Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Voortgang naar omzetting VVE

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het verheugt ons zeer dat we u kunnen mededelen dat de omzetting van de CFV naar een VVE doorgang kan vinden. De besturen van gebouw I en III hebben een bezwaarschrift ingediend bij burgemeester mr. Eberhard van der Laan. We hebben deze bezwaren m.b.t. de clausule die het erfpachtbureau ons had opgelegd t.a.v. de garages, onder de aandacht gebracht tijdens een inspraakmiddag voor de bewoners van Nieuw West. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest haar standpunt te herzien en in de erfpachtvoorwaarden voor de CFV geen gedwongen verkoop en boeteclausule als eis meer te stellen. Wel zullen wij , in de akte van splitsing, een aanbiedingsregeling moeten opnemen. Dwz. dat bij verkoop eerst een garage aan de bewoners moet worden aangeboden. U wordt hierover nog nader ge├»nformeerd.

Hits: 942

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3