Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuws gebouw 3

Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Nieuwsbrief 2019

Categorie: Nieuwsbrief December 2019

Amsterdam, 15-12-2019

Geachte eigenaren, medebewoners.

Alweer een jaar voorbij en het is tijd voor een kleine terugblik op het jaar. We hebben afscheid genomen van Dhr. R. ten Rouwelaar na een zeer, voor ons allen, vruchtbare periode van 35 jaar waarin hij werkzaam was in het bestuur van de vereniging. Wij kunnen hem niet genoeg bedanken en zijn blij dat we nog altijd voor advies bij hem kunnen aankloppen, indien dit nodig is.

Ook heeft onze huismeester Ruud Maeijer ontslag genomen na een periode van 5 jaar. Ook daaraan hebben we met zijn allen moeten wennen en ook dat kan moeilijk zijn. We missen hem, denk ik, allemaal.

Na beraad en overleg met de besturen van de andere 2 verenigingen hebben wij Zone 3 in de arm genomen en dhr. Eric Visser staat ons bij als huismeester. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 020 6134933 en/of 06 26696850. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie bijgaande telefoonlijst. Werkt dagelijks van 8.00 tot 13.00 uur. Heeft geen spreekuren meer ingepland. Hij neemt voortvarend de reorganisatie van zijn functie in behandeling, in overleg met de desbetreffende besturen. Het is mogelijk dat in de toekomst een ander persoon als huismeester zal worden benoemd. Deze zal dan t.z.t. worden ingewerkt door de huidige huismeester: dhr. Visser.

Januari zal er een start worden gemaakt met de verbouw/renovatie van het kantoor in de hal, waarvoor wij uw toestemming hebben gekregen. Helaas zal dat wel voor wat overlast zorgen, maar het is een noodzakelijk kwaad. Er zal zo snel mogelijk worden gehandeld, zodat we niet maanden met de overlast te maken hebben.

In Mei zal gestart worden met het schilderen van de balkonzijdes. Dat zal overlast geven, maar het is al meer dan 10 jaar gelden en onderhoud is noodzakelijk. Ook hiervoor is in de afgelopen ALV toestemming verleend. Er zal ook een inventarisatie gemaakt worden van de balkonvloeren: is er schade, waaruit bestaat dat dan, wat zijn de mogelijkheden? Uitkomsten hiervan zullen  met de eigenaren worden gedeeld, evenals de mogelijkheden tot oplossingen.

Alle leden die voor 2017 eigenaar waren van een appartement hebben inmiddels van Newomij een brief ontvangen dat er een aanvraag is gedaan i.v.m. de erfpachtregeling. Elke eigenaar zal via de gemeente en Newomij separaat worden ingelicht en een aanbieding ontvangen van de gemeente. Aangezien de gemeente Amsterdam een beetje achter loopt met de afwerkingen hiervan kan dat wel een tijdje duren. Elke eigenaar krijgt ook nog een bedenktijd. Newomij is druk bezig om een traject te beschrijven hoe en wat we moeten doen om het een en ander te effectueren. T.z.t. ontvangt u daarover bericht.. De leden die ná 2017 eigenaar zijn geworden kunnen en moeten , indien zij dat wensen, de overstap van de erfpacht zelfstandig regelen.

Als bestuur willen wij ook de aandacht vragen voor het nakomen van de huisregels. Dit gebeurt niet altijd nauwkeurig. We denken b.v. aan het grof vuil dat her en der wordt neergezet en achtergelaten. Dit moet dan door het bestuur worden opgeruimd. We verzoeken u dan ook om het grof vuil op woensdagavond voor de containerruimte neer te zetten. De gemeente haalt dit op ( meestal) vroeg in de ochtend op donderdag. Het is ook mogelijk dat u uw grof vuil naar de stort brengt aan de Seineweg.

Af en toe is er ook sprake van geluidsoverlast. We moeten bedenken dat we hier niet alleen wonen. Derhalve moeten we ons ook aan de huisregels houden en geen overlast veroorzaken tussen 22 uur en 7 uur in de ochtend. Niet alleen muziek, feestjes e.d. maar ook verbouwingen horen dan niet plaats te vinden. Daarbij willen we nog even onder de aandacht brengen dat er toestemming aan het bestuur moet worden gevraagd als er sprake is van renovatie/verbouwingen van een appartement. We bespreken dit dan met de technische mensen en kunnen dan van advies geven. Dit kan u dan in de toekomst geld besparen.

Ook eigenaren die hun appartement verhuren zijn verplicht dit aan te vragen bij het bestuur en de daarbij behorende gebruikersverklaringen in te vullen. Dit in verband met mogelijke calamiteiten, zodat we op tijd kunnen ingrijpen bij b.v. lekkages. Mutaties horen eveneens doorgegeven te worden aan het bestuur.

Wij zijn, als bestuur , nog steeds op zoek naar mensen die willen toetreden tot het bestuur en die wij kunnen inwerken. Tot op heden hebben zich nog geen gegadigden gemeld. Toch verzoeken wij u om , als eigenaar, er eens over na te denken. We kunnen dan de werkzaamheden misschien beter verdelen en toch actief blijven. Het kan een verrijking zijn van het leven, men leert altijd bij.

Uiteindelijk is het nog een hele waslijst geworden, maar we hopen dat u voldoende op de hoogte bent.

Veel geluk en plezier met de feestdagen en voor alle eigenaren: tot ziens op de ALV.

Het Bestuur,

Willem Leurs

Marijke Inghels.

 

Realiseren en inrichten van het toekomstige kantoor achter de entreehal

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Om deze ruimte toegankelijk te maken moet de achterwand van de entreehal voorzien worden van een deur en een venster. Inclusief het inrichten van deze ruimte met verlichting meubilering zijn de geschatte kosten 15.000 euro.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een onderzoek laten doen naar de constructie van de galerijen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voegen vocht doorlaten, zodat de kans op betonrot aanwezig is. Om verdere vochtdoorlating te voorkomen heeft het bestuur besloten om de galerijen van een vochtwerende laag te voorzien. Hetzelfde euvel doet zich voor aan de balkons en ook hier zullen de balkons van een vochtwerende laag voorzien moeten worden. I.v.m de hoge kosten zal als proef de 1e etage ( galerijkant) van een deklaag worden voorzien. Daarna worden stapsgewijs de overige etages gedaan. Gelijktijdig zullen de HWA (hemelwaterafvoeren) gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Geraamde kosten galerij en balkonzijde ca. 25.000 per etage.

Schilderen balkon zijde

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Het is inmiddels al ruim 10 jaar geleden dat de balkonzijde geschilderd is. Het wordt dus tijd om deze kant van een nieuwe verflaag te voorzien. Kosten 95.058 euro excl. btw.

Betonranden onder balustrade galerijkant

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Schilderen betonranden 13.500 euro excl. Btw.

Standleidingen en riolering

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Enige tijd geleden heeft het bestuur een cameracontrole via de standleidingen uit te laten voeren. Daaruit is gebleken dat deze leidingen inmiddels aan corrosie onderhevig zijn. Het bestuur beraamt zich, in samenwerking met de technisch adviseur, om in de toekomst een adequate oplossing hiervoor te vinden.

Update Erfpacht

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Inmiddels is gebleken dat het aanvragen om de Erfpacht af te kopen erg lastig is voor eigenaren in een CFV. Eigenaren in de VvE kunnen, zoals u inmiddels weet, dit zelf aanvragen bij de Gemeente. De Gemeente loopt hierin zo achter dat eigenaren die dit reeds 1.5 jaar geleden hebben gedaan, het opnieuw moeten aanvragen. Ook het aanvragen van een E-herkenning voor een Vereniging is niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we, als Bestuur, via de Gemeente gevraagd om een offerte te maken. Dit kan nog enige maanden duren, maar de bereidheid is er. Intussen hebben wij ook notarissen benaderd die ons behulpzaam willen zijn bij dit proces. Zij kunnen dan, samen met de eigenaren die de erfpacht willen afkopen een regeling treffen. Zodra we hier meer van weten zult u worden geïnformeerd. Vóór begin december moeten de aanvragen bij de Gemeente zijn ingediend. Daarna kan het nog een tijd duren voordat de Gemeente dit heeft geëffectueerd.

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Wij vragen ( uit naam van alle bewoners ) hiervoor uw aandacht. Enkele aandachtspunten: niets over de balustrade van het balkon gooien, geen peuken, geen flessen, geen etensresten. Geen oude kleding, meubilair e.d. achter laten in de hal. Er zijn containers voor. Bij gebouw 2 staat een kledingcontainer waarin oude kleding kan worden gedeponeerd. Bij verhuizen: niet de voordeur blokkeren. Als Bestuur zijn we genoodzaakt om daar telkens het bedrijf voor in te schakelen om dit te repareren. Kosten: minimaal 380 €. Denk aan de portemonee van ons allen.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2019

Helaas is het voor ons als bewoners soms moeilijk om rekening te houden met de medebewoners. Zeker als er iets te vieren valt. Maar in de huisregels wordt het volgende vermeld: Het is niet toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur in de ochtend muziek en/of andere storende geluiden voort te brengen. 

Als Bestuur hopen we dat elke bewoner zich aan deze regels wilt houden. Indien er overlast wordt veroorzaakt hebben wij met de buurtpolitie afgesproken dat wij geen waarschuwingen meer zullen geven, maar meteen contact opnemen met de politie. Zij bezoeken dan het adres waar de overlast vandaan komt.

 

Wanneer u gaat verhuizen (inkomend of weggaand), de entree deur svp NIET blokkeren, maar de zwarte TAG gebruiken.

Wij zien de eigenaren graag bij de ALV van dinsdag 16 april a.s. U ontvangt nog een officiële uitnodiging van Newomij.

 

Het Bestuur,

Dhr. R. ten Rouwelaar

Dhr. W. Leurs

Mevr. M. Inghels

Regels in ons Flatgebouw

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

Als Bestuur willen wij u er ook attent op maken dat het schijnbaar voor de bewoners/eigenaren, moeilijk is om de huishoudelijke reglementen te handhaven. Wij willen u dan ook vragen om aandacht te geven aan de volgende zaken: geen resten van levensmiddelen of flessen over de relingen aan zowel de balkonzijde als de galerijzijde naar buiten gooien. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken. Het wordt een enorme rotzooi op straat en voor de bewoners van de nieuwe appartementen is het niet leuk om het sedumdak als peukenverzamelplaats te moeten zien. Kortom, NIETS over de balustrades gooien.

Het grof vuil mag alleen op woensdagavond na 18.00 uur buiten worden gezet en niet in de containerruimte. Het wordt op donderdag, vroeg in de ochtend opgehaald. Als u in de tussentijd grof vuil heeft kunt u dat inleveren bij het depôt van de gemeente aan de Seineweg. Fietsen mogen, i.v.m. brandgevaar, niet op de galerijen worden gestald. Gebruik daarvoor uw berging. 

De hal hoort niet als opslagruimte te worden gebruikt. Oude kleding kunt u in de ondergrondse container bij gebouw 2 brengen. Ook oude artikelen zoals broodroosters, printers, kastjes e.d. mogen niet in de hal worden gezet. Als bestuur hebben we een dubbele dagtaak om alles op te ruimen. We kunnen met zijn allen de boel netjes houden en er geen achterbuurt van maken. Als bestuur hopen wij op uw medewerking.

Omgeving en de kantoorlaag

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De plantenperken zijn gerealiseerd en de nieuwe fietsnietjes zijn geïnstalleerd.

De oplevering van de nieuwe appartementen heeft helaas een vertraging tot eind mei 2019.

Onderhoudscontract

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De firma TTG heeft aangegeven het onderhoudscontract voor de technische installaties in de stookruimte niet te willen verlengen. Het bestuur is thans in onderhandeling met de firma Feenstra voor een contract voor de het komende jaar.

Galerij vloeren en balkons

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

Het bestuur is al enige jaren op zoek naar een passende oplossing voor de galerijen en balkons. Doordringend water dat, via de voegen van de tegels, de onderliggende betonlaag aantast. Dit veroorzaakt lekkages en betonrot. Alle tegels verwijderen en nieuwe tegels leggen is helaas vanwege de langdurige, dure en storende werkzaamheden geen optie. Daarom heeft het bestuur gekozen om een waterafsluitende deklaag, als proef, aan te laten brengen. Allereerst zal de 1e etage van zo'n deklaag voorzien worden. Slaagt deze proef, dan zullen i.v.m. de kosten, de andere galerijen stapsgewijs behandeld worden.

Entreehal

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

In de entreehal was het noodzakelijk de beide ramen aan de noordzijde te vervangen. De kozijnen vertoonden houtrot en het bestuur heeft daarom besloten de ramen en de kozijnen te vervangen door aluminium kozijnen met geïsoleerde hardglazen ramen volgens het politiekeurmerk.

Achter de fotowand in de entreehal bevindt zich een ruimte van ca. 3,5 x 3 meter, die het bestuur, middels een nieuw aan te brengen deur, in gebruik wil nemen. De ontstane ruimte kan, na inrichting, in gebruik genomen worden als technische ruimte voor het installeren van het entreesysteem, welk zich thans op een ongelukkige plaats in de schoonmaakruimte bevindt. ook te gebruiken als spreekkamer en archief ruimte. Het bestuur zal daarvoor op de komende ALV uw instemming vragen.

Onderhoud 2018

Categorie: Nieuwsbrief 2018 december

De firma Duijvelaar (pompen) heeft het complete technische gedeelte van de drinkwater installatie vervangen. Tevens is een van de warmwaterwisselaars door de firma TTG compleet vernieuwd.

De firma Skylift heeft in opdracht van het bestuur het complete Electrotechnische gedeelte van beide liften vervangen, alsmede de liftmotor van de rechterlift. De linkerliftmotor was reeds enkele jaren geleden vervangen en functioneert goed, zodat wij hopen dat er in de toekomst geen langdurige storingen meer zullen voordoen. 

Ook heeft het bestuur de firma Eltag opdracht gegeven de resterende 12 dakventilatoren compleet te vervangen en de afzuigkanalen te reinigen. De afzuigroosters zijn, waar mogelijk en noodzakelijk vervangen. Deze werkzaamheden zijn per streng uitgevoerd en na enkele aanpassingen is gebleken dat het vernieuwde systeem goed functioneertvan 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 24.00 uur op 100% vermogen. Daarna tot 7.00 uur op 70%. Toch worden er klachten van eigenaren doorgegeven. De overlast wordt veroorzaakt door geuren uit de keuken en van het toilet. De reden is moeilijk te achterhalen. Het is mogelijk dat er bewoners zijn die op de ventilatiekanalen afzuigapperatuur hebben aangesloten. Dit werd al eerder aangetoond. Dit is verboden en deze dienen te worden afgesloten. Het ventilatiekanaal werkt dan niet naar behoren voor de overige bewoners. Het is niet de bedoeling dat wij, als bewoners, de buren overlast bezorgen. Dus ook hier; medewerking gevraagd.

Kantoren

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Nu de nieuwe eigenaren van de kantoren tijdens de laatst gehouden ALV het fiat hebben gekregen om de kantoorruimtes om te bouwen tot appartementen, zijn er plannen om per 1 maart te beginnen met de benodigde sloopwerkzaamheden. Daarna zullen de werkzaamheden voor het realiseren van 21 appartementen beginnen.  Voor zover nodig zullen de horizontale afvoer standleidingen en andere leidingen worden vervangen.  De nieuwe eigenaar van dit project heeft, voor de bewoners die over een PC beschikken, een nieuwe website gebouwen  http://www.hogguers.nl in het leven geroepen , waarop u de stand van zaken kunt volgen. Ook zal via de postbus de benodigde informatie aan u worden verstrekt.

Woning delen

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Als bestuur hebben wij al vele malen vernomen dat er eigenaren  van een appartement in ons gebouw bestaan  die er niet tegen zijn om kamers te verhuren aan derden en zelf elders woonachtig zijn.  Bij ons bekend zijn dit  zo’n 60 eigenaren. Gelukkig zijn er veel eigenaren die toestemming hebben gevraagd aan het bestuur en daarbij ook de huurders hebben aangemeld. Echter: een groot gedeelte doet dit niet en krijgt het bestuur niet te horen wie  er daadwerkelijk woonachtig zijn.  Zij hebben ook geen huurdersverklaring van de Vereniging ondertekend en ingediend bij het bestuur. Ook bij mutaties van de huurders wordt Het Bestuur  daarvan  niet  in kennis gesteld.  Sinds 1 januari 2017 gelden er echter andere en nauwkeuriger regels bij de gemeente. Er mag alleen aan 2 verschillende personen worden  verhuurd.

“Tot  1 januari 2017 konden woongroepen zonder vergunning in een huis wonen als de woongroep zich registreerde als “woongroep-in-een-zelfstandige-woning. Die mogelijkheid bestaat niet meer. Vanaf 1 januari 2017 worden nieuwe woongroepen beschouwd als kamergewijze verhuur. De eigenaar moet een vergunning aanvragen voor het omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte”.  Bron: gemeente Amsterdam.

Het spreekt vanzelf dat men als eigenaar dan aan bepaalde voorwaarden is gebonden waaronder bijvoorbeeld: een gemeenschappelijke verblijfsruimte en de kamers moeten voldoen aan eisen voor geluidisolatie .
Het is dus niet zeker dat men hier een vergunning voor krijgt en als men dan toch blijkt te verhuren aan meerdere personen de eigenaar hiermee in overtreding is. We raden dit dus ten strengste af. Het geeft veel overlast voor de eigenaren die wel in dit gebouw wonen.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

In dit gebouw brengt geluid, op tijden waarop het niet gewaardeerd wordt en wanneer het is verboden, toch klachten met zich mee. Het is van groot belang dat de bewoners, zowel eigenaars als huurders, zich aan de regels houden volgens de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement.  Om het nogmaals onder uw aandacht te brengen:

 • Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen.
 • Alle werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden:  

- op werkdagen: van 08.00 tot 20.00 uur;

- op zaterdag: van 08.00 tot 18.00 uur;

- op zon- en feestdagen: van 12.00 tot 18.00 uur.

Bron: akte van splitsing artikel 25 en huishoudelijk reglement.

 

Liften

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Niets is zo vervelend als dat de lift het niet doet: Het Bestuur vraagt daarom uw aandacht voor onderstaande.

Het Bestuur heeft tijdens de ALV van 2015 uw instemming gevraagd voor een algehele renovatie van de beide liften . Het Bestuur heeft toen besloten om deze renovatie in twee fasen uit te voeren: 

1e  Fase:  Algehele mechanische renovatie , vervangen van liftdeuren met de bijbehorende techniek en  een facelift van de binnenkanten en de hal. Om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst de liften goed blijven functioneren ,heeft het bestuur besloten om thans de 2e fase van de renovatie uit te voeren.

Dit houdt in :

Het vervangen van de besturing en de frequentie regelaars . Het vervangen van de cabine en schacht tableaus. Vervangen van de standaanwijzer- hoofd- stopplaats en  tevens het vervangen van de liftmotor van de oneven lift (rechter lift ). De thans aanwezige motor is al 52 jaar oud en wegens verregaande slijtage van de lagers aan vervanging toe.  De linker liftmotor (even lift) is enkele jaren geleden reeds vervangen en functioneert goed. De totale kosten van de vervanging in fase 2 zullen c.a. 60.000 euro incl. BTW bedragen.

Het Bestuur zal u tijdig op de hoogte stellen wanneer deze werkzaamheden beginnen en in samenwerking met Skylift er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

 

Waterdruk installatie

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Afgelopen tijd zijn er regelmatig storingen opgetreden in onze waterdruk installatie. De waterdruk installatie is een belangrijk onderdeel die de waterdruk constant op een aanvaardbaar peil houdt. Bij controle is gebleken dat de installatie reeds meer dan 10 jaar oud is en dient te worden vervangen. Het Bestuur heeft daarom besloten de totale installatie te vervangen. De nieuwe installatie is voorzien van de laatste technieken op het gebied van waterdruk  en heeft  bovendien een installatie die de vorming van legionella moet voorkomen.

De totale prijs incl. BTW bedraagt 6.818 euro.

 

Werkzaamheden Betonrot

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

De werkzaamheden inzake het herstellen van betonrot aan de galerijkant zijn inmiddels beëindigd.

Diverse dilatatie voegen zijn vernieuwd en zijn de galerijen gecontroleerd op losliggende tegels.

Vuilcontainers

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Van de gemeente heeft het Bestuur vernomen dat in de zeer nabije toekomst het systeem van vuil ophaal zal veranderen. De gemeente heeft besloten dat per gebouw 3 vuil containers voor restafval , 1 container voor glas , 1 voor  papier en 1 voor plastic  zal worden geplaatst. Tevens krijgt gebouw 2 een container voor oude kleding. Gevolg is dat  de gebruikelijke vuilophaal  via de galerijen zal  komen te vervallen en  iedere bewoner zelfstandig zijn huisvuil naar beneden moet brengen en in de desbetreffende container storten. Binnenkort  zult u een bericht van de gemeente hierover ontvangen.

Tot slot

Categorie: Nieuwsbrief 2018 januari/februari

Het bestuur is op zoek naar een eigenaar man/vrouw die dhr. ten Rouwelaar in de toekomst als 2e penningmeester bij het bestuur zou willen vervangen. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden. Tot ziens op de komende ALV.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

In het kader van het groot onderhoud heeft het bestuur een offerte gevraagd om de los zittende tegels en dilatatie voegen te herstellen. Daarnaast  de grijze band onder het hekwerk aan de galerijkant  zowel aan de voor als de bovenkant te controleren op betonrot en te repareren. Daarna volgt het schilderen hiervan .  Ook de zwarte kolom bij het noodtrappenhuis zal gecontroleerd worden op betonrot en hersteld. Kosten ± 130.000 €.

Schilderwerk

Categorie: Nieuwsbrief Maart 2017

De schilders hebben de afgelopen maanden ons gebouw aan de galerijkant weer netjes in de verf gezet .  De deuren zien er weer als  nieuw uit.  Het bestuur wil iedere bewoner er nogmaals met klem op wijzen, dat het schilderwerk langer zijn glans en houdbaarheid behoudt , indien het houtwerk   regelmatig wordt gereinigd. Om houtrot te voorkomen is het beslist noodzakelijk dat ook het binnenwerk schoon en droog gehouden wordt.

Subcategorieƫn

 • Nieuwsbrief December 2019

  Laatste updates van onze vereniging.

 • Nieuwsbrief Maart 2019

  Tijdens de komende ALV op maandag 15 april vraagt het bestuur uw instemming voor het volgende:

 • Nieuwsbrief 2018 december

  Amsterdam 20 december 2018,

  Aan alle eigenaren en bewoners,

   Nu het jaar zo goed als beëindigd is, wil het bestuur nog even kijken op de onderhoudswerkzaamheden waarvoor zij, mede dank zij uw instemming tijdens de laatste ALV, opdracht heeft kunnen geven.

  Voor allen prettige feestdagen en een goed 2019.

  R.J.W. ten Rouwelaar, W. leurs en M. Inghels

 • Nieuwsbrief 2018 januari/februari

  Geachte leden

  Het Bestuur nodigt u van harte uit voor de ALV vergadering op dinsdag  3 april a.s.

  Locatie: Munduscollege, restaurant.  Aanvang 20.00 uur. Het Bestuur hoopt op veel aanwezigen .We zijn benieuwd naar de meningen van de eigenaren  en hopen daaraan volgend, goede besluiten te kunnen nemen inzake het beleid van de Vereniging.  In deze nieuwsbrief brengt het Bestuur al enkele onderwerpen ter sprake.

 • Nieuwsbrief Maart 2017
 • Nieuwsbrief september 2016

  Zoals toegezegd in de ALV van 5 april 2016 brengen wij u op de hoogte van het camera-onderzoek naar de standleidingen. Dit vanwege de lekkages die regelmatig ontstaan. Inmiddels is deze pilot afgerond en hieronder volgen de conclusies in het kort:

 • Nieuwsbrief december 2015

  De, tijdens de laatste ALV, voor gestelde werkzaamheden zijn succesvol afgerond. De liften zijn gerenoveerd en ook de hal is in dezelfde stijl als de liften aangepast. Het plafond van de hal alsmede de garagedeuren zijn opnieuw geschilderd. In de bovenste box gang zijn de koudwater afsluiters vervangen en als laatste is medio november de verwarming over geschakeld op 100% stads-warmte. Aansluitend is de Spirovent ontluchtingsinstallatie) geplaatst en aangesloten. Dit betekent dat de huidige ketels overbodig zijn en eventueel verwijderd kunnen worden.

 • Nieusbrief juni 2015

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3