Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwjaarsborrel 2014

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Op zaterdag 18 januari van 17 tot 20 uur is wederom de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, aangeboden door de CSA. Net zoals de vorige keer zal er weer gesmuld kunnen worden van stamppotjes. Locatie: NOVA College.

Dank: Een dankwoord is op zijn plaats voor de leden van de prikploeg die alle mogelijke moeite doen om de omgeving vrij te houden van zwerfvuil. Het verhoogt ons aller woongenot. Hulde voor deze vrijwilligers.

WOZ-waarden 2013

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Voor uw belastingaangifte jaar 2013 gelden de volgende bedragen:

2-kamer appartement  110.000 €  erfpacht 37,75 €
4-kamerappartement 142.500 € erfpacht 85,61 €
5-kamerappartement 157.000 € erfpacht 95,13 €
Garage 27.500 € erfpacht 9,51 €

Bewaar deze gegevens dus goed!

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Het bestuur doet er alles aan om ons gebouw en de bijbehorende leefomgeving zo aangenaam en netjes mogelijk te houden. Om dit goed te kunnen doen hebben de bewoners in het verleden in gezamenlijk overleg huisregels opgesteld. Wij hebben echter geconstateerd dat niet iedereen zich daaraan wenst te houden. Zo staan er nog regelmatig fietsen op de galerijen en worden etenswaren en bierflesjes/kroonkurken over de reling gegooid. Tijdens de nieuwjaarsviering wordt er vuurwerk vanaf de balkons afgestoken. Dit is allemaal niet wenselijk en kan gevaar opleveren voor bewoners en toevallige passanten. Denk hierbij ook aan de schade aan de ramen.

Wij vragen u dan ook zich aan de huisregels te houden.

Een verkort exemplaar van de belangrijkste huisregels sluiten wij hier bij in. Voor de complete versie kunt u de website raadplegen. Inmiddels staan de verkorte huisregels in het engels op de website, voor diegenen die engels-talig zijn. ( Major house rules )

Website

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Onze Webmasters : Coen en Marco, hebben onlangs onze website www.Hogguerstraat.nl totaal vernieuwd. Het geheel is bijzonder overzichtelijk en bevat alle benodigde informatie die voor u of een eventueel geïnteresseerde koper van belang kan zijn.

Zonnepanelen

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Het bestuur heeft onlangs via " Zon op VVE " uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een aantal zonnepanelen op ons dak te plaatsen. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat het plaatsen van zonnepanelen op ons dak momenteel nog niet rendabel is. Het bestuur blijft de verdere ontwikkelingen op dit gebied volgen.

Zout strooien op de galerijen

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Nu de winter weer in aantocht is, kunnen de galerijen glad worden door sneeuwval en ijzel . In het verleden hebben sommige bewoners deze gladheid bestreden door het strooien van zout. Wij verzoeken u dringend om dit niet te doen; het zout tast namelijk ook de constructie van de galerijen en de voegen aan.

Denk mee

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Het bestuur doet er alles aan om het gebouw in een zo goed mogelijk staat te houden. Mede door technische en kostenbesparende ideeën in uitvoering te nemen is het ons gelukt om de maandelijkse bijdrage in de exploitatiekosten gedurende een groot aantal jaren op een gelijk peil te houden. Mocht u een kostenbesparend idee hebben, laat het ons dan weten. De mogelijkheid bestaat dat wij het dan inderdaad tot uitvoering kunnen brengen.

Stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Ook dit jaar hebben een aantal bewoners bij moeten betalen in de afrekening stookkosten. De bijdrage stookkosten en warm waterverbruik voor het seizoen 2012/2013 bedroeg 51 € voor een 2- kamer app. 70 € voor een 4- kamer app. en 78 € voor een 5- kamer app.

Dat deze bijdragen, gezien de huidige energiekosten, aan de lage kant zijn laat zich raden. De langdurige en zeer koude wintermaanden van het vorig seizoen hebben de afrekening stookkosten en warm water dusdanig nadelig beïnvloed, dat het bestuur tijdens de laatst gehouden ALV uw instemming vroeg om de stookkosten voor het seizoen 2013/2014 met 15 € per maand te verhogen.

In afwachting van de komende winterperiode zal moeten blijken of deze verhoging voldoende zal zijn. Mocht u desondanks individueel uw voorschot stookkosten willen verhogen , dan kunt u contact opnemen met onze administrateur: de Bank v.v.Bouwnijverheid, tel 6732332 en vragen naar dhr van Andel.

Tevens geven wij u nog enkele tips verstandig stoken:

  • Plaats dubbele beglazing indien u die nog niet heeft. Vaak wordt er subsidie verstrekt en verdient u deze investering in enkele jaren weer terug.
  • Verwarm alleen die ruimtes waarin u aanwezig bent en houd de deuren gesloten.
  • Radiatoren stralen warmte uit. Vermijd onnodig verlies door meubels of gordijnen ervoor te plaatsen. Warmteverlies naar buiten kunt u voorkomen door radiatorfolie te plaatsen.
  • Maak naden en kieren van deuren en ramen dicht door een tochtstrip te plaatsen.
  • Warm bed: wilt u het niet koud hebben in bed , gebruik dan een elektrische deken of kruik i.p.v. de verwarming. Dit bespaart u een hoop energie en uw bed is heerlijk warm.
  • Isoleer u zelf: persoonlijk isolatie is belangrijk. Denk eerder aan een trui of badjas aan te trekken dan de verwarming hoger te zetten.
  • Vergeet vooral niet om goed te ventileren.

Omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Van DLA Piper Notarissen, die het gehele traject begeleiden, hebben wij bericht gekregen dat alle benodigde stukken, zoals tekeningen en aktes e.d. thans bij de bevoegde instanties aangeleverd zijn. Het wachten is nu op de gemeente Amsterdam i.v.m. het aanbod van de erfpacht. Hierna zal de notaris contact met ons opnemen voor de verdere afhandeling. Helaas is een exact tijdstip momenteel nog niet te geven.

Ondersteuning technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het technisch bouwkundig beheer van onze gebouwen gedaan door Intrema.

Huurwel heeft in de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven met ingang van 2014 te stoppen met het technisch beheer. Tijdens die vergadering heeft het bestuur de intentie uitgesproken met de drie besturen gezamenlijk een goede kandidaat te vinden. En dat is gelukt. De adviescommissie van gebouw 2 was hierbij een belangrijke steun.

Intrema bestaat 15 jaar, is gecertificeerd door SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit certificaat is ontwikkeld door belanghebbende partijen als VvE Belang, Vereniging Eigen Huis en Aedes vereniging van woningcorporaties. Daarnaast is Intrema de enige technisch beheerder in Nederland die ISO gecertificeerd is. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit alles zien wij als basis voor een goede samenwerking.

De eerste informatie is overgedragen door de Bank voor de Bouwnijverheid. De overdracht door Huurwel vindt begin januari plaats. Daarna informeren wij u over de nieuwe werkwijze en telefoonlijst.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3