Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief maart 2015

Verwarming

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De afgelopen 5 jaren dat wij aangesloten zijn op de stadsverwarming is deze voor ons een betrouwbare leverancier gebleken. Destijds heeft het bestuur besloten om voor alle zekerheid de bestaande ketels stand by te houden.
Uit recente berekeningen is echter gebleken dat het overgaan op 100% stadswarmte voor ons in de toekomst een aanmerkelijke besparing in de kosten zal betekenen. Uit de berekeningen die wij onlangs van Nuon hebben ontvangen, blijkt dat wij bij onze huidige afname, na overgang op 100% stadswarmte, een besparing van ruim 21.000 € op jaarbasis kunnen realiseren. De huidige ketels dienen in 2016 gekeurd te worden en gezien de huidige milieu- eisen en ouderdom zullen deze de keuring niet kunnen doorstaan en zijn wij genoodzaakt tot vervanging over te gaan. Kosten van deze vervanging minimaal 80.000 €.
De aanpassingen die Nuon aan de huidige warmte installatie zal moeten verrichten om 100% warmte te kunnen garanderen zal 45.000 € ex BTW bedragen wat neerkomt op een bedrag van 26,50 ex BTW per appartement. Dit kan uit de bestaande reserve worden betaald.
Daar tegenover staat dat de huidige ketels buiten werking gesteld kunnen worden. Dit levert een besparing van 80.000 € op. Omdat Nuon contractueel het onderhoud van de warmte installatie overneemt, kan ook het huidige onderhoudscontract en het vastrecht van de gasmeter komen te vervallen. Hiervan zal de directe jaarlijkse besparing c.a. 25.000 € zijn.
Gezien het voorgaande zal het bestuur u tijdens de komende algemene leden vergadering, uw instemming verzoeken, om ingaande het komende stookseizoen 2015/2016 op 100% stadswarmte over te gaan.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De werkzaamheden aan de liften zijn inmiddels beëindigd. Alle benodigde technische voorzieningen, om een goed functioneren te waarborgen, zijn vernieuwd. Het bestuur vond het noodzakelijk om ook het interieur een face lift te geven. Wij hopen dat u met het eind resultaat tevreden bent.

Energie label

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Voor die eigenaren, die in de toekomst hun appartement willen verkopen of verhuren is sinds 1 januari 2015 een E- label verplicht. Destijds heeft het bestuur alle eigenaren aangeboden een E- label te verzorgen. Hiervan hebben destijds 75 eigenaren gebruik gemaakt en deze eigenaren hoeven dus niet opnieuw een E- label aan te vragen. Dit label blijft tot 2021 geldig. Voor die eigenaren die wel een E- label aanvragen is het belangrijk te vermelden dat de oostkant van hun appartement geïsoleerd is en voor 100% op stads verwarming is aangesloten. Tevens moeten zij hun jaarlijks gasverbruik aangeven, wel of geen dubbele beglazing. Op E- label.nl vindt u verder alle benodigde informatie.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Het bestuur doet er alles aan, om samen met diverse actieve bewoners zoals de "prikploeg", de leefomgeving en het gebouw zo netjes mogelijk te houden. Dit in de eerste plaats om verloedering te voorkomen en de appartementen hun waarde te laten behouden. Wij doen dan ook een dringend beroep op u zich aan de afspraken te houden. Dwz: geen vuilnis deponeren op tijden en plaatsen waar dit niet geoorloofd is. Grof vuil alleen op woensdagavond na 20.00 uur buiten zetten, zodat het donderdagochtend kan worden opgehaald. Geen fietsen op de galerijen e.d. Bij verbouwingen rekening houden met de tijden waarop dit mag en als we allemaal een beetje vriendelijk zijn voor de buren, moet dit wel lukken. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Inventarisatie betonschade

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Dit onderwerp wordt behandeld als agendapunt bij het groot onderhoud op de ALV.

Algemene ledenvergadering

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Deze is gepland op maandag 20 april 2015. Agenda wordt tijdig aan u verstuurd. Locatie: Munduscollege. Notulen reeds in uw bezit.
Indien u tijdens de ALV niet aanwezig kunt zijn, vul dan de bij de uitnodiging behorende machtiging in en geef die aan een van uw buren of aan een van de bestuursleden.

Agendapunten

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Indien u nog agendapunten hebt voor de ALV wordt u verzocht deze binnen 2 weken bij een van de bestuursleden in te leveren.

Omzetting van de Cooperatie in VVE

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Wij hopen u hier meer over te kunnen vertellen op de ALV op 20 april. Op dit moment zijn we afhankelijk van het bureau erfpacht van de gemeente. De gemeente heeft een boeteclausule ingevoerd, die voor de vereniging niet gunstig is. De notaris is er hard voor aan het werk.

Gebruik bankje in de hal

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Hoewel de meeste bewoners het ongetwijfeld een sympathiek idee vinden om het bankje in de hal te gebruiken om oude boeken in roulatie te brengen, lijkt het ons zeer ongepast om dit tevens ook te gebruiken om oude overtollige rotzooi via dit bankje te laten "afvloeien". Als er allerlei oude spullen ( oude kleding, overtollig keukengerei enz. ) in de hal opgestapeld liggen maakt dit geen nette indruk. Meestal is de kleding zelfs niet schoon. Laten we ons aan de regel houden: boeken wel, maar iedereen ruimt gewoon zijn eigen rotzooi op. De kringloopwinkel is goed te vinden.

WOZ waarden 2014

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Voor uw belasting aangifte 2014 vindt u onderstaande WOZ waarden.
2 kamer app.    99.000   erfpacht: € 37,75
4 kamer app.  131.500   erfpacht: € 85,61
5 kamer app.  145.000   erfpacht: € 95,13
Garage              27.500   erfpacht: € 9,51

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3