Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Helaas is het voor ons als bewoners soms moeilijk om rekening te houden met de medebewoners. Zeker als er iets te vieren valt. Maar in de huisregels wordt het volgende vermeld: Het is niet toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur in de ochtend muziek en/of andere storende geluiden voort te brengen. 

Als Bestuur hopen we dat elke bewoner zich aan deze regels wilt houden. Indien er overlast wordt veroorzaakt hebben wij met de buurtpolitie afgesproken dat wij geen waarschuwingen meer zullen geven, maar meteen contact opnemen met de politie. Zij bezoeken dan het adres waar de overlast vandaan komt.

 

Wanneer u gaat verhuizen (inkomend of weggaand), de entree deur svp NIET blokkeren, maar de zwarte TAG gebruiken.

Wij zien de eigenaren graag bij de ALV van dinsdag 16 april a.s. U ontvangt nog een officiële uitnodiging van Newomij.

 

Het Bestuur,

Dhr. R. ten Rouwelaar

Dhr. W. Leurs

Mevr. M. Inghels

Hits: 714