Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieusbrief juni 2015

Schilderen van de voordeuren

Categorie: Nieusbrief juni 2015

Geachte eigenaren,

Hartelijk dank voor uw medewerking t.a.v. het stembiljet voor het schilderen van de voordeuren.

Eerst even de uitleg over de stemmen:

De stemverhouding in de vereniging van eigenaren is als volgt: een 5-kamer-appartement heeft 10 stemmen, een 4-kamer 9 stemmen, een 2 kamerappartement 5 stemmen en een garage : 1 stem. De hoeveelheid stemmen die we kunnen halen zijn in totaal 1403 stemmen. We hebben in totaal van alle eigenaren 793 stemmen ontvangen waarvan 18 stemmen tégen het schilderen van de voordeuren. Totaal dus 775 stemmen vóór. Echter: we hebben als bestuur ook één bezwaarschrift ontvangen. Dit was gericht tegen de procedure van het schriftelijk en per e-mail stemmen. Deze eigenaar gaat het ervan uit dat álle besluiten genomen moeten worden tijdens de ALV. Juridisch staat deze eigenaar helemaal in zijn recht. Wij hebben als bestuur besloten om het schilderen van de voordeuren uit te stellen en als agendapunt op de ALV van 2016 onder groot onderhoud opnieuw op te voeren.

Zacht kraanwater

Categorie: Nieusbrief juni 2015

Tevens willen wij u op de hoogte stellen n.a.v. een vraag in de ALV over de hardheid van het water. 

Zacht kraanwater in Noord Holland. Persbericht: Bron www.waternet.nl

“Per 1 juni 2015 komt er overal in Noord-Holland zacht water uit de kraan. Drinkwaterbedrijven PWN en Waternet gaan in hun leveringsgebied het water verder ontharden. Dit levert Noord-Hollandse consumenten voordeel op. Zij hebben minder wasmiddel nodig om hun was schoon te krijgen. Dat is gunstig voor de portemonnee en voor het milieu. De Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier (HHNK) Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor de rioolzuivering, hoeven daardoor minder wasmiddelen uit het water te halen. Een win-win situatie dus. De hoeveelheid kalk en magnesium maakt het kraanwater op dit moment “gemiddeld hard”. Zacht water vermindert de kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en verbetert de werking van zeep.”

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3