Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Liften: renovatie en modernisering 2 liften per etage

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Dit jaar is het noodzakelijk om de besturingskasten te vernieuwen. Een aantal storingen in het najaar maakte dat al duidelijk, en het is conform het onderhoudsplan.

Daarnaast stellen wij voor om de liften aan te passen aan deze tijd. Dat betekent twee liften per etage. Argumenten hiervoor zijn:

• Er zijn steeds minder bejaardenwoningen/huizen. Dat betekent dat men langer zelfstandig moet blijven wonen. Daarin hebben wij als VvE een zorgplicht, en zo wordt ons gebouw toegankelijker. We zien ook dat  woningbouwverenigingen steeds meer overgaan naar dit soort aanpassingen.

• Een voordeel is dat er altijd een lift is als de andere uitvalt door onderhoud of door het bezet houden i.v.m. een verhuizing. Ook worden de wachttijden korter.

•Omdat de linkerlift iets groter is dan de rechter, heeft dan iedere etage een grote lift ter beschikking.

•Dit is het juiste moment om te doen, omdat de besturingskasten moeten worden vervangen. Dat scheelt flink in de kosten.

zaagmachine
Foto: Voorbeeld van een zaagmachine

Veel voordelen dus en dan kunnen we weer jaren vooruit.

Dat betekent wel een flinke ingreep. Hiervoor moet op iedere etage een gat worden gezaagd.
Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat dit zonder risico kan. Deze zaagwerkzaamheden geven de meeste overlast. Men maakt een gat per dag en er moeten in totaal 13 gaten worden gemaakt. Dat betekent per lift 6 of 7 dagen.
De tijdsduur van de werkzaamheden per lift bedraagt ca. 5 weken, voor twee liften dus in totaal 10 weken.

In week 1 en 2 worden alle voorbereidingen getroffen en de gaten gezaagd.
In week 3 worden de deuren gemonteerd.
In week 4 wordt de besturingskast met toebehoren geplaatst.
In week 5 uitvoering van alle resterende werkzaamheden, inregelen en keuring.
Voor alle werkzaamheden geldt dat de duur per (hoofd)onderdeel tijdig wordt aangegeven.

Het betekent wel dat iedereen dus 5 weken gebruik moet maken van de ‘andere’ lift.
Wij inventariseren voor wie dit een probleem is en hoe we dit oplossen.

De volgende onderdelen zijn hiervoor gepland:
• Besturing
• Frequentieregelaar
• Drukknoppen kooi en schacht
• Snelheidsbegrenzer
• GSM spreek-luistersysteem
• Sloffen kooi- en tegengewicht
• Liften gelijk stoppend maken op etages
• Zagen deuropeningen
• Nieuwe deuren en omlijsting
• Certificering

Totale kosten EUR 150.000.

De werkzaamheden kunnen nog vóór het einde van het jaar worden uitgevoerd, maar ook begin volgend jaar.
We horen u al denken we hebben al zo veel werkzaamheden (geluidsoverlast) dit jaar. Dat is helemaal waar. Het project balkonzijde is voor de zomer afgerond, en de 21 nieuwe woningen zijn in september klaar. Als we de liften ook dit jaar afronden, hebben we hierna zeker twee jaar zonder grote werkzaamheden. Wat vindt u daar van?

Kom naar de vergadering en laat uw mening weten.

Van de firma Staveren & Livenco treedt Roy Vlug op als contactpersoon voor het gehele renovatie- en moderniseringsproces tot en met de oplevering.

Hits: 417

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3