Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Verwarming

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De afgelopen 5 jaren dat wij aangesloten zijn op de stadsverwarming is deze voor ons een betrouwbare leverancier gebleken. Destijds heeft het bestuur besloten om voor alle zekerheid de bestaande ketels stand by te houden.
Uit recente berekeningen is echter gebleken dat het overgaan op 100% stadswarmte voor ons in de toekomst een aanmerkelijke besparing in de kosten zal betekenen. Uit de berekeningen die wij onlangs van Nuon hebben ontvangen, blijkt dat wij bij onze huidige afname, na overgang op 100% stadswarmte, een besparing van ruim 21.000 € op jaarbasis kunnen realiseren. De huidige ketels dienen in 2016 gekeurd te worden en gezien de huidige milieu- eisen en ouderdom zullen deze de keuring niet kunnen doorstaan en zijn wij genoodzaakt tot vervanging over te gaan. Kosten van deze vervanging minimaal 80.000 €.
De aanpassingen die Nuon aan de huidige warmte installatie zal moeten verrichten om 100% warmte te kunnen garanderen zal 45.000 € ex BTW bedragen wat neerkomt op een bedrag van 26,50 ex BTW per appartement. Dit kan uit de bestaande reserve worden betaald.
Daar tegenover staat dat de huidige ketels buiten werking gesteld kunnen worden. Dit levert een besparing van 80.000 € op. Omdat Nuon contractueel het onderhoud van de warmte installatie overneemt, kan ook het huidige onderhoudscontract en het vastrecht van de gasmeter komen te vervallen. Hiervan zal de directe jaarlijkse besparing c.a. 25.000 € zijn.
Gezien het voorgaande zal het bestuur u tijdens de komende algemene leden vergadering, uw instemming verzoeken, om ingaande het komende stookseizoen 2015/2016 op 100% stadswarmte over te gaan.

Hits: 1034

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3