Nieuwsbrief 2019

Categorie: Nieuwsbrief December 2019

Amsterdam, 15-12-2019

Geachte eigenaren, medebewoners.

Alweer een jaar voorbij en het is tijd voor een kleine terugblik op het jaar. We hebben afscheid genomen van Dhr. R. ten Rouwelaar na een zeer, voor ons allen, vruchtbare periode van 35 jaar waarin hij werkzaam was in het bestuur van de vereniging. Wij kunnen hem niet genoeg bedanken en zijn blij dat we nog altijd voor advies bij hem kunnen aankloppen, indien dit nodig is.

Ook heeft onze huismeester Ruud Maeijer ontslag genomen na een periode van 5 jaar. Ook daaraan hebben we met zijn allen moeten wennen en ook dat kan moeilijk zijn. We missen hem, denk ik, allemaal.

Na beraad en overleg met de besturen van de andere 2 verenigingen hebben wij Zone 3 in de arm genomen en dhr. Eric Visser staat ons bij als huismeester. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 020 6134933 en/of 06 26696850. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie bijgaande telefoonlijst. Werkt dagelijks van 8.00 tot 13.00 uur. Heeft geen spreekuren meer ingepland. Hij neemt voortvarend de reorganisatie van zijn functie in behandeling, in overleg met de desbetreffende besturen. Het is mogelijk dat in de toekomst een ander persoon als huismeester zal worden benoemd. Deze zal dan t.z.t. worden ingewerkt door de huidige huismeester: dhr. Visser.

Januari zal er een start worden gemaakt met de verbouw/renovatie van het kantoor in de hal, waarvoor wij uw toestemming hebben gekregen. Helaas zal dat wel voor wat overlast zorgen, maar het is een noodzakelijk kwaad. Er zal zo snel mogelijk worden gehandeld, zodat we niet maanden met de overlast te maken hebben.

In Mei zal gestart worden met het schilderen van de balkonzijdes. Dat zal overlast geven, maar het is al meer dan 10 jaar gelden en onderhoud is noodzakelijk. Ook hiervoor is in de afgelopen ALV toestemming verleend. Er zal ook een inventarisatie gemaakt worden van de balkonvloeren: is er schade, waaruit bestaat dat dan, wat zijn de mogelijkheden? Uitkomsten hiervan zullen  met de eigenaren worden gedeeld, evenals de mogelijkheden tot oplossingen.

Alle leden die voor 2017 eigenaar waren van een appartement hebben inmiddels van Newomij een brief ontvangen dat er een aanvraag is gedaan i.v.m. de erfpachtregeling. Elke eigenaar zal via de gemeente en Newomij separaat worden ingelicht en een aanbieding ontvangen van de gemeente. Aangezien de gemeente Amsterdam een beetje achter loopt met de afwerkingen hiervan kan dat wel een tijdje duren. Elke eigenaar krijgt ook nog een bedenktijd. Newomij is druk bezig om een traject te beschrijven hoe en wat we moeten doen om het een en ander te effectueren. T.z.t. ontvangt u daarover bericht.. De leden die ná 2017 eigenaar zijn geworden kunnen en moeten , indien zij dat wensen, de overstap van de erfpacht zelfstandig regelen.

Als bestuur willen wij ook de aandacht vragen voor het nakomen van de huisregels. Dit gebeurt niet altijd nauwkeurig. We denken b.v. aan het grof vuil dat her en der wordt neergezet en achtergelaten. Dit moet dan door het bestuur worden opgeruimd. We verzoeken u dan ook om het grof vuil op woensdagavond voor de containerruimte neer te zetten. De gemeente haalt dit op ( meestal) vroeg in de ochtend op donderdag. Het is ook mogelijk dat u uw grof vuil naar de stort brengt aan de Seineweg.

Af en toe is er ook sprake van geluidsoverlast. We moeten bedenken dat we hier niet alleen wonen. Derhalve moeten we ons ook aan de huisregels houden en geen overlast veroorzaken tussen 22 uur en 7 uur in de ochtend. Niet alleen muziek, feestjes e.d. maar ook verbouwingen horen dan niet plaats te vinden. Daarbij willen we nog even onder de aandacht brengen dat er toestemming aan het bestuur moet worden gevraagd als er sprake is van renovatie/verbouwingen van een appartement. We bespreken dit dan met de technische mensen en kunnen dan van advies geven. Dit kan u dan in de toekomst geld besparen.

Ook eigenaren die hun appartement verhuren zijn verplicht dit aan te vragen bij het bestuur en de daarbij behorende gebruikersverklaringen in te vullen. Dit in verband met mogelijke calamiteiten, zodat we op tijd kunnen ingrijpen bij b.v. lekkages. Mutaties horen eveneens doorgegeven te worden aan het bestuur.

Wij zijn, als bestuur , nog steeds op zoek naar mensen die willen toetreden tot het bestuur en die wij kunnen inwerken. Tot op heden hebben zich nog geen gegadigden gemeld. Toch verzoeken wij u om , als eigenaar, er eens over na te denken. We kunnen dan de werkzaamheden misschien beter verdelen en toch actief blijven. Het kan een verrijking zijn van het leven, men leert altijd bij.

Uiteindelijk is het nog een hele waslijst geworden, maar we hopen dat u voldoende op de hoogte bent.

Veel geluk en plezier met de feestdagen en voor alle eigenaren: tot ziens op de ALV.

Het Bestuur,

Willem Leurs

Marijke Inghels.

 

Hits: 386