dokterspraktijk etc. Een ondersplitsing mag niet in strijd zijn met de hoofdsplitsing maar mag wel beperkend zijn ten opzichte van de hoofdsplitsing (wat in casu dus zo is).
•De conclusie is dat als iemand vraagt om één kamer te mogen onderverhuren, dan is dat toegestaan mits de gemeentelijke regelgeving (of de rechtspraak, bijvoorbeeld airbnb) dat niet verbiedt en mits die eigenaar zelf tevens woonachtig is op hetzelfde adres (niet alleen geregistreerd maar ook feitelijk de hoofdbewoner is). Een woning mag met toestemming van het bestuur wel als ‘woning’ worden verhuurd conform de splitsingsakte. De gebruiker moet hiervoor een gebruikersverklaring ondertekenen.
De bepaling is daarom niet waardedrukkend omdat de gebruikersmogelijkheden niet worden beperkt, vergeleken met de oude situatie.

Van kantoren naar appartementen

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Alles is rond. De bestemming van de kantorenlaag is gewijzigd in appartementsrecht, en de verbouwing kan beginnen. De eerste sloopwerkzaamheden in gebouw 1 zijn al gedaan, in januari zijn wij aan de beurt. Het realiseren van de woningen start in gebouw 1 in januari en bij ons enige maanden later.

In ieder gebouw komen 21 woningen: 20 van ca. 50 m2 en 1 van ca.70 m2. De eigenaren willen u zo goed mogelijk informeren over het verloop. En zij hebben daarvoor een website gemaakt: zie www.hogguers.nl.
Vragen en opmerkingen over de verbouwing kunt u in 2018 mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
!

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Enkele weken geleden is door de gemeente grondonderzoek verricht voor het plaatsen van ondergrondse containers. Ik vroeg de mannen of zij naar goud zochten. Het antwoord was dat zij dat niet wilden delen, wel informatie.

Bij ieder gebouw komen 6 ondergrondse containers: papier, glas, plastic en 3 voor restvuil. Alleen bij ons gebouw komt een extra container voor kleding, ook ondergronds. De containers die er nu staan verdwijnen. De nieuwe plaats voor de containers is als u het gebouw uitloopt links van de oprit, tussen twee bomen.

Om u een idee te geven: in de drie containers restvuil kan 3x5=15 kubieke meter restvuil. In de huidige situatie worden onze rolcontainers tweemaal per week geleegd. De inhoud van een rolcontainer is 1 kubieke meter. Dus per week wordt ca. 13 kubieke meter opgehaald. De ondergrondse worden regelmatig geleegd en ook als ze vol zijn.

Het tijdstip waarop dit alles gaat gebeuren is in het voorjaar.

Maar voor het zover is worden alle bewoners geïnformeerd door de gemeente. Eerst ontvangt u een brief van de gemeente met de aankondiging, en op een ander tijdstip uitleg over de afvalwijze en tips.

Fietsenplaag

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Dat het stallen van fietsen in onze straat een probleem is daar zijn we het allemaal wel over eens. Zo ook de eigenaren die straks 63 appartementen gaan verkopen. Hun architect had al een paar ideeën gelanceerd (zie de presentatie van 29 augustus op www.hogguerstraat.nl ),en nu zijn we ook in overleg met de adviseur (landschapsarchitect) van de school. Ook de school heeft plannen en het idee is om wederzijdse plannen gezamenlijke in te dienen bij de gemeente. Dat heeft hopelijk meer slagingskans. Na een inventarisatie, waaraan van ieder gebouw ook een bestuurslid deelnam, heeft de adviseur van de school de ideeën uitgewerkt en drie voorstellen gepresenteerd. Deze hebben we op 14 december besproken. We hebben gekozen voor de optie die de meeste kans van slagen heeft bij de gemeente en ook nog betaalbaar is. Zodra de laatste uitwerking is afgerond, hoort u dat.

Ventilatie

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Gelukkig zijn de problemen met de ventilatie opgelost. Het kostte enig moeite om de eerste oorzaak te vinden, en daarna nog een tweede. We hopen dat het allemaal goed gaat, maar we gaan alvast offertes opvragen om de ventilatoren te vernieuwen.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Begin volgend jaar starten we met de werkzaamheden op de balkons. Deze zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden op de galerijen die dit jaar zijn uitgevoerd. We hebben wederom de firma Pronk ingeschakeld. Niet alleen omdat wij zeer tevreden waren, maar ook omdat veel bewoners zeer lovend waren over de mannen van Pronk.

De plafonds worden schoongespoten waardoor duidelijk wordt waar reparaties nodig zijn. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd, worden de plafonds geschilderd. Het houtwerk wordt gecontroleerd en waar reparaties nodig zijn, worden deze uitgevoerd. Daarna krijgt het houtwerk een grondige schilderbeurt. Een stevige aanpak, maar dan is het voor jaren klaar.

U begrijpt dat met deze werkzaamheden de balkons zoveel mogelijk leeg moeten zijn. Zo kregen we al een goede tip: omdat we verticaal werken, kunnen buren op de galerij elkaar mogelijk helpen door balkonattributen tijdelijk bij elkaar te plaatsen. En misschien heeft u ook nog een idee. We horen het graag. Ook als u vragen heeft, bent u van harte welkom.

Er wordt verticaal gewerkt over een breedte van drie woningen. Afhankelijk van het weer starten de werkzaamheden op 5 februari 2018 en hopelijk is alles vóór 1 juli klaar. 

week 6 t/m 9 week 10 t/m 13 week 14 t/m 17 week 18 t/m 21 week 22 t/m 25
kolom 1-2-3 kolom 4-5-6 kolom 7-8-9 kolom 10-11-12 kolom 13

We houden u via het mededelingenbord op de hoogte.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Niets is erger dan wanneer de lift het niet doet, of wanneer deze vreemde of bonkende geluiden maakt. Dit laatste is niet gevaarlijk, wel storend. Het is uitgebreid bekeken door verschillende deskundigen, en uiteindelijk hebben we van SkyLift een offerte gekregen om dit probleem op te lossen en hebben we opdracht gegeven.

Nadat de deuren van beide liften half oktober zijn gemolesteerd, heeft de deur van de linkerlift enkele keren storingen gegeven omdat de deur niet altijd goed sloot. Dat was 15 december opgelost, en op maandag 18 december weigerde het knopje van de 12de etage. Ook dit is verholpen.

Naast het onderzoek, de vaste onderhoudsbeurten en storingen was dit een vervelende periode en we gaan er vanuit dat binnenkort alles is opgelost.

Intrema allround VvE-beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt Intrema het complete beheer van onze VvE. Daar komt wel wat voor kijken, maar er wordt hard aan gewerkt.
Het betekent dat er ook voor u het een en ander verandert. Daarover wordt u uitgebreid geïnformeerd door Intrema. En u ontvangt een checklist van hen.

Galerijvertegenwoordigers gevraagd voor de etages 2, 3 en 6!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

In een voorgaande nieuwsbrief hebben we iets verteld over de galerijvertegenwoordiger. Omdat er met enige regelmaat nieuwe bewoners komen, in het kort opnieuw iets over zijn of haar rol.

Wij nemen aan dat iedereen prettig wil wonen, zonder overlast van welke aard dan ook. Het bestuur wil echt niet alles van u weten (liever niet zelfs…) maar wil wel graag overlast door bijv. medebewoners, zoveel mogelijk beperken.

Wie anders dan een bewoner weet wat er omgaat op de galerij. De galerijvertegenwoordiger signaleert overlast van welke aard dan ook (verbouwingen, luidruchtige bewoners, afval, te vroeg buitengezet huisvuil etc.). Sommige van hen spreken bewoners daar zelf op aan, anderen geven een seintje aan het bestuur om actie te
ondernemen.

Ook merken zij soms op dat bewoners in nood verkeren en dat hulp gewenst is. Met een vergrijzende populatie komt dit regelmatig voor.
Een andere taak houdt verband met de Algemene Leden Vergadering (ALV) die tenminste eenmaal per jaar plaatsvindt en waar besluiten genomen worden die ons allemaal aangaan. Sommige galerijvertegenwoordigers sporen hun medebewoners aan om te komen
of verzamelen actief volmachten.

Eenmaal per jaar komen ze bij elkaar met een aantal bestuursleden om ervaringen uit te wisselen. Daar valt elke keer op dat een ieder een andere invulling aan de rol van galerijvertegenwoordiger geeft.

Op dit moment hebben de verdiepingen 2, 3 en 6 geen vertegenwoordiging!
Is dit iets voor u? Als u zich aan wilt aanmelden of u heeft nog vragen dan kunt u mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vier nieuwe prikkers!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

We zijn heel blij dat vier prikkers zich hebben aangemeld. Heel hartelijk dank.

Geachte eigenaren en bewoners,

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april bestaat het bestuur uit drie leden:
Cootje Buisman (711) voorzitter
Mieke Hogewoning (633) secretaris
Ed Fielmich (647) penningmeester
Inmiddels zijn we aardig op elkaar ingewerkt, en voelen we ons een echt team. Onze kennis en vaardigheden vullen elkaar goed aan.

In de ALV is een aantal besluiten genomen:

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Er is ledverlichting aangebracht in de boxgangen. Dit betekent: kostenvermindering wat stroom en vervanging lampen betreft, en beter licht. Samen met de al eerder opgeknapte deuren ziet het er nu heel toegankelijk uit.
Verder zijn de hoofdkranen warmwater vervangen en digitale warmwatermeters aangebracht. Helaas waren de mensen die het aangesloten hebben, vergeten de meters te activeren. Daarop is een verzoek aan alle bewoners gestuurd, inclusief handleiding, om dit zelf te doen. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan wordt het verbruik geschat. Het is dus belangrijk om dit alsnog te doen.
De grootste stap was de overgang op Stadswarmte. Het hele traject is prima verlopen, en we zaten minder dan een dag zonder verwarming en warmwater. Het was een hele investering maar we besparen voor 2017 zeer hoge kosten door het niet hoeven te vernieuwen van de ketels. We zijn benieuwd wat de besparing op de stookkosten voor het volgende seizoen zijn.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

We hebben kort gebrainstormd over twee liften per etage. Het was nog te vroeg om een besluit te nemen, maar we waren erg benieuwd hoe er over gedacht werd. Afgesproken is om wanneer alle aspecten bekend zijn, een extra ALV te beleggen om iedereen breed te informeren, en zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Waarom zijn wij met het idee gekomen voor twee liften per etage?
De belangrijkste reden is dat wij streven naar wooncomfort dat past bij deze tijd. Voor iedereen. In deze tijd gaat de overheid er vanuit dat mensen langer thuis wonen, ook als men zorg aan huis nodig heeft. Mensen met een lichte zorgvraag krijgen geen toegang meer tot zorginstellingen, en bejaardenhuizen worden opgeheven.  Bovendien willen mensen zelf ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En, er is in Amsterdam een groot tekort aan betaalbare ouderenwoningen.
Daarnaast heeft het ook veel voordelen:
- er is altijd een lift beschikbaar wanneer een lift uitvalt.
- er is altijd een lift beschikbaar als er een verhuizing plaatsvindt.
- de wachttijden zullen gehalveerd worden als er op elke etage een lift stopt. De liften
zullen in duplex werken, wat inhoudt dat er een lift aangestuurd wordt die het snelst bij
de oproep komt.
Samenvattend denken we dat dit goede redenen zijn voor een gebouw van 169 woningen
en een kleine 300 bewoners. Wat denk u?

Technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Dit jaar staat ook de uitvoering evaluatie betonschade balkons op de agenda. De bedoeling is dat dit nog voor de komende ALV is afgerond. Als u schade heeft die nog niet is doorgegeven, meldt dit dan alsnog bij de huismeester. Voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) werkten wij in de tijd van CoördinatieBouw. later Huurwel met een plan voor 15 jaar. Intrema, sinds 2014 ons technisch beheer, werkt met een planning van 30 jaar. Daar wordt op dit moment hard aangewerkt. We hebben wel pech gehad met personeelswisselingen binnen Intrema, maar sinds korte tijd hebben wij nu een vaste man, Peter Heijnekamp. Hij is 52 jaar en heeft veel ervaring. De eerste heft van januari bespreken we het MJOP en kunnen we plannen maken voor het volgend jaar.

Huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

De drie besturen zijn zeer tevreden over de samenwerking met de nieuwe huismeester Ruud Maeijer. En de bewoners ook, dat mogen we wel aannemen. In januari wijden we een aparte nieuwbrief aan hem.
Met ingang van 1 januari zijn de tijden van het spreekuur veranderd nl.:
- maandag t/m woensdag van 09.00 - 10.00 uur en van 16.00 - 16.30 uur
- donderdag van 18.00 - 19.00 uur,
zo hebben ook degenen die overdag niet kunnen ‘s avonds een mogelijkheid. Dit houdt in dat Ruud op donderdagochtend en op vrijdag vrij is. Verder blijft hij bereikbaar via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefoon: 020-613 49 33.

Onze entree en het kantoor van de huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Bij de renovatie van de liften hebben we ook de hal meegenomen. Maar wat gebeurde er? De glaswanden zouden wit worden en daar was de kleur van de verf op uitgekozen. Echter de glaswanden worden aan de achterkant inderdaad spierwit gemaakt maar het effect is toch groen. Ook de kleur van de gekozen tegels werd op het laatste moment anders omdat de gekozen kleur niet meer leverbaar was. Daarom hebben we besloten de kleur van het houtwerk aan te passen. We hebben offertes aangevraagd voor zowel het schilderwerk als de overige schrootjes ook bedekken met glaswanden. En dat viel mee. Inmiddels is het schilderwerk klaar en op 18 januari worden de glaswanden geplaatst. De aanpak van het kantoor van de huismeester heeft even op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. Ruud is hartstikke trots! In januari krijgt het keukentje een beurt.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Op 29 oktober jl. vond een overleg plaats met de galerijvertegenwoordigers. Er zijn geen problemen gesignaleerd, alleen enkele aandachtspunten die het woonplezier verminderen en eenvoudig op te lossen zijn als iedereen, ook (onder)huurders, zich aan het huishoudelijk reglement houden. Dus...
- Plaats geen vuilniszakken vóór 20.00 uur op de galerij. Vogels pikken de zakken open en het vuil wordt verspreid. U kunt altijd als u de vuilniszakken eerder kwijt wilt, deze zelf naar de container brengen.
- Maak regelmatig uw ramen en deuren schoon. Het is niet alleen beter voor het behoud, maar ook voor een prettige woonomgeving.
- Houd de galerijen vrij! Dus geen fietsen, winkelwagentjes, planten en deurmatten. Dit in verband met calamiteiten en de schoonmaak. Een droogloopmat bij de binnenzijde van uw voordeur is echt voldoende. Losse matjes op de galerij houden het vuil alleen maar vast.

Afrekening stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

U kunt uw afrekening als volgt controleren. Op iedere radiator zit een meter. Door op het knopje te drukken worden afwisselend twee standen weergegeven: de eindstand van het vorige stookseizoen en de huidige stand van verbruik.

Prikkers gevraagd

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Prikkers verzamelen het zwerfvuil rondom het gebouw. Op dit moment hebben we geen vaste prikkers meer. Of ze zijn verhuisd of hebben om gezondheidsredenen deze activiteit moeten opzeggen.
Wilt u een bijdrage leveren dan horen we dat graag. Ook als u het wel zou willen maar niet in uw eentje, laat het ons weten. U kunt zich opgeven via de mail of bij een van de bestuursleden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mundus

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

De schoolleiding besteedt veel aandacht aan het veiliger en schoner maken van school en schoolomgeving. Zo loopt een van de conciërges na schooltijd een rondje om papier etc. op te ruimen. Overwogen is om dit laatste als strafcorvee in te voeren, maar men is daar terughoudend mee omdat het door leerlingen als gezichtsverlies kan worden beschouwd. Mocht u ondanks de maatregelen die de school al genomen heeft toch overlast ervaren, voelt u zich niet veilig, of stoort u zich aan de troep rondom de school, bel of mail dan naar het Munduscollege :
Telefoon: 020 - 585 48 54 en E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3