Entreehal

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

In de entreehal was het noodzakelijk de beide ramen aan de noordzijde te vervangen. De kozijnen vertoonden houtrot en het bestuur heeft daarom besloten de ramen en de kozijnen te vervangen door aluminium kozijnen met geïsoleerde hardglazen ramen volgens het politiekeurmerk.

Achter de fotowand in de entreehal bevindt zich een ruimte van ca. 3,5 x 3 meter, die het bestuur, middels een nieuw aan te brengen deur, in gebruik wil nemen. De ontstane ruimte kan, na inrichting, in gebruik genomen worden als technische ruimte voor het installeren van het entreesysteem, welk zich thans op een ongelukkige plaats in de schoonmaakruimte bevindt. ook te gebruiken als spreekkamer en archief ruimte. Het bestuur zal daarvoor op de komende ALV uw instemming vragen.

Hits: 905