Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief herfst 2014

Extra ALV gebouw 2

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Extra Algemene Ledenvergadering op maandag 27 oktober om 20.00 uur Mundus college, hoofdingang

Agenda: Uitbreiding groot onderhoud liften. Lees Liften & Faceliften

Liften & Faceliften

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei jl. is besloten groot onderhoud 2014 - 2015 aan de liften uit te laten voeren. Het betreft vernieuwing van alle lift- en cabine- deuren en alles wat daarbij hoort, plus vernieuwing van de machine van de linkerlift. Die van de rechterlift is enkele jaren geleden al vervangen.

Nu hadden wij vernomen dat SkyLift de werkzaamheden pas in januari/februari 2015 zou uitvoeren. Oorzaak: veel opdrachten vanwege het lage BTW-tarief op arbeid. Gelukkig hebben zij er alles aan gedaan om het nog in dit jaar uit te voeren. En wel van 17 november tot 17 december. Eerst twee weken de ene lift, daarna twee weken de andere. De overige tijd is voor de vervanging van de machine.

 

Hoe het ging

Na ontvangst van de offerte hebben wij uitgebreid de uitwerking besproken. Uiteraard ging het ook over het interieur. Het grootste probleem is de vloerplaat in de lift, die moet vervangen worden. Vervolgens kwam het gehele interieur aan de orde. En van het een kwam het ander.

 

Visitekaartje

Zoals iemand in de ALV al opmerkte: “de entree is ons visitekaartje”. Nou daar zijn wij het helemaal mee eens, en hebben het in onze oren geknoopt. Dat “visitekaartje” geldt natuurlijk ook voor het interieur van de lift. Daarom hebben wij de mogelijkheden onderzocht. Met een kleine uitbreiding van het in de ALV goedgekeurde bedrag voor het groot onderhoud van de liften, kunnen ook het interieur van de liften en de entree een ‘facelift’ geven. Hierover willen wij graag samen u een besluit nemen in de extra ALV.


Hoe kan het er uit gaan zien?

Voor de twee wanden (ingang lift en de wand rechts ernaast) denken we aan dezelfde uitvoering als die voor de liften. Voor de vloer van liften en entree denken wij aan een duurzame oplossing, namelijk beleggen met tegels. Dit betekent een enorme verbetering. De vloer wordt een stuk minder glad en dus veiliger. De huidige mat is niet geschikt voor rollators, winkelwagentjes en boodschappenkarretjes. Bovendien is deze moeilijk schoon te houden, en daarom willen wij die vervangen. Daarnaast stellen wij voor de lampen in de hal te vervangen door ledverlichting, dat betekent goedkoper en meer licht. Ook de trap heeft iets nodig, want die ziet er niet uit. Daarna rest nog het houtwerk om er één geheel van te maken.


Het besluit om de vloer aan te pakken moeten wij nu nemen, omdat de vloer ca. 10mm hoger wordt. De nieuwe cabinedeuren moeten daarop worden afgestemd. Het is dus noodzakelijk dat dat gelijktijdig gebeurt.


Kunt u echt geen trappen lopen?

Omdat iedere lift dus twee weken buiten gebruik is, wordt er een tijdelijke traplift geplaatst voor diegenen die geen trappen kunnen lopen. Bent u dat? Geef dit dan door aan het bestuur adres 711 of stuur een e-mail.

Inventarisatie betonschade

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Deze inventarisatie is gehouden om aard en omvang van de klachten inzichtelijk te krijgen. In gebouw 2 en 3 hebben de bewoners een schema ontvangen met het verzoek om aan te geven waar op hun balkon het beton in slechte staat verkeert. Inmiddels hebben wij 54 reacties ontvangen. Zodra de inventarisatie is voltooid zal de omvang van de werkzaamheden in de eerst volgende ALV als groot onderhoud worden besproken. Het is de bedoeling om de niet urgente werkzaamheden uit te laten voeren zodra het schilderen van de balkonzijde aan de beurt is. Ten tijde van deze schilderklus hangt er weer een bak aan de gevel en kunnen beide klussen worden uitgevoerd.

Warmtewet

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

VvE Belang heeft een belangrijk succes geboekt: VvE’s met een gebouwgebonden warmte- installatie worden uitgezonderd van verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Alles blijft voor ons dus bij het oude. Dat betekent dat wij geen extra activiteiten en kosten hoeven te maken in verband met de Warmtewet.

Nieuw Bestuur

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Het bestuur van VvE II heeft sedert mei 2014 twee nieuwe leden, René van Antwerpen en Mieke Hogewoning. Ter introductie vertellen zij iets over zichzelf.

 

René van Antwerpen

Door Cootje ben ik benaderd om weer in het bestuur plaats te nemen en na enige tijd er over nagedacht te hebben heb ik toegezegd om weer als penningmeester in het bestuur mee te draaien. Een aantal jaren geleden heb ik al in het bestuur gezeten, maar ben er toen om persoonlijke redenen mee gestopt. Naast mijn financiële achtergrond heb ik jarenlange ervaring als project accountant bij een luchtfilter bedrijf en als administrateur bij het NLR, waar ik ook veel technische ervaring heb opgedaan. Sinds 1982 ben ik woonachtig op de Burg Hogguerstraat en ik hoop er nog jaren met plezier te wonen en als penningmeester mee te mogen denken in het besturen van de VvE Burgemeester Hogguerstraat II.

 

Mieke Hogewoning

Sedert ik in 2013 met pensioen ben gegaan, groeide de behoefte om meer betrokken te zijn bij mijn woonomgeving. Toen Marco (voormalig buurman en bestuurslid van de VvE) tijdens een burenborrel opperde of het bestuur van de VvE niet iets voor mij was, moest ik daar toch wel even over nadenken. Na gesprekken met Cootje en Marco heb ik toch ja gezegd en ben nu secretaris van de VvE. Mijn achtergrond is divers. Ik heb een jaar of 6 als begeleider in de gezinsverzorging gewerkt en daarna overgestapt naar KPN. Daar ben ik begonnen als trainer/opleider, waarna een reeks verschillende banen volgden: HR Manager, projectmanager, Qualitymanager etc. Sedert mijn pensioen geef ik via het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) Nederlandse les aan buitenlandse vrouwen, en daarnaast doe ik (incidenteel) ook intakes voor het ABC. Naast alle prettige dingen in het leven (schilderen, cultuur etc.) is dat een heel bevredigende bezigheid. Ik woon sedert 1994 op de Burg. Hogguerstraat en gezien het feit dat ik op een heel prettige en betrokken galerij woon, zie ik me niet snel verhuizen!

 

Zittende leden

Naast deze nieuwe bestuursleden bestaat het bestuur uit Cootje Buisman, voorzitter van de VvE en Jan-Willem Reinders, algemeen bestuurslid. Deze laatste heeft om persoonlijke (gezondheids)redenen om een time-out verzocht en is sedert de vakantieperiode niet meer beschikbaar

Deuren berging

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Tijdens de ALV is besloten de deuren op te knappen. Er worden 12 mm Okoume multiplex platen op de deuren aangebracht, waarin een gat is geboord voor het bestaande slot. Deuren en kozijnen worden geschilderd.

We hebben dit opgepakt omdat daar nog nooit aandacht aan is besteed. Door de huidige staat van de deuren (verschillende kleuren, beschadigingen en diverse toevoegingen) maken de gangen een desolate indruk. En dat geeft ook geen prettig gevoel. De werkzaamheden starten in de week van 20 oktober. Er wordt rekening gehouden met deuren die al voorzien zijn van een veiligheidsstrip. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Etage 1  Mw. Ramsahai

Etage 2  Mw. Erbe

Etage 3  Mw. Mus

Etage 4  Mw. Lema Muraro 

Etage 5  Dhr. Hoogesteijn

Etage 6  Mw. Osinga

Etage 7  Mw. Van Lint

Etage 8  Dhr. Berkemeijer

Etage 9  Mw. Walman

Etage 10 Dhr. Ennema

Etage 11 Mw. Van Santen

Etage 12 Dhr. Rommens

Etage 13 Mw. Van Brederode 

453

499

523

527

569

591

609

641

657

695

713

751

773 

 

Om de betrokkenheid van bewoners bij gebouw, woonomgeving en medebewoners te vergroten leek het een aantal jaren geleden een goed idee om per verdieping, op vrijwillige basis, een galerijvertegenwoordiger aan te stellen.

Deze bewoners zijn zowel voor de bewoners van de eigen galerij als het bestuur van de VvE een aanspreekpunt voor op-en aanmerkingen, suggesties, wensen, klachten etc. Omdat we ons kunnen voorstellen dat niet iedereen (nog) weet wie zijn of haar galerij vertegenwoordigt, volgt hier de namenlijst.

Recent hebben de nieuwe bestuursleden René van Antwerpen en Mieke Hogewoning een eerste overleg met de galerijvertegenwoordigers gehad. Hen werd o.a. gevraagd naar veel genoemde ergernissen. Deze zullen de meeste bewoners niet onbekend zijn!

  • (Veel) te vroeg neergezet huisvuil en/of grof vuil
  • Erg) vieze ramen en deuren
  • (Langdurig) geparkeerde fietsen en/of winkelwagentjes op de galerij
  • (Chronische) geluidsoverlast
  • Fietsen over de galerij
  • Roken in de lift
  • Honden in het gebouw niet aan de lijn

 

Met de galerijvertegenwoordigers is afgesproken dat zij in principe de bewoner in kwestie hierop aanspreken (mondeling of via een briefje), of als ze dit vervelend vinden, de klacht doorgeven aan een van de bestuursleden. Nog mooier zou zijn als een ieder die zich stoort aan het gedrag van een medebewoner dit zelf zou aankaarten.

Zwerfvuil rondom de flat

Categorie: Nieuwsbrief herfst 2014

Gedurende vele jaren heeft Wim Blok samen met een vriend van hem bijna wekelijks  het zwerfvuil opgeruimd. Dat ging eind vorig jaar mis omdat die vriend om gezondheidsredenen niet meer in staat is om deze werkzaamheden uit te voeren. Het ‘prikken’ is voor Wim in zijn eentje alleen mogelijk als Wim zich goed genoeg voelt. Dus - u voelt het al aankomen - we zoeken bewoners die af en toe in de vrije uren willen helpen het terrein rondom de flat schoon te houden. Op wie kunnen we rekenen? Meldt u aan via het secretariaat of e-mail.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3