Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

We hebben kort gebrainstormd over twee liften per etage. Het was nog te vroeg om een besluit te nemen, maar we waren erg benieuwd hoe er over gedacht werd. Afgesproken is om wanneer alle aspecten bekend zijn, een extra ALV te beleggen om iedereen breed te informeren, en zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Waarom zijn wij met het idee gekomen voor twee liften per etage?
De belangrijkste reden is dat wij streven naar wooncomfort dat past bij deze tijd. Voor iedereen. In deze tijd gaat de overheid er vanuit dat mensen langer thuis wonen, ook als men zorg aan huis nodig heeft. Mensen met een lichte zorgvraag krijgen geen toegang meer tot zorginstellingen, en bejaardenhuizen worden opgeheven.  Bovendien willen mensen zelf ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En, er is in Amsterdam een groot tekort aan betaalbare ouderenwoningen.
Daarnaast heeft het ook veel voordelen:
- er is altijd een lift beschikbaar wanneer een lift uitvalt.
- er is altijd een lift beschikbaar als er een verhuizing plaatsvindt.
- de wachttijden zullen gehalveerd worden als er op elke etage een lift stopt. De liften
zullen in duplex werken, wat inhoudt dat er een lift aangestuurd wordt die het snelst bij
de oproep komt.
Samenvattend denken we dat dit goede redenen zijn voor een gebouw van 169 woningen
en een kleine 300 bewoners. Wat denk u?

Hits: 1034

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3