Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief december 2017

Op de eerste plaats hartelijk dank voor uw inzet. Ook voor u was het een dynamisch jaar met vier ledenvergaderingen en een informatieavond. In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken nog even op een rijtje.

De nieuwe (hoofd)splitsingsakte

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met instemming van de vergadering is op 29 november jl. de (hoofd)splitsingsakte gewijzigd. In de akte staat nu duidelijk vermeld, dat “Voorts is het niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.” (artikel 25 lid 4) Dit leverde veel vragen op.

Notaris Binnenkade lichtte toe dat dit volgens de huidige akte ook niet is toegestaan.
Samengevat zit het als volgt in elkaar:

•Het toegestane gebruik van de woning wordt in eerste plaats bepaald door de gemeente (bestemmingsplan en uitwerking daarvan).
• Tevens dienen eigenaren/bewoners zich te houden aan de bestemming die in hoofd- en ondersplitsing staan opgenomen; in theorie kan dit een beperking zijn op de gemeentelijke bestemming maar dat hoeft niet; tegelijkertijd kan een bestemming in de splitsingsakte nooit een gemeentelijke bestemming overrulen.
• In de hoofdsplitsing van 30 december 1977 is de bestemming voor de woningen: “particulier woongebruik door de tot het gebruik gerechtigde met hun eventuele gezin”, waarop een uitwerking volgt voor gedeeltelijk gebruik als tandarts- dokterspraktijk etc. (zie artikel 9). In de nieuwe akte wordt dit alleen tekstueel uitgebreid (met voorbeelden) maar niet inhoudelijk beperkt.
• In de ondersplitsing van 1 augustus 2000 (artikel 8) staat dezelfde bestemming als nu nog voorkomt in de huidige hoofdsplitsing, echter niet met de uitwerking van tandarts- en dokterspraktijk etc. Een ondersplitsing mag niet in strijd zijn met de hoofdsplitsing maar mag wel beperkend zijn ten opzichte van de hoofdsplitsing (wat in casu dus zo is).
•De conclusie is dat als iemand vraagt om één kamer te mogen onderverhuren, dan is dat toegestaan mits de gemeentelijke regelgeving (of de rechtspraak, bijvoorbeeld airbnb) dat niet verbiedt en mits die eigenaar zelf tevens woonachtig is op hetzelfde adres (niet alleen geregistreerd maar ook feitelijk de hoofdbewoner is). Een woning mag met toestemming van het bestuur wel als ‘woning’ worden verhuurd conform de splitsingsakte. De gebruiker moet hiervoor een gebruikersverklaring ondertekenen.
De bepaling is daarom niet waardedrukkend omdat de gebruikersmogelijkheden niet worden beperkt, vergeleken met de oude situatie.

Van kantoren naar appartementen

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Alles is rond. De bestemming van de kantorenlaag is gewijzigd in appartementsrecht, en de verbouwing kan beginnen. De eerste sloopwerkzaamheden in gebouw 1 zijn al gedaan, in januari zijn wij aan de beurt. Het realiseren van de woningen start in gebouw 1 in januari en bij ons enige maanden later.

In ieder gebouw komen 21 woningen: 20 van ca. 50 m2 en 1 van ca.70 m2. De eigenaren willen u zo goed mogelijk informeren over het verloop. En zij hebben daarvoor een website gemaakt: zie www.hogguers.nl.
Vragen en opmerkingen over de verbouwing kunt u in 2018 mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
!

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Enkele weken geleden is door de gemeente grondonderzoek verricht voor het plaatsen van ondergrondse containers. Ik vroeg de mannen of zij naar goud zochten. Het antwoord was dat zij dat niet wilden delen, wel informatie.

Bij ieder gebouw komen 6 ondergrondse containers: papier, glas, plastic en 3 voor restvuil. Alleen bij ons gebouw komt een extra container voor kleding, ook ondergronds. De containers die er nu staan verdwijnen. De nieuwe plaats voor de containers is als u het gebouw uitloopt links van de oprit, tussen twee bomen.

Om u een idee te geven: in de drie containers restvuil kan 3x5=15 kubieke meter restvuil. In de huidige situatie worden onze rolcontainers tweemaal per week geleegd. De inhoud van een rolcontainer is 1 kubieke meter. Dus per week wordt ca. 13 kubieke meter opgehaald. De ondergrondse worden regelmatig geleegd en ook als ze vol zijn.

Het tijdstip waarop dit alles gaat gebeuren is in het voorjaar.

Maar voor het zover is worden alle bewoners geïnformeerd door de gemeente. Eerst ontvangt u een brief van de gemeente met de aankondiging, en op een ander tijdstip uitleg over de afvalwijze en tips.

Fietsenplaag

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Dat het stallen van fietsen in onze straat een probleem is daar zijn we het allemaal wel over eens. Zo ook de eigenaren die straks 63 appartementen gaan verkopen. Hun architect had al een paar ideeën gelanceerd (zie de presentatie van 29 augustus op www.hogguerstraat.nl ),en nu zijn we ook in overleg met de adviseur (landschapsarchitect) van de school. Ook de school heeft plannen en het idee is om wederzijdse plannen gezamenlijke in te dienen bij de gemeente. Dat heeft hopelijk meer slagingskans. Na een inventarisatie, waaraan van ieder gebouw ook een bestuurslid deelnam, heeft de adviseur van de school de ideeën uitgewerkt en drie voorstellen gepresenteerd. Deze hebben we op 14 december besproken. We hebben gekozen voor de optie die de meeste kans van slagen heeft bij de gemeente en ook nog betaalbaar is. Zodra de laatste uitwerking is afgerond, hoort u dat.

Ventilatie

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Gelukkig zijn de problemen met de ventilatie opgelost. Het kostte enig moeite om de eerste oorzaak te vinden, en daarna nog een tweede. We hopen dat het allemaal goed gaat, maar we gaan alvast offertes opvragen om de ventilatoren te vernieuwen.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Begin volgend jaar starten we met de werkzaamheden op de balkons. Deze zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden op de galerijen die dit jaar zijn uitgevoerd. We hebben wederom de firma Pronk ingeschakeld. Niet alleen omdat wij zeer tevreden waren, maar ook omdat veel bewoners zeer lovend waren over de mannen van Pronk.

De plafonds worden schoongespoten waardoor duidelijk wordt waar reparaties nodig zijn. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd, worden de plafonds geschilderd. Het houtwerk wordt gecontroleerd en waar reparaties nodig zijn, worden deze uitgevoerd. Daarna krijgt het houtwerk een grondige schilderbeurt. Een stevige aanpak, maar dan is het voor jaren klaar.

U begrijpt dat met deze werkzaamheden de balkons zoveel mogelijk leeg moeten zijn. Zo kregen we al een goede tip: omdat we verticaal werken, kunnen buren op de galerij elkaar mogelijk helpen door balkonattributen tijdelijk bij elkaar te plaatsen. En misschien heeft u ook nog een idee. We horen het graag. Ook als u vragen heeft, bent u van harte welkom.

Er wordt verticaal gewerkt over een breedte van drie woningen. Afhankelijk van het weer starten de werkzaamheden op 5 februari 2018 en hopelijk is alles vóór 1 juli klaar. 

week 6 t/m 9 week 10 t/m 13 week 14 t/m 17 week 18 t/m 21 week 22 t/m 25
kolom 1-2-3 kolom 4-5-6 kolom 7-8-9 kolom 10-11-12 kolom 13

We houden u via het mededelingenbord op de hoogte.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Niets is erger dan wanneer de lift het niet doet, of wanneer deze vreemde of bonkende geluiden maakt. Dit laatste is niet gevaarlijk, wel storend. Het is uitgebreid bekeken door verschillende deskundigen, en uiteindelijk hebben we van SkyLift een offerte gekregen om dit probleem op te lossen en hebben we opdracht gegeven.

Nadat de deuren van beide liften half oktober zijn gemolesteerd, heeft de deur van de linkerlift enkele keren storingen gegeven omdat de deur niet altijd goed sloot. Dat was 15 december opgelost, en op maandag 18 december weigerde het knopje van de 12de etage. Ook dit is verholpen.

Naast het onderzoek, de vaste onderhoudsbeurten en storingen was dit een vervelende periode en we gaan er vanuit dat binnenkort alles is opgelost.

Intrema allround VvE-beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt Intrema het complete beheer van onze VvE. Daar komt wel wat voor kijken, maar er wordt hard aan gewerkt.
Het betekent dat er ook voor u het een en ander verandert. Daarover wordt u uitgebreid geïnformeerd door Intrema. En u ontvangt een checklist van hen.

Galerijvertegenwoordigers gevraagd voor de etages 2, 3 en 6!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

In een voorgaande nieuwsbrief hebben we iets verteld over de galerijvertegenwoordiger. Omdat er met enige regelmaat nieuwe bewoners komen, in het kort opnieuw iets over zijn of haar rol.

Wij nemen aan dat iedereen prettig wil wonen, zonder overlast van welke aard dan ook. Het bestuur wil echt niet alles van u weten (liever niet zelfs…) maar wil wel graag overlast door bijv. medebewoners, zoveel mogelijk beperken.

Wie anders dan een bewoner weet wat er omgaat op de galerij. De galerijvertegenwoordiger signaleert overlast van welke aard dan ook (verbouwingen, luidruchtige bewoners, afval, te vroeg buitengezet huisvuil etc.). Sommige van hen spreken bewoners daar zelf op aan, anderen geven een seintje aan het bestuur om actie te
ondernemen.

Ook merken zij soms op dat bewoners in nood verkeren en dat hulp gewenst is. Met een vergrijzende populatie komt dit regelmatig voor.
Een andere taak houdt verband met de Algemene Leden Vergadering (ALV) die tenminste eenmaal per jaar plaatsvindt en waar besluiten genomen worden die ons allemaal aangaan. Sommige galerijvertegenwoordigers sporen hun medebewoners aan om te komen
of verzamelen actief volmachten.

Eenmaal per jaar komen ze bij elkaar met een aantal bestuursleden om ervaringen uit te wisselen. Daar valt elke keer op dat een ieder een andere invulling aan de rol van galerijvertegenwoordiger geeft.

Op dit moment hebben de verdiepingen 2, 3 en 6 geen vertegenwoordiging!
Is dit iets voor u? Als u zich aan wilt aanmelden of u heeft nog vragen dan kunt u mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vier nieuwe prikkers!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

We zijn heel blij dat vier prikkers zich hebben aangemeld. Heel hartelijk dank.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3