Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief december 2015

Geachte eigenaren en bewoners,

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april bestaat het bestuur uit drie leden:
Cootje Buisman (711) voorzitter
Mieke Hogewoning (633) secretaris
Ed Fielmich (647) penningmeester
Inmiddels zijn we aardig op elkaar ingewerkt, en voelen we ons een echt team. Onze kennis en vaardigheden vullen elkaar goed aan.

In de ALV is een aantal besluiten genomen:

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Er is ledverlichting aangebracht in de boxgangen. Dit betekent: kostenvermindering wat stroom en vervanging lampen betreft, en beter licht. Samen met de al eerder opgeknapte deuren ziet het er nu heel toegankelijk uit.
Verder zijn de hoofdkranen warmwater vervangen en digitale warmwatermeters aangebracht. Helaas waren de mensen die het aangesloten hebben, vergeten de meters te activeren. Daarop is een verzoek aan alle bewoners gestuurd, inclusief handleiding, om dit zelf te doen. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan wordt het verbruik geschat. Het is dus belangrijk om dit alsnog te doen.
De grootste stap was de overgang op Stadswarmte. Het hele traject is prima verlopen, en we zaten minder dan een dag zonder verwarming en warmwater. Het was een hele investering maar we besparen voor 2017 zeer hoge kosten door het niet hoeven te vernieuwen van de ketels. We zijn benieuwd wat de besparing op de stookkosten voor het volgende seizoen zijn.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

We hebben kort gebrainstormd over twee liften per etage. Het was nog te vroeg om een besluit te nemen, maar we waren erg benieuwd hoe er over gedacht werd. Afgesproken is om wanneer alle aspecten bekend zijn, een extra ALV te beleggen om iedereen breed te informeren, en zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Waarom zijn wij met het idee gekomen voor twee liften per etage?
De belangrijkste reden is dat wij streven naar wooncomfort dat past bij deze tijd. Voor iedereen. In deze tijd gaat de overheid er vanuit dat mensen langer thuis wonen, ook als men zorg aan huis nodig heeft. Mensen met een lichte zorgvraag krijgen geen toegang meer tot zorginstellingen, en bejaardenhuizen worden opgeheven.  Bovendien willen mensen zelf ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En, er is in Amsterdam een groot tekort aan betaalbare ouderenwoningen.
Daarnaast heeft het ook veel voordelen:
- er is altijd een lift beschikbaar wanneer een lift uitvalt.
- er is altijd een lift beschikbaar als er een verhuizing plaatsvindt.
- de wachttijden zullen gehalveerd worden als er op elke etage een lift stopt. De liften
zullen in duplex werken, wat inhoudt dat er een lift aangestuurd wordt die het snelst bij
de oproep komt.
Samenvattend denken we dat dit goede redenen zijn voor een gebouw van 169 woningen
en een kleine 300 bewoners. Wat denk u?

Technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Dit jaar staat ook de uitvoering evaluatie betonschade balkons op de agenda. De bedoeling is dat dit nog voor de komende ALV is afgerond. Als u schade heeft die nog niet is doorgegeven, meldt dit dan alsnog bij de huismeester. Voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) werkten wij in de tijd van CoördinatieBouw. later Huurwel met een plan voor 15 jaar. Intrema, sinds 2014 ons technisch beheer, werkt met een planning van 30 jaar. Daar wordt op dit moment hard aangewerkt. We hebben wel pech gehad met personeelswisselingen binnen Intrema, maar sinds korte tijd hebben wij nu een vaste man, Peter Heijnekamp. Hij is 52 jaar en heeft veel ervaring. De eerste heft van januari bespreken we het MJOP en kunnen we plannen maken voor het volgend jaar.

Huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

De drie besturen zijn zeer tevreden over de samenwerking met de nieuwe huismeester Ruud Maeijer. En de bewoners ook, dat mogen we wel aannemen. In januari wijden we een aparte nieuwbrief aan hem.
Met ingang van 1 januari zijn de tijden van het spreekuur veranderd nl.:
- maandag t/m woensdag van 09.00 - 10.00 uur en van 16.00 - 16.30 uur
- donderdag van 18.00 - 19.00 uur,
zo hebben ook degenen die overdag niet kunnen ‘s avonds een mogelijkheid. Dit houdt in dat Ruud op donderdagochtend en op vrijdag vrij is. Verder blijft hij bereikbaar via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefoon: 020-613 49 33.

Onze entree en het kantoor van de huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Bij de renovatie van de liften hebben we ook de hal meegenomen. Maar wat gebeurde er? De glaswanden zouden wit worden en daar was de kleur van de verf op uitgekozen. Echter de glaswanden worden aan de achterkant inderdaad spierwit gemaakt maar het effect is toch groen. Ook de kleur van de gekozen tegels werd op het laatste moment anders omdat de gekozen kleur niet meer leverbaar was. Daarom hebben we besloten de kleur van het houtwerk aan te passen. We hebben offertes aangevraagd voor zowel het schilderwerk als de overige schrootjes ook bedekken met glaswanden. En dat viel mee. Inmiddels is het schilderwerk klaar en op 18 januari worden de glaswanden geplaatst. De aanpak van het kantoor van de huismeester heeft even op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. Ruud is hartstikke trots! In januari krijgt het keukentje een beurt.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Op 29 oktober jl. vond een overleg plaats met de galerijvertegenwoordigers. Er zijn geen problemen gesignaleerd, alleen enkele aandachtspunten die het woonplezier verminderen en eenvoudig op te lossen zijn als iedereen, ook (onder)huurders, zich aan het huishoudelijk reglement houden. Dus...
- Plaats geen vuilniszakken vóór 20.00 uur op de galerij. Vogels pikken de zakken open en het vuil wordt verspreid. U kunt altijd als u de vuilniszakken eerder kwijt wilt, deze zelf naar de container brengen.
- Maak regelmatig uw ramen en deuren schoon. Het is niet alleen beter voor het behoud, maar ook voor een prettige woonomgeving.
- Houd de galerijen vrij! Dus geen fietsen, winkelwagentjes, planten en deurmatten. Dit in verband met calamiteiten en de schoonmaak. Een droogloopmat bij de binnenzijde van uw voordeur is echt voldoende. Losse matjes op de galerij houden het vuil alleen maar vast.

Afrekening stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

U kunt uw afrekening als volgt controleren. Op iedere radiator zit een meter. Door op het knopje te drukken worden afwisselend twee standen weergegeven: de eindstand van het vorige stookseizoen en de huidige stand van verbruik.

Prikkers gevraagd

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Prikkers verzamelen het zwerfvuil rondom het gebouw. Op dit moment hebben we geen vaste prikkers meer. Of ze zijn verhuisd of hebben om gezondheidsredenen deze activiteit moeten opzeggen.
Wilt u een bijdrage leveren dan horen we dat graag. Ook als u het wel zou willen maar niet in uw eentje, laat het ons weten. U kunt zich opgeven via de mail of bij een van de bestuursleden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mundus

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

De schoolleiding besteedt veel aandacht aan het veiliger en schoner maken van school en schoolomgeving. Zo loopt een van de conciërges na schooltijd een rondje om papier etc. op te ruimen. Overwogen is om dit laatste als strafcorvee in te voeren, maar men is daar terughoudend mee omdat het door leerlingen als gezichtsverlies kan worden beschouwd. Mocht u ondanks de maatregelen die de school al genomen heeft toch overlast ervaren, voelt u zich niet veilig, of stoort u zich aan de troep rondom de school, bel of mail dan naar het Munduscollege :
Telefoon: 020 - 585 48 54 en E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Politiezaken

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het aantal (box)inbraken is verminderd. Ondermeer doordat de ‘Bulgaarse methode’ gestopt is. Goed werk van de politie in combinatie met het verstevigen van de toegangsdeuren.

Stadsdeelzaken Nieuw-West

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Door het Stadsdeel is veel gedaan aan bewonersparticipatie. De resultaten van bewonersbijeenkomsten zijn geclusterd en op basis daarvan is een agenda gemaakt waarmee het Stadsdeel aan de slag gaat. Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn o.a. jeugd (sport, werk), veiligheid (digitale spionnen), armoedebestrijding en gezondheid (strijd tegen obesitas).
Tijdens het buurtoverleg is aandacht gevraagd voor de nauwelijks nog zichtbare blauwe zone. De gemeente heeft toegezegd er iets aan te doen. Ook de vele fietswrakken zijn opnieuw onder de aandacht gebracht en het niet herplanten van ontwortelde bomen! De Gemeente meldt de gratis app ‘buitenbeter’ waarmee iedere burger zaken bij de gemeente kan melden. Deze app is gratis te downloaden op je smartphone.

Sloterplas en geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Hotel Buiten geeft soms geluidsoverlast. Klachten graag meldden bij de politie (0900-8844). Pas als de politie door meldingen ervaart dat er een probleem is, zal er iets aan gedaan worden.

Het bestuur wenst u

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

2016

Fijne feestdagen en een gezond en veilig 2016

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3