Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Droge brandblusleiding

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Iedereen heeft wel gezien dat de droge blusleiding in reparatie is. Deze was lek en moest gedeeltelijk worden vervangen. Het vorige bestuur heeft daarom besloten deze om te leiden naar de berging, zodat de brandweer in geval van calamiteiten buiten de slang kan aankoppelen. Ook wanneer we in de toekomst de entree willen verfraaien staat de huidige blusleiding niet meer in de weg. Er zijn verschillende offertes aangevraagd en één dezer dagen worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Wat nog moet worden uitgevoerd

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In 2009 is er tijdens de Algemene Leden Vergadering aangekondigd dat de lekkage in de stookruimte moet worden verholpen. Hierbij gaat de bestrating langs de muur
van de stookruimte open en aan de onderkant (onder het maaiveld) wordt een strook vochtdicht materiaal tegen de buitengevel geplakt. Ook is in 2009 besloten de achteruitgang van de berging af te sluiten. Ook dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Schoonmaak gebouw

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Beginseptember heeft de Commissie Beheer en Techniek (Aad Hof en Kees Klop) een gesprek gehad met de heer Pascal, opzichter van Vittali. We hebben de heer Pascal een schoonmaak controlelijst aangeboden zodat het voor de schoonmakers en het bestuur makkelijker is te zien wanneer wat is gedaan. Wij denken dat hier een impuls vanuit zal gaan ter verbetering van het schoonmaken van het gebouw. Het streven van de Commissie Beheer en Techniek is dat het gebouw er verzorgd, strak, schoon en goed onderhouden uitziet, en veilig is, zodat de bewoners er met plezier wonen en onze appartementen bij een eventuele verkoop een betere verkoopprijs halen.

Website

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een website van onze vereniging. Dit gaat in overleg met de drie gebouwen. Het streven is om nog voor het einde van het jaar
de website te lanceren.

Uitnodiging nieuwe bewoners

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Bewoners die dit jaar nieuw zijn in ons gebouw kunnen een uitnodiging verwachten voor een bijeenkomst in het voorjaar van 2011. De bijeenkomst zal voornamelijk
een informatief karakter hebben. Verder kunnen zij kennismaken met medebewoners en bestuur en antwoord krijgen op vragen. Mocht u eerder antwoord willen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur. Contactgegevens vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Galerij-vertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

De bedoeling van deze groep, die enkele keren per jaar bijeenkomt, is om per etage ontwikkelingen te signaleren, positief of negatief, waaraan het bestuur aandacht zou
moeten besteden. De galerijvertegenwoordigers zijn bekend bij het secretariaat.

Verzekeringen

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Er wordt veel verbouwd om onze appartementen te verbeteren of te verfraaien. Daardoor zullen veel appartementen in waarde gestegen zijn. Wij maken u er op attent dat die meerwaarde niet wordt meegenomen in de opstalverzekering van ons gebouw. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Buurtoverleg – Parkeren – Fietsen – Ingang/uitgang school

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In het buurtoverleg is weer gesproken over onze parkeerterreinen. De laatste maanden is duidelijk merkbaar dat er hier veel meer auto’s geparkeerd worden. Waarschijnlijk het gevolg van aangrenzende delen van de stad waar een parkeervergunning is ingevoerd. Ook zijn de auto-inbraken weer toegenomen, maar
ook het aantal auto’s met - zichtbaar - kostbare spullen er in. De politie waarschuwt autobezitters regelmatig. Bij duidelijk onraad kunt u de politie bellen: 112
Door de besturen wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden van o.a. betaald parkeren; vergunninghouders e.d.

Het fietsenrek naast ons gebouw blijft een bron van ergernis. Te veel fietsen voor de stallingcapaciteit. Daarom nog eens het verzoek om fietsen die niet dagelijks
gebruikt worden in uw berging te stallen. Zo kunnen we het fietsenprobleem wellicht iets kleiner maken en het aanzicht van de buitenruimte minder rommelig.
Bovendien worden ze bij een volgende politieronde niet verwijderd. 

Ingang/uitgang school. Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben wordt de ingang van de school aan de Burg Hogguerstraat ook weer gebruikt als uitgang. Deze
beslissing van vóór de zomervakantie was mede ingegeven door personele problemen. Eerder was afgesproken met Bewonerbelangen dat dit niet zou gebeuren. Hier is echter sprake van voortschrijdend inzicht en een discussie over de voor en tegenargumenten volgt. De school houdt de verantwoordelijkheid om e.e.a. ordelijk te laten verlopen, en heeft o.a. een serviceteam geformeerd.

In het publicatiekastje in de benedenhal hangt een overzicht met telefoonnummers en een e-mail adres voor het geval er toch iets fout gaat. Meld u alstublieft elke ongeregeldheid en/of irritatie. Niet alleen aan de school, maar ook aan de huismeester of het bestuur. Zo krijgen ook wij een duidelijk beeld van de eventuele overlast en staan we met concrete feiten in het volgende buurtoverleg.

Nog even de telefoonnummers:
585 48 65 of 585 48 66 dit zijn de gebouwhoofden van de school, of
585 47 57 SVT (School Veiligheids Toezicht)
of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lucht afvoer installatie

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De,  op het dak staande ventilatoren zijn inmiddels meer dan 25 jaar oud en nodig aan vervanging toe. Ook de lucht kanalen zijn vervuild en moeten worden  schoon gemaakt.

Vorig jaar heeft het bestuur één  van de op het dak staande afzuigsystemen  laten vervangen door een ventilator met gelijkstroom motor. Tegelijkertijd  werden de luchtafvoer kanalen schoongemaakt en de roosters In de onderstaande appartementen vervangen.

Het vervangen van de bestaande wisselstroom motoren door gelijkstroom motoren heeft als extra voordeel:  minder stroomverbruik en tevens een betere regelbare zuigkracht.

bestaande ventilator    nieuwe ventilator 
 Bestaande ventilator    Nieuwe ventilator

Vervangen ventilatoren

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De totale kosten voor het vervangen van  de resterende 12 ventilatoren, het schoonmaken van de kanalen en het vervangen van de afvoer roosters in de appartement zal c.a. 40.000 euro incl. BTW bedragen.

Warmwater installatie

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De warmwater installatie die de onderste 7 etages van warm water voorziet is in een slechte conditie. Om te voorkomen dat deze etages plotseling geen warm water meer hebben,  moet deze installatie dit jaar  worden vervangen. De kosten zullen c.a. 16.500 euro incl. Btw bedragen.

Pneumatex (waterdruk regelaar)

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Wij hebben 2 van dergelijke apparaten, noodzakelijk om de waterdruk te regelen. Een van de twee apparaten is wegens ouderdom en een constante storing  definitief buiten werking gesteld.  Dit apparaat  moet hoogst noodzakelijk  worden  vervangen.  Kosten  hiervan zijn:  ± 17.500 € incl. BTW.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

In het kader van het groot onderhoud heeft het bestuur een offerte gevraagd om de los zittende tegels en dilatatie voegen te herstellen. Daarnaast  de grijze band onder het hekwerk aan de galerijkant  zowel aan de voor als de bovenkant te controleren op betonrot en te repareren. Daarna volgt het schilderen hiervan .  Ook de zwarte kolom bij het noodtrappenhuis zal gecontroleerd worden op betonrot en hersteld. Kosten ± 130.000 €.

Schilderwerk

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De schilders hebben de afgelopen maanden ons gebouw aan de galerijkant weer netjes in de verf gezet .  De deuren zien er weer als  nieuw uit.  Het bestuur wil iedere bewoner er nogmaals met klem op wijzen, dat het schilderwerk langer zijn glans en houdbaarheid behoudt , indien het houtwerk   regelmatig wordt gereinigd. Om houtrot te voorkomen is het beslist noodzakelijk dat ook het binnenwerk schoon en droog gehouden wordt.

Verbouwen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Het is absoluut niet toegestaan om leidingen en aansluitingen van de centrale verwarming,  toilet,  badkamer of keuken , zonder medeweten en toestemming van het bestuur of de huismeester aan te passen of te veranderen. Het bestuur verzoekt daarom dringend  om de statuten en huisregels   in acht te nemen.

Verhuren

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van het bestuur,  zijn of haar appartement te verhuren. Wij willen u ook wijzen op de verhuurregels van de gemeente Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/menu-wonen/  . Hierin kunt u ook lezen  onder welke voorwaarden u een vergunning nodig heeft. Het bestuur ziet  daar streng op toe.

WOZ waarden

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft Iedere appartement eigenaar onlangs van de gemeente een opgaaf ontvangen over de WOZ waarde van zijn appartement. De aftrek voor betaalde erfpacht blijft hetzelfde als vorig jaar t.w.:

2 K app  37,75  euro

4 K app  85,61

5 K app  93,13

Garage    9,51  

ALV woensdag 10 mei

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

Op de Algemene Leden Vergadering , van  woensdag 10 mei in het Munduscollege , zal het bestuur in het kader van groot onderhoud uw instemming vragen omtrend zaken zoals in deze nieuwsbrief zijn beschreven. De notulen en de agenda worden u t.z.t. toegestuurd. Denk ook aan de volmacht bij uw afwezigheid.

 

Standleidingen

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Situatieschets:

In de 4 en 5 kamer-appartementen bevinden zich 2 verticale standleidingen. Een is geplaatst achter het toilet, waar zowel de afvoer van het toilet als de afvoer van de keuken is op aangesloten. De tweede standleiding zit achter in de meterkast, waar de elektriciteitsmeter en de gasmeter zijn geplaatst. Deze standleiding loost het afvalwater van de wastafel en bad/douche. Beide leidingen lozen het afvalwater rechtstreeks via een bocht boven het plafond van de kantoren en komt uiteindelijk terecht in de riolering. De 2-kamerappartementen hebben een centrale afvoer achter het toilet, waarop de afvoer van de keuken, wastafel, douche en toilet zijn aangesloten.


Badkamer
Veelvuldig is geconstateerd dat een nieuwe aansluiting in de standleiding wordt aangebracht, doordat de bestaande afvoer van het ligbad hoger zit dan bij gebruik van een vloer- drain of douchebak. Hierdoor wordt een nieuwe aansluiting gemaakt in de gietijzeren standleiding door er een gat in de boren en een afvoerleiding in te steken en af te dichten met kit. Ook zijn er scheuren geconstateerd in de standleiding bij bewoners die de badkamer hebben (laten) opknappen. Een verouderde (50 jaar) gietijzeren standleiding is bros en kan geen bewegingen hebben. Indien er een nieuwe aansluiting wordt gemaakt op een niet correcte (grove manier) kan een scheur snel ontstaan.


Standleiding
Bij het aanbrengen van een nieuwe aansluiting in de standleiding wordt meestal een nieuw gat aangebracht en een pvc-buis ingeschoven. Door het niet correct aanbrengen van deze buis, steekt deze aan de binnenzijde van de buis uit met als gevolg dat er water, fecaliën, toiletdoekjes aan blijven haken van de bovengelegen woningen. Hierdoor ontstaat het risico op ophoping van vuil. Alleen als de ophoping te groot wordt zal het door eigen
gewicht uiteenvallen. Tijdens de ophoping stijgt het water in de standleiding met lekkage tot gevolg.


Keuken
De bestaande afvoerleiding in vele keukens is door jaren gebruik dicht geslipt, wat onder de verantwoording valt van de bewoner. Hierdoor zit in het horizontale deel veel vervuiling. Ook bij verbouwing van de keukens worden door keuken- montagebedrijven de afvoeren aangepast zonder de juiste materialen te gebruiken waardoor lekkage ontstaat in de schacht. Het is belangrijk de gehele leiding grondig te reinigen, wat niet altijd geschiedt. Er is geconstateerd dat bij aanpassen en vervangen van aansluitingen van keukens openingen zaten waardoor ongewenst afvalwater in de schacht kon komen, met als gevolg lekkage .

Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat niet zozeer de staat van de standleidingen aanleiding geeft tot het ontstaan van lekkages, maar dat dit meestal het gevolg is van het ondeskundig vervangen, door niet gecertificeerde installateurs, van de aansluitingen op de centrale afvoeren.
Na overleg met een jurist volgt hieruit dat wij, als bestuur, genoodzaakt worden, geheel volgens artikel 7 in de splitsingsakte, u als eigenaar aan te spreken. Wij vragen u derhalve om voor élke verbouwing toestemming te vragen aan het bestuur. U kunt pas met een verbouwing starten, als we daar toestemming voor gegeven hebben. Tevens zullen we de werkzaamheden controleren en ons vergewissen of alles door een gekwalificeerd bedrijf cq. vakbekwame mensen wordt uitgevoerd. Indien een eigenaar zich hieraan onttrekt zullen we, bij gebleken schade, de schade in zijn totaal verhalen op deze eigenaar.

Helaas moet het bestuur tot deze maatregel overgaan , omdat door dit rapport is gebleken dat er teveel ondeskundig wordt verbouwd en u uw mede-eigenaren op hoge kosten brengt. Het is in ons aller belang dat het gebouw goed wordt onderhouden, maar dat moet wel correct gebeuren.

Wij zijn zeker niet tegen een verfraaiing of verbetering van uw appartement. Het bestuur kan dit alleen maar toejuichen, maar wel zonder overlast en kosten voor uw mede-eigenaren. We vragen dan ook om uw begrip.

Verhuur aan derden

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Nogmaals een verzoek aan de eigenaren om, bij verhuur van een appartement, toestemming te vragen aan het bestuur. Hierbij benadrukken we dat uw huurders een gebruikersverklaring moeten ondertekenen en deze moeten inleveren bij het bestuur. Artikel 21 van de splitsingsakte.

Omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Hiermee zijn we al ver gevorderd. Helaas missen we twee handtekeningen van eigenaren die niet te bereiken zijn of naar het buitenland zijn vertrokken. We kunnen deze eigenaren niet bereiken. We hebben dus 167 handtekeningen van de 169 die noodzakelijk zijn. We zijn ook genoodzaakt om in een Algemene Ledenvergadering wederom toestemming te vragen van de eigenaren i.v.m. statutenwijziging van de omzettingsacte. Hiervoor hebben we geen 100% toestemming nodig van de eigenaren, maar kunnen we als vereniging volstaan met een gekwalificeerde meerderheid. Zodra we hier meer over weten kunt u een uitnodiging voor deze belangrijke ALV verwachten

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Gezien de overtredingen die we constateren is het blijkbaar érg moeilijk zich aan de huisregels te houden. Grof vuil dat op een verkeerde tijd wordt buiten gezet, vuilniszakken die veel te vroeg op de galerij worden gezet, puien die niet worden gereinigd etc. De eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor hun appartement, ook al wonen zij zelf elders. Een vriendelijk verzoek aan deze eigenaren om ook aan hun huurders de huisregels uit te leggen en er op toe te zien dat zij zich hieraan houden.

Brandveiligheid

Categorie: Nieuwsbrief september 2016

Op verzoek van de brandweer nogmaals aandacht voor het plaatsen van fietsen op de galerijen . Ja, ook op de kleine galerijen! De brandweer heeft deze ruimten nodig bij calamiteiten. Het is voor ons aller veiligheid. Dus gelieve u ook hierbij aan de regels te houden. Galerijen vrij houden!

Beton Schades

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het is voor het bestuur onmogelijk om betonschades op de balkons vast te stellen. Daarom heeft het bestuur u afgelopen zomer een formulier toegestuurd met het verzoek, om eventuele betonschade op te geven. Ruim 40 bewoners hebben hierop gereageerd en de opgegeven schades zijn door de fa. Ivacon hersteld. Het bestuur wil deze inventarisatie van betonschades in de toekomst continueren en verzoekt u bij constatering hiervan op uw balkon, een formulier bij de huismeester te halen. Hierop kunt u aangeven waar de schade zit. Bij een voldoende aantal kunnen wij de fa. Ivacon dan opdracht geven om deze schades te herstellen.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het huishoudelijk reglement is een uittreksel van de belangrijkste punten van de statuten waaraan iedere bewoner zich dient te houden. Dat betekent o.a. beslist geen fietsen of andere voorwerpen op de galerijen. Helaas zijn er toch nog een aantal bewoners die menen zich daar niet aan te hoeven houden. Het bestuur verzoekt ook deze bewoners met klem de geldende huisregels te volgen. Een uittreksel van de belangrijkste huisregels treft u bij deze nieuwsbrief aan.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3