Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief februari 2013

Rectificatie WOZ 2012

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Volgens een uitspraak van de gemeente op 23/1/2013 gelden de volgende WOZ-waarden voor uw belastingaangifte 2012:

2 kamer appartement 115.000 €

4 kamer appartement 150.000 €

5 kamer appartement 165.000 €

garage 27.500 €

Hiermee vervallen de eerder aangegeven bedragen in de nieuwsbrief van februari.

Stand van zaken betreffende de nieuwe VVE

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Van de notaris hebben wij het bericht ontvangen dat alle benodigde bescheiden in de loop van deze maand gecompleteerd worden. De verwachting is dat u voor het einde van maart bericht van de notaris zult ontvangen.

Stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Het eerste seizoen na de montage van de radiografisch afleesbare warmtemeters is voorbij. Alle bewoners hebben inmiddels de eindafrekening ontvangen. In tegenstelling tot de oude vloeistof- verdampingmeters registreren deze nieuwe meters exact de verbruikte warmte.


Dit kunt u controleren door op het knopje op de warmtemeter te drukken, waarna de juiste stand van het huidige en het vorige seizoen wordt weergegeven.
Zo kunt u eenvoudig controleren of de op uw rekening weergegeven meterstanden kloppen.
Zoals wij allemaal regelmatig lezen zullen de energieprijzen stijgen. Voor die bewoners die het afgelopen seizoen bij hebben moeten betalen, bestaat de mogelijkheid om het maandelijks te betalen bedrag aan de Bank v.d. Bouwnijverheid te verhogen.

Prikbord

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Regelmatig worden wij geconfronteerd met mededelingen van bewoners, notities e.d. in de lift en/of op diverse plaatsen in de hal.
Het bestuur wil daarom, als proef, een prikbord voor algemeen gebruik in de hal ophangen.

Links naast de mededelingenkastjes.
Eenieder die daar gebruik van wil maken is welkom. Echter, mededelingen of teksten die niet stroken met het algemeen belang zullen door het bestuur verwijderd worden.
Tijdens de te houden ALV zal bekeken worden of de proef geslaagd is.

WOZ Waarden 2012

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Voor uw aangifte inkomsten belasting voor 2012

5 Kamer app € 182.000 Betaalde erfpacht € 95,13
4 Kamer app € 160.500 € 85,61
2 kamer app € 130.000 € 47,57
Garage € 27,500

Renovatie Galerijdeuren

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

De toegangsdeuren naar de galerijen zijn na 50 jaar intensief gebruik duidelijk aan vervanging toe. Enkele deuren zijn scheef of sluiten niet goed meer, zodat regelmatig veel onderhoud nodig is met de daarbij komende kosten. Wij hebben het voornemen deze deuren te laten vervangen. Tijdens de in april a.s. te houden ALV zal hiervoor uw instemming worden gevraagd.

Het plan is als volgt: De deuren worden vervangen door aluminium profiel- deuren voorzien van gehard glas in dezelfde kleurstelling als de entree. De deuren naar de lange galerijen worden voorzien van een automatische opener, d.w.z. dat, indien u vanuit de lift de galerij op gaat, met één druk op de knop, de deur zich automatisch opent. Van de galerij komend wordt de deur d.m.v. sensortechniek geopend. Bij eventuele uitval van de automaat kunt u de deur normaal openen. De galerijdeuren van de korte galerijen zullen ook vervangen worden, met dien verstande, dat de thans op deze deuren aanwezige extra sloten komen te vervallen. Het bestuur vindt het niet langer verantwoord en onwenselijk om bij eventuele calamiteiten de hulpverleners met een extra afgesloten deur te confronteren. Ook kunnen de benodigde schoonmaak en service werkzaamheden eenvoudiger uitgevoerd worden. Het bestuur streeft ernaar om het gebouw d.m.v. de noodzakelijke verbeteringen een modernere uitstraling te geven. Dit zal zowel het aanzien, gebruikersvriendelijkheid én de verkoopwaarde van uw appartement ten goede komen. De totale kosten voor dit project, dat geheel in eigen beheer uitgevoerd zal worden bedraagt 70.000 euro incl. 21% BTW

Bijdrage exploitatiekosten

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Doordat het bestuur, al dan niet in samenwerking met Huurwel BV, in het verleden diverse renovaties zelfstandig heeft gerealiseerd, is het gelukt de maandelijkse bijdrage van de exploitatiekosten al enkele jaren niet te verhogen.
Ook dit jaar zal deze bijdrage niet verhoogd worden.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3