Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief december 2015

De, tijdens de laatste ALV, voor gestelde werkzaamheden zijn succesvol afgerond. De liften zijn gerenoveerd en ook de hal is in dezelfde stijl als de liften aangepast. Het plafond van de hal alsmede de garagedeuren zijn opnieuw geschilderd. In de bovenste box gang zijn de koudwater afsluiters vervangen en als laatste is medio november de verwarming over geschakeld op 100% stads-warmte. Aansluitend is de Spirovent ontluchtingsinstallatie) geplaatst en aangesloten. Dit betekent dat de huidige ketels overbodig zijn en eventueel verwijderd kunnen worden.

Beton Schades

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het is voor het bestuur onmogelijk om betonschades op de balkons vast te stellen. Daarom heeft het bestuur u afgelopen zomer een formulier toegestuurd met het verzoek, om eventuele betonschade op te geven. Ruim 40 bewoners hebben hierop gereageerd en de opgegeven schades zijn door de fa. Ivacon hersteld. Het bestuur wil deze inventarisatie van betonschades in de toekomst continueren en verzoekt u bij constatering hiervan op uw balkon, een formulier bij de huismeester te halen. Hierop kunt u aangeven waar de schade zit. Bij een voldoende aantal kunnen wij de fa. Ivacon dan opdracht geven om deze schades te herstellen.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het huishoudelijk reglement is een uittreksel van de belangrijkste punten van de statuten waaraan iedere bewoner zich dient te houden. Dat betekent o.a. beslist geen fietsen of andere voorwerpen op de galerijen. Helaas zijn er toch nog een aantal bewoners die menen zich daar niet aan te hoeven houden. Het bestuur verzoekt ook deze bewoners met klem de geldende huisregels te volgen. Een uittreksel van de belangrijkste huisregels treft u bij deze nieuwsbrief aan.

Prijzen van Tags, Sleutels en brievenbus slotjes

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Voor de aanschaf van Tags, sleutels of het vervangen van brievenbusslotjes, geldt vanaf 1 november 2015 een uniforme prijs van 30 € per stuk incl. BTW. Aanschaf via de huismeester. Tags en sleutels kunnen alleen worden aangevraagd door de individuele eigenaren en niet door hun huurders.

Afrekenen stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Jaarlijks ontvangt u de afrekening van de afgenomen warmte en warm water. Maandelijks betaalt u hiervoor een vast bedrag en dit bepaalt uw totale jaarbedrag. Aan het eind van het stookzeizoen wordt a.d.v. de stand op CV-en warm watermeter uw verbruik berekend en het eindbedrag vastgesteld. Op de achterkant van de afrekening die u van Ista ontvangt kunt u eenvoudig controleren of de opgegeven eenheden, die hierop vermeld staan, kloppen. D.w.z.: Op elke radiator zit een meter die de afgenomen warmte- eenheden registreert. Door op het knopje op de meter te drukken, wordt aangegeven hoeveel u thans aan warmte heeft afgenomen en hoeveel u het jaar daarvoor had afgenomen. Beide standen worden afwisselend weergegeven. Het warmwaterverbruik kunt u controleren door op de warmwatermeter, in de meterkast, de stand af te lezen. Komen de meterstanden niet overeen met de opgave op de afrekening, neem dan contact op met Ista.

Enkele tips voor verstandig stoken

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Verwarm geen ruimtes waarin u niet verblijft.

Kleed u warm aan. 

Schakel, bij langere afwezigheid, de radiator uit.

Zeer belangrijk: ventileer uw appartement goed.

Alleen een goed geventileerd appartement voorkomt overmatig vocht en kans op het ontstaan van schimmel.

Eigenaren die hun appartement wensen te verhuren

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u hiervoor toestemming van het bestuur( en eventueel uw hypotheekverstrekker) nodig hebt. Ook dienen uw huurders een huurdersverklaring in te vullen en het is in uw en ons belang dat u uw mogelijke huurders hebt gescreend en zorgt dat de antecedenten bekend zijn. We raden u aan alleen maar zaken te doen met bonafide makelaars, die het stoplichtconvenant met de politie hebben afgesloten. De politie screent namelijk álle toekomstige huurders voor ons aller veiligheid.

Voortgang naar omzetting VVE

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het verheugt ons zeer dat we u kunnen mededelen dat de omzetting van de CFV naar een VVE doorgang kan vinden. De besturen van gebouw I en III hebben een bezwaarschrift ingediend bij burgemeester mr. Eberhard van der Laan. We hebben deze bezwaren m.b.t. de clausule die het erfpachtbureau ons had opgelegd t.a.v. de garages, onder de aandacht gebracht tijdens een inspraakmiddag voor de bewoners van Nieuw West. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest haar standpunt te herzien en in de erfpachtvoorwaarden voor de CFV geen gedwongen verkoop en boeteclausule als eis meer te stellen. Wel zullen wij , in de akte van splitsing, een aanbiedingsregeling moeten opnemen. Dwz. dat bij verkoop eerst een garage aan de bewoners moet worden aangeboden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Werktijden huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Vanaf 1 januari worden deze gewijzigd. I.v.m. de vele bewoners die werken en niet in staat zijn om het spreekuur te bezoeken zal de huismeester op donderdag werken van 12.00 uur tot 20.00 uur. Zijn spreekuur is dan van 18.00 uur tot 19.00 uur, zodat iedereen die werkt daar gebruik van kan maken. Van maandag tot en met woensdag blijft alles zoals het is: spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur en 's middags van 16.00 uur tot 16.30 uur. Overigens blijft hij bereikbaar per e-mail: huismeester@hogguerstraat.nl en per telefoon: 020-6134933.

Parkeerontheffing

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

In 2016 moet uw parkeerontheffing worden verlengd. Let goed op de vervaldatum. Minimaal 6 weken daarvóór moet uw aanvraag worden ingediend.

WOZ waarden 2015

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Voor uw aangifte inkomstenbelasting:

2 kamer app. € 99.000 betaalde erfpacht € 37,75
4 kamer app. € 155.500 € 85,61
5 kamer app. € 177.500 € 93,13
Garage € 27.500 € 9,51

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3