Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief april 2014

Voortgang omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Helaas is dit een langdurig proces. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit voor velen van ons ( te) lang duurt. Dergelijke zaken moeten echter zorgvuldig worden afgehandeld en de notaris heeft lang moeten wachten op de actie van de gemeente i.v.m. de erfpacht. Deze offerte ligt nu ( sinds deze week) bij de notaris en zal zéér binnenkort naar de besturen worden toegezonden. Op korte termijn worden deze door de notaris doorgestuurd naar alle leden, samen met de volmachten voor de notaris. Wij rekenen er op dat alle eigenaren hier volledig aan mee zullen werken, gezien het besluit in de vergadering van 2012.  

Website

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Onze webmaster heeft de website www. hogguerstraat.nl vernieuwd. De website is bedoeld voor alle eigenaren en bewoners. Hier kunt u alle nieuws lezen dat betrekking heeft op ons gebouw, maar ook op de omgeving e.d. Ook voor eventuele belangstellenden die een aankoop overwegen van een appartement, is het absoluut een aanrader.

Alle eigenaren willen wij wijzen op de site: www.bankvoorbouwnijverheid.nl waarop u alle eigenaarsdocumenten kunt vinden zoals: agenda’s, notulen, huishoudelijk reglement, splitsingsaktes e.d. Zo blijft u altijd op de hoogte.  

Reserve fonds

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Zoals u op de balans kunt zien heeft het reservefonds van de beide verenigingen ruim voldoende saldo om alle voorgestelde werkzaamheden uit te voeren.

Hangplek voor jongeren

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Onder de noodtrap aan de zuidkant van ons gebouw is een ruimte die momenteel als hangplek voor jongeren en zwervers gebruikt wordt. De ruimte is vervuild en op de muren is graffiti gespoten. Het bestuur vindt dit een onaanvaardbare situatie en stelt voor deze ruimte door een hekwerk af te sluiten. De dan ontstane ruimte zou d.m.v. een af te sluiten entree benut kunnen worden voor het beschermd stallen van motoren en scooters. De kosten hiervoor bedragen € 2.750 excl. btw.

Galerij vloeren

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Het bestuur heeft na alarmerende persberichten de constructie van de galerijvloeren laten onderzoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de galerijvloeren na ruim 50 jaar nog in goede staat zijn. Het bestuur is van mening dat een grondige chemische reiniging van de vloeren noodzakelijk is, evenals het herstellen van de beschadigde voegen. Enkele jaren geleden is een proefoppervlak op de 3e etage gedaan, waarvan de resultaten nu nog duidelijk zichtbaar zijn. De geraamde kosten voor dit project zijn geraamd op c.a. € 15.000 excl. btw.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Een van de belangrijkste onderdelen van ons gebouw zijn de liften. Het bestuur realiseert zich dat de liften veel extra aandacht nodig hebben. De liften gaan gemiddeld 2 à 300 keer per etmaal naar een van de etages. De liften hebben dan ook voortdurend aandacht nodig. Het tijdig vervangen van versleten onderdelen is dan ook noodzakelijk. In het verleden heeft het bestuur dan ook regelmatig opdrachten verstrekt om versleten onderdelen te vervangen. Ook in de toekomst zal dit noodzakelijk zijn. Toch kan het een enkele maal voorkomen dat iemand in de lift opgesloten zit. Uiteraard is het dan de bedoeling dat deze persoon zo spoedig mogelijk hulp krijgt. Er is een alarmbel in de lift aanwezig. De intercom met Skylift is gecontroleerd en werkt. Men kan in geval van opsluiting rechtstreeks met Skylift contact opnemen. Het bestuur heeft contractueel met Sky Lift afgesproken dat opsluitingen en/of storingen binnen 60 minuten of eerder verholpen worden. Als iemand in de lift is opgesloten, krijgt dit altijd voorrang op alle andere werkzaamheden.

Tijdens een onlangs gehouden gesprek met Skylift is gebleken dat de hoofdoorzaak van de veelvuldig voorkomende storingen van de liften veroorzaakt wordt door de sterk verouderde deuren met bijbehorende systemen en drempels. Het bestuur is dan ook van mening dat nog dit jaar de 15 deuren vervangen dienen te worden. De kosten hiervoor bedragen c.a. € 70.000 excl. btw.

Box gangen

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Sinds de voltooiing van ons gebouw in 1966 is er nog nooit enige aandacht besteed aan het onderhoud van de box gangen. In de loop der jaren zijn door achterstallig onderhoud diverse deuren beschadigd, verveloos en maken de gangen een desolate indruk. Hoogste tijd om daar iets aan te doen. Het bestuur stelt u daarom voor de muren van de box gangen te witten, de deuren te schilderen en de beschadigde deuren te herstellen. Om u van de noodzaak van dit noodzakelijke onderhoud te overtuigen heeft het bestuur 10 meter van de bovenste gang reeds laten herstellen. De totale kosten van dit project zal c.a. € 20.000 ex btw bedragen.

Verwarming

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Naarmate de verwarmingsinstallatie ouder wordt moeten er regelmatig reparaties CQ. vervanging van radiatoren en afsluiters in de appartementen plaatsvinden. Om deze reparaties uit te kunnen voeren moet een gedeelte van het systeem afgetapt en na de reparatie weer gevuld worden. Bij het vullen van het systeem komt een grote hoeveelheid lucht mee, wat grotendeels in de radiatoren en leidingen achterblijft. Dit beïnvloedt de warmteafgifte nadelig. Nog een groot nadeel hiervan is dat op de bovenste etages door de monteur regelmatig ontlucht moet worden.

Sinds kort is er een nieuw automatisch ontluchtingssysteem ontwikkelt. Het bestuur van gebouw 2 heeft dit apparaat vorig jaar in gebruik genomen en het voldoet ruimschoots aan de gestelde verwachtingen. Een voordeel is tevens dat een besparing van c.a.12% op de verwarmingskosten gerealiseerd kan worden. De aanschafprijs van het Spirovent apparaat inclusief montagekosten zal c.a. € 8000 euro excl. btw bedragen.

 

referentie

LED verlichting

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Het jaarlijks stroomverbruik van ons gebouw bedraagt meer dan € 18.000. Een groot gedeelte van dit bedrag komt ten koste van de verlichting. Het totaal aantal branduren van de galerijen bedraagt jaarlijks c.a. 2500 uren; voor de box gangen de entreehallen en liften 8.760 uren.

Ook het regelmatig vervangen van de tl buisjes was een jaarlijkse kostenpost.

Dit was de reden voor het bestuur om u afgelopen december schriftelijk uw toestemming te vragen om de verlichtingsarmaturen om te bouwen naar led verlichting. Een ruime meerderheid van de bewoners heeft hierop positief gereageerd, waarna het bestuur opdracht heeft gegeven de verlichting om te bouwen naar led.

Het direct in het oog vallende voordeel is de verhoogde lichtsterkte. In de entreehal zijn de kwetsbare armaturen vervangen door vandaalbestendige inbouwarmaturen. Het bestuur verwacht met deze vervanging het stroomverbruik op de verlichting met c.a. 50 tot 60% per jaar te verminderen en een grotere veiligheid en bedrijfszekerheid te realiseren.

Ons gebouw

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Het bestuur stelt alles in het werk en besteedt vele uren om ons gebouw zowel technisch als visueel in een zo goed mogelijke staat te houden. Immers een goed onderhouden gebouw heeft ook voor u zijn voordelen. Uw appartement behoudt zijn waarde.  

Algemene ledenvergadering

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Op 6 mei wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Munduscollege gehouden. Tijdens deze vergadering krijgt u uitleg over de balans en het financieel overzicht van de Coöperatieve vereniging en de VvE. Daarbij krijgt u toelichting over de te nemen besluiten inzake groot onderhoud en wordt tevens uw toestemming gevraagd.

Het is belangrijk dat u bij deze vergadering aanwezig bent. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen, vul dan de bij de uitnodiging aanwezige volmacht in en deponeer deze bij een van uw bestuursleden of buren die wel naar de vergadering gaan, in de bus.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3