Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Schilderwerkzaamheden galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij het nalopen van het schilderwerk tijdens de werkzaamheden en erna, valt ons een aantal
zaken op:

1. Het schilderwerk wordt door veel bewoners erg slecht schoongehouden. Wist u dat schilderwerk dat regelmatig wordt schoongemaakt veel langer meegaat?

2. Ventilatie in huis is erg belangrijk. Niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook voor het behoud van uw woning. Door slechte ventilatie ontstaat schimmelvorming en dus houtrot.
Voor uw gezondheid: lucht minimaal 20 minuten per dag.

3. De stalen ramen zijn vorig jaar geschilderd en er ontstaat plaatselijk enige corrosie. De waargenomen corrosie ontstaat voornamelijk op het liggende werk ter plaatse van de scherpe kanten. Laagdiktemetingen tonen aan dat de laagdikte op deze scherpe kanten lager is dan het overige staalwerk. Dat is logisch, want het is moeilijk om op scherpe kanten voldoende laagdikte aan te brengen om zodoende voldoende bescherming te krijgen. Afgesproken is dat het geheel verder zal worden onderzocht en in een latere fase gerapporteerd zal worden. Plaatselijk zal de schilder het onderzochte deel tijdelijk herstellen.

Bestuurskandidaat

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Mieke Hogewoning heeft besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Zij heeft zich vier jaar met veel  enthousiasme ingezet voor de belangen van onze VvE en heeft er nu voor gekozen haar vrijwilligerswerk uit te breiden. Mieke, heel veel dank voor je inzet.

Gelukkig hebben we een nieuwe kandidaat gevonden die wij graag aan u voorstellen in de vergadering. Wij zijn van mening dat deze kandidaat een prima aanvulling van het bestuur is, vooral vanwege zijn bouwkundige achtergrond. Dat past precies in ons grote project van verduurzaming.

Kandidaat gezocht voor de kascommissie

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Voor het komende jaar zoeken wij een lid voor de kascommissie. Dirk van Halm heeft besloten zich terug te trekken.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Inmiddels ziet het overzicht galerijvertegenwoordigers er als volgt uit.

Etage
1 Mw. C. Ramsahai 453
2 Mw. I. Jans 477
3 Dhr. M. Slobben 515
4 Mw. M. Lema 527
5 Dhr. C. Hoogesteijn 569
6 vacature
7 Mw. M. van Lint 609
8 Dhr. A. Berkemeijer 641
9 Dhr. R. van Antwerpen 667
10 Dhr. E. Ennema 695
11 Mw. C. van Santen 713
12 vacature
13 Mw. N. Brederode 773


Nog 2 vacatures…
Wie meldt zich aan? Wilt u eerst meer informatie of overleggen?
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Ledenvergadering 10 april

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Alle leden van de VvE zijn van harte welkom op de vergadering. Het is heel belangrijk dat u uw stem uitbrengt.
Kunt u niet aanwezig zijn, breng dan uw stem uit via een machtiging. Deze kunt u inleveren bij het bestuur of een van de galerijvertegenwoordigers. Zie hierboven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

De nieuwe (hoofd)splitsingsakte

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met instemming van de vergadering is op 29 november jl. de (hoofd)splitsingsakte gewijzigd. In de akte staat nu duidelijk vermeld, dat “Voorts is het niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.” (artikel 25 lid 4) Dit leverde veel vragen op.

Notaris Binnenkade lichtte toe dat dit volgens de huidige akte ook niet is toegestaan.
Samengevat zit het als volgt in elkaar:

•Het toegestane gebruik van de woning wordt in eerste plaats bepaald door de gemeente (bestemmingsplan en uitwerking daarvan).
• Tevens dienen eigenaren/bewoners zich te houden aan de bestemming die in hoofd- en ondersplitsing staan opgenomen; in theorie kan dit een beperking zijn op de gemeentelijke bestemming maar dat hoeft niet; tegelijkertijd kan een bestemming in de splitsingsakte nooit een gemeentelijke bestemming overrulen.
• In de hoofdsplitsing van 30 december 1977 is de bestemming voor de woningen: “particulier woongebruik door de tot het gebruik gerechtigde met hun eventuele gezin”, waarop een uitwerking volgt voor gedeeltelijk gebruik als tandarts- dokterspraktijk etc. (zie artikel 9). In de nieuwe akte wordt dit alleen tekstueel uitgebreid (met voorbeelden) maar niet inhoudelijk beperkt.
• In de ondersplitsing van 1 augustus 2000 (artikel 8) staat dezelfde bestemming als nu nog voorkomt in de huidige hoofdsplitsing, echter niet met de uitwerking van tandarts- en dokterspraktijk etc. Een ondersplitsing mag niet in strijd zijn met de hoofdsplitsing maar mag wel beperkend zijn ten opzichte van de hoofdsplitsing (wat in casu dus zo is).
•De conclusie is dat als iemand vraagt om één kamer te mogen onderverhuren, dan is dat toegestaan mits de gemeentelijke regelgeving (of de rechtspraak, bijvoorbeeld airbnb) dat niet verbiedt en mits die eigenaar zelf tevens woonachtig is op hetzelfde adres (niet alleen geregistreerd maar ook feitelijk de hoofdbewoner is). Een woning mag met toestemming van het bestuur wel als ‘woning’ worden verhuurd conform de splitsingsakte. De gebruiker moet hiervoor een gebruikersverklaring ondertekenen.
De bepaling is daarom niet waardedrukkend omdat de gebruikersmogelijkheden niet worden beperkt, vergeleken met de oude situatie.

Van kantoren naar appartementen

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Alles is rond. De bestemming van de kantorenlaag is gewijzigd in appartementsrecht, en de verbouwing kan beginnen. De eerste sloopwerkzaamheden in gebouw 1 zijn al gedaan, in januari zijn wij aan de beurt. Het realiseren van de woningen start in gebouw 1 in januari en bij ons enige maanden later.

In ieder gebouw komen 21 woningen: 20 van ca. 50 m2 en 1 van ca.70 m2. De eigenaren willen u zo goed mogelijk informeren over het verloop. En zij hebben daarvoor een website gemaakt: zie www.hogguers.nl.
Vragen en opmerkingen over de verbouwing kunt u in 2018 mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
!

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Enkele weken geleden is door de gemeente grondonderzoek verricht voor het plaatsen van ondergrondse containers. Ik vroeg de mannen of zij naar goud zochten. Het antwoord was dat zij dat niet wilden delen, wel informatie.

Bij ieder gebouw komen 6 ondergrondse containers: papier, glas, plastic en 3 voor restvuil. Alleen bij ons gebouw komt een extra container voor kleding, ook ondergronds. De containers die er nu staan verdwijnen. De nieuwe plaats voor de containers is als u het gebouw uitloopt links van de oprit, tussen twee bomen.

Om u een idee te geven: in de drie containers restvuil kan 3x5=15 kubieke meter restvuil. In de huidige situatie worden onze rolcontainers tweemaal per week geleegd. De inhoud van een rolcontainer is 1 kubieke meter. Dus per week wordt ca. 13 kubieke meter opgehaald. De ondergrondse worden regelmatig geleegd en ook als ze vol zijn.

Het tijdstip waarop dit alles gaat gebeuren is in het voorjaar.

Maar voor het zover is worden alle bewoners geïnformeerd door de gemeente. Eerst ontvangt u een brief van de gemeente met de aankondiging, en op een ander tijdstip uitleg over de afvalwijze en tips.

Fietsenplaag

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Dat het stallen van fietsen in onze straat een probleem is daar zijn we het allemaal wel over eens. Zo ook de eigenaren die straks 63 appartementen gaan verkopen. Hun architect had al een paar ideeën gelanceerd (zie de presentatie van 29 augustus op www.hogguerstraat.nl ),en nu zijn we ook in overleg met de adviseur (landschapsarchitect) van de school. Ook de school heeft plannen en het idee is om wederzijdse plannen gezamenlijke in te dienen bij de gemeente. Dat heeft hopelijk meer slagingskans. Na een inventarisatie, waaraan van ieder gebouw ook een bestuurslid deelnam, heeft de adviseur van de school de ideeën uitgewerkt en drie voorstellen gepresenteerd. Deze hebben we op 14 december besproken. We hebben gekozen voor de optie die de meeste kans van slagen heeft bij de gemeente en ook nog betaalbaar is. Zodra de laatste uitwerking is afgerond, hoort u dat.

Ventilatie

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Gelukkig zijn de problemen met de ventilatie opgelost. Het kostte enig moeite om de eerste oorzaak te vinden, en daarna nog een tweede. We hopen dat het allemaal goed gaat, maar we gaan alvast offertes opvragen om de ventilatoren te vernieuwen.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Begin volgend jaar starten we met de werkzaamheden op de balkons. Deze zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden op de galerijen die dit jaar zijn uitgevoerd. We hebben wederom de firma Pronk ingeschakeld. Niet alleen omdat wij zeer tevreden waren, maar ook omdat veel bewoners zeer lovend waren over de mannen van Pronk.

De plafonds worden schoongespoten waardoor duidelijk wordt waar reparaties nodig zijn. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd, worden de plafonds geschilderd. Het houtwerk wordt gecontroleerd en waar reparaties nodig zijn, worden deze uitgevoerd. Daarna krijgt het houtwerk een grondige schilderbeurt. Een stevige aanpak, maar dan is het voor jaren klaar.

U begrijpt dat met deze werkzaamheden de balkons zoveel mogelijk leeg moeten zijn. Zo kregen we al een goede tip: omdat we verticaal werken, kunnen buren op de galerij elkaar mogelijk helpen door balkonattributen tijdelijk bij elkaar te plaatsen. En misschien heeft u ook nog een idee. We horen het graag. Ook als u vragen heeft, bent u van harte welkom.

Er wordt verticaal gewerkt over een breedte van drie woningen. Afhankelijk van het weer starten de werkzaamheden op 5 februari 2018 en hopelijk is alles vóór 1 juli klaar. 

week 6 t/m 9 week 10 t/m 13 week 14 t/m 17 week 18 t/m 21 week 22 t/m 25
kolom 1-2-3 kolom 4-5-6 kolom 7-8-9 kolom 10-11-12 kolom 13

We houden u via het mededelingenbord op de hoogte.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Niets is erger dan wanneer de lift het niet doet, of wanneer deze vreemde of bonkende geluiden maakt. Dit laatste is niet gevaarlijk, wel storend. Het is uitgebreid bekeken door verschillende deskundigen, en uiteindelijk hebben we van SkyLift een offerte gekregen om dit probleem op te lossen en hebben we opdracht gegeven.

Nadat de deuren van beide liften half oktober zijn gemolesteerd, heeft de deur van de linkerlift enkele keren storingen gegeven omdat de deur niet altijd goed sloot. Dat was 15 december opgelost, en op maandag 18 december weigerde het knopje van de 12de etage. Ook dit is verholpen.

Naast het onderzoek, de vaste onderhoudsbeurten en storingen was dit een vervelende periode en we gaan er vanuit dat binnenkort alles is opgelost.

Intrema allround VvE-beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt Intrema het complete beheer van onze VvE. Daar komt wel wat voor kijken, maar er wordt hard aan gewerkt.
Het betekent dat er ook voor u het een en ander verandert. Daarover wordt u uitgebreid geïnformeerd door Intrema. En u ontvangt een checklist van hen.

Galerijvertegenwoordigers gevraagd voor de etages 2, 3 en 6!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

In een voorgaande nieuwsbrief hebben we iets verteld over de galerijvertegenwoordiger. Omdat er met enige regelmaat nieuwe bewoners komen, in het kort opnieuw iets over zijn of haar rol.

Wij nemen aan dat iedereen prettig wil wonen, zonder overlast van welke aard dan ook. Het bestuur wil echt niet alles van u weten (liever niet zelfs…) maar wil wel graag overlast door bijv. medebewoners, zoveel mogelijk beperken.

Wie anders dan een bewoner weet wat er omgaat op de galerij. De galerijvertegenwoordiger signaleert overlast van welke aard dan ook (verbouwingen, luidruchtige bewoners, afval, te vroeg buitengezet huisvuil etc.). Sommige van hen spreken bewoners daar zelf op aan, anderen geven een seintje aan het bestuur om actie te
ondernemen.

Ook merken zij soms op dat bewoners in nood verkeren en dat hulp gewenst is. Met een vergrijzende populatie komt dit regelmatig voor.
Een andere taak houdt verband met de Algemene Leden Vergadering (ALV) die tenminste eenmaal per jaar plaatsvindt en waar besluiten genomen worden die ons allemaal aangaan. Sommige galerijvertegenwoordigers sporen hun medebewoners aan om te komen
of verzamelen actief volmachten.

Eenmaal per jaar komen ze bij elkaar met een aantal bestuursleden om ervaringen uit te wisselen. Daar valt elke keer op dat een ieder een andere invulling aan de rol van galerijvertegenwoordiger geeft.

Op dit moment hebben de verdiepingen 2, 3 en 6 geen vertegenwoordiging!
Is dit iets voor u? Als u zich aan wilt aanmelden of u heeft nog vragen dan kunt u mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vier nieuwe prikkers!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

We zijn heel blij dat vier prikkers zich hebben aangemeld. Heel hartelijk dank.

Realiseren en inrichten van het toekomstige kantoor achter de entreehal

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Om deze ruimte toegankelijk te maken moet de achterwand van de entreehal voorzien worden van een deur en een venster. Inclusief het inrichten van deze ruimte met verlichting meubilering zijn de geschatte kosten 15.000 euro.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een onderzoek laten doen naar de constructie van de galerijen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voegen vocht doorlaten, zodat de kans op betonrot aanwezig is. Om verdere vochtdoorlating te voorkomen heeft het bestuur besloten om de galerijen van een vochtwerende laag te voorzien. Hetzelfde euvel doet zich voor aan de balkons en ook hier zullen de balkons van een vochtwerende laag voorzien moeten worden. I.v.m de hoge kosten zal als proef de 1e etage ( galerijkant) van een deklaag worden voorzien. Daarna worden stapsgewijs de overige etages gedaan. Gelijktijdig zullen de HWA (hemelwaterafvoeren) gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Geraamde kosten galerij en balkonzijde ca. 25.000 per etage.

Schilderen balkon zijde

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Het is inmiddels al ruim 10 jaar geleden dat de balkonzijde geschilderd is. Het wordt dus tijd om deze kant van een nieuwe verflaag te voorzien. Kosten 95.058 euro excl. btw.

Betonranden onder balustrade galerijkant

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Schilderen betonranden 13.500 euro excl. Btw.

Standleidingen en riolering

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Enige tijd geleden heeft het bestuur een cameracontrole via de standleidingen uit te laten voeren. Daaruit is gebleken dat deze leidingen inmiddels aan corrosie onderhevig zijn. Het bestuur beraamt zich, in samenwerking met de technisch adviseur, om in de toekomst een adequate oplossing hiervoor te vinden.

Update Erfpacht

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Inmiddels is gebleken dat het aanvragen om de Erfpacht af te kopen erg lastig is voor eigenaren in een CFV. Eigenaren in de VvE kunnen, zoals u inmiddels weet, dit zelf aanvragen bij de Gemeente. De Gemeente loopt hierin zo achter dat eigenaren die dit reeds 1.5 jaar geleden hebben gedaan, het opnieuw moeten aanvragen. Ook het aanvragen van een E-herkenning voor een Vereniging is niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we, als Bestuur, via de Gemeente gevraagd om een offerte te maken. Dit kan nog enige maanden duren, maar de bereidheid is er. Intussen hebben wij ook notarissen benaderd die ons behulpzaam willen zijn bij dit proces. Zij kunnen dan, samen met de eigenaren die de erfpacht willen afkopen een regeling treffen. Zodra we hier meer van weten zult u worden geïnformeerd. Vóór begin december moeten de aanvragen bij de Gemeente zijn ingediend. Daarna kan het nog een tijd duren voordat de Gemeente dit heeft geëffectueerd.

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Wij vragen ( uit naam van alle bewoners ) hiervoor uw aandacht. Enkele aandachtspunten: niets over de balustrade van het balkon gooien, geen peuken, geen flessen, geen etensresten. Geen oude kleding, meubilair e.d. achter laten in de hal. Er zijn containers voor. Bij gebouw 2 staat een kledingcontainer waarin oude kleding kan worden gedeponeerd. Bij verhuizen: niet de voordeur blokkeren. Als Bestuur zijn we genoodzaakt om daar telkens het bedrijf voor in te schakelen om dit te repareren. Kosten: minimaal 380 €. Denk aan de portemonee van ons allen.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Helaas is het voor ons als bewoners soms moeilijk om rekening te houden met de medebewoners. Zeker als er iets te vieren valt. Maar in de huisregels wordt het volgende vermeld: Het is niet toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur in de ochtend muziek en/of andere storende geluiden voort te brengen. 

Als Bestuur hopen we dat elke bewoner zich aan deze regels wilt houden. Indien er overlast wordt veroorzaakt hebben wij met de buurtpolitie afgesproken dat wij geen waarschuwingen meer zullen geven, maar meteen contact opnemen met de politie. Zij bezoeken dan het adres waar de overlast vandaan komt.

 

Wanneer u gaat verhuizen (inkomend of weggaand), de entree deur svp NIET blokkeren, maar de zwarte TAG gebruiken.

Wij zien de eigenaren graag bij de ALV van dinsdag 16 april a.s. U ontvangt nog een officiële uitnodiging van Newomij.

 

Het Bestuur,

Dhr. R. ten Rouwelaar

Dhr. W. Leurs

Mevr. M. Inghels

Regels in ons Flatgebouw

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

Als Bestuur willen wij u er ook attent op maken dat het schijnbaar voor de bewoners/eigenaren, moeilijk is om de huishoudelijke reglementen te handhaven. Wij willen u dan ook vragen om aandacht te geven aan de volgende zaken: geen resten van levensmiddelen of flessen over de relingen aan zowel de balkonzijde als de galerijzijde naar buiten gooien. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken. Het wordt een enorme rotzooi op straat en voor de bewoners van de nieuwe appartementen is het niet leuk om het sedumdak als peukenverzamelplaats te moeten zien. Kortom, NIETS over de balustrades gooien.

Het grof vuil mag alleen op woensdagavond na 18.00 uur buiten worden gezet en niet in de containerruimte. Het wordt op donderdag, vroeg in de ochtend opgehaald. Als u in de tussentijd grof vuil heeft kunt u dat inleveren bij het depôt van de gemeente aan de Seineweg. Fietsen mogen, i.v.m. brandgevaar, niet op de galerijen worden gestald. Gebruik daarvoor uw berging. 

De hal hoort niet als opslagruimte te worden gebruikt. Oude kleding kunt u in de ondergrondse container bij gebouw 2 brengen. Ook oude artikelen zoals broodroosters, printers, kastjes e.d. mogen niet in de hal worden gezet. Als bestuur hebben we een dubbele dagtaak om alles op te ruimen. We kunnen met zijn allen de boel netjes houden en er geen achterbuurt van maken. Als bestuur hopen wij op uw medewerking.

Omgeving en de kantoorlaag

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De plantenperken zijn gerealiseerd en de nieuwe fietsnietjes zijn geïnstalleerd.

De oplevering van de nieuwe appartementen heeft helaas een vertraging tot eind mei 2019.

Subcategorieƫn

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3