Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief Maart 2019

Tijdens de komende ALV op maandag 15 april vraagt het bestuur uw instemming voor het volgende:

Realiseren en inrichten van het toekomstige kantoor achter de entreehal

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Om deze ruimte toegankelijk te maken moet de achterwand van de entreehal voorzien worden van een deur en een venster. Inclusief het inrichten van deze ruimte met verlichting meubilering zijn de geschatte kosten 15.000 euro.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een onderzoek laten doen naar de constructie van de galerijen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voegen vocht doorlaten, zodat de kans op betonrot aanwezig is. Om verdere vochtdoorlating te voorkomen heeft het bestuur besloten om de galerijen van een vochtwerende laag te voorzien. Hetzelfde euvel doet zich voor aan de balkons en ook hier zullen de balkons van een vochtwerende laag voorzien moeten worden. I.v.m de hoge kosten zal als proef de 1e etage ( galerijkant) van een deklaag worden voorzien. Daarna worden stapsgewijs de overige etages gedaan. Gelijktijdig zullen de HWA (hemelwaterafvoeren) gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Geraamde kosten galerij en balkonzijde ca. 25.000 per etage.

Schilderen balkon zijde

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Het is inmiddels al ruim 10 jaar geleden dat de balkonzijde geschilderd is. Het wordt dus tijd om deze kant van een nieuwe verflaag te voorzien. Kosten 95.058 euro excl. btw.

Betonranden onder balustrade galerijkant

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Schilderen betonranden 13.500 euro excl. Btw.

Standleidingen en riolering

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Enige tijd geleden heeft het bestuur een cameracontrole via de standleidingen uit te laten voeren. Daaruit is gebleken dat deze leidingen inmiddels aan corrosie onderhevig zijn. Het bestuur beraamt zich, in samenwerking met de technisch adviseur, om in de toekomst een adequate oplossing hiervoor te vinden.

Update Erfpacht

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Inmiddels is gebleken dat het aanvragen om de Erfpacht af te kopen erg lastig is voor eigenaren in een CFV. Eigenaren in de VvE kunnen, zoals u inmiddels weet, dit zelf aanvragen bij de Gemeente. De Gemeente loopt hierin zo achter dat eigenaren die dit reeds 1.5 jaar geleden hebben gedaan, het opnieuw moeten aanvragen. Ook het aanvragen van een E-herkenning voor een Vereniging is niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we, als Bestuur, via de Gemeente gevraagd om een offerte te maken. Dit kan nog enige maanden duren, maar de bereidheid is er. Intussen hebben wij ook notarissen benaderd die ons behulpzaam willen zijn bij dit proces. Zij kunnen dan, samen met de eigenaren die de erfpacht willen afkopen een regeling treffen. Zodra we hier meer van weten zult u worden geïnformeerd. Vóór begin december moeten de aanvragen bij de Gemeente zijn ingediend. Daarna kan het nog een tijd duren voordat de Gemeente dit heeft geëffectueerd.

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Wij vragen ( uit naam van alle bewoners ) hiervoor uw aandacht. Enkele aandachtspunten: niets over de balustrade van het balkon gooien, geen peuken, geen flessen, geen etensresten. Geen oude kleding, meubilair e.d. achter laten in de hal. Er zijn containers voor. Bij gebouw 2 staat een kledingcontainer waarin oude kleding kan worden gedeponeerd. Bij verhuizen: niet de voordeur blokkeren. Als Bestuur zijn we genoodzaakt om daar telkens het bedrijf voor in te schakelen om dit te repareren. Kosten: minimaal 380 €. Denk aan de portemonee van ons allen.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Helaas is het voor ons als bewoners soms moeilijk om rekening te houden met de medebewoners. Zeker als er iets te vieren valt. Maar in de huisregels wordt het volgende vermeld: Het is niet toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur in de ochtend muziek en/of andere storende geluiden voort te brengen. 

Als Bestuur hopen we dat elke bewoner zich aan deze regels wilt houden. Indien er overlast wordt veroorzaakt hebben wij met de buurtpolitie afgesproken dat wij geen waarschuwingen meer zullen geven, maar meteen contact opnemen met de politie. Zij bezoeken dan het adres waar de overlast vandaan komt.

 

Wanneer u gaat verhuizen (inkomend of weggaand), de entree deur svp NIET blokkeren, maar de zwarte TAG gebruiken.

Wij zien de eigenaren graag bij de ALV van dinsdag 16 april a.s. U ontvangt nog een officiële uitnodiging van Newomij.

 

Het Bestuur,

Dhr. R. ten Rouwelaar

Dhr. W. Leurs

Mevr. M. Inghels

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3