Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief september 2010

Camerabeveiliging

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Het bestuur heeft besloten om een extra camera te plaatsen bij de ingang van de berging om de bewoners meer veiligheid te bieden. Ook wordt duidelijk wie het vuil
niet op de juiste dag/tijd deponeert). De beelden worden 24 uur bewaard en daarna gewist in verband met de privacywet. Uitvoering gebeurt in eigen beheer.

Onderhuur

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In voorgaande nieuwsbrieven en tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben wij u hierover al uitgebreid geïnformeerd. In deze nieuwsbrief informeren wij u wat te
doen als u uw appartement wilt verhuren. Bij het secretariaat kunt u een formulier (gebruikersverklaring) krijgen. Op dit formulier dient de eigenaar de personalia van
de huurder aan te geven, en de huurder verklaart dat hij/zij zich zal conformeren aan onze reglementen. Na akkoord ondertekent het bestuur hetzelfde formulier.
Met deze eenvoudige procedure wil het bestuur een zo prettig mogelijke leefomgeving waarborgen voor u als eigenaar maar ook voor de andere huurders. Het formulier (gebruikersverklaring) zal t.z.t. op onze website geplaatst worden. Tot dan is het formulier via het secretariaat te verkrijgen. De contactgegevens vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Financiën

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

De financiële kwartaaloverzichten 1ste en 2de kwartaal zijn binnen. Na controle lopen de kosten conform de begroting van 2010. Wat betreft de betalingsachterstanden exploitatiebijdragen (maandelijkse servicekosten en de afrekening stookkosten) zien we helaas een stijgende lijn. Er wordt door de incassoafdeling van de Bank voor de Bouwnijverheid druk uitgeoefend om de betalingen volledig binnen te krijgen. Ons streven is natuurlijk dat vóór het einde van dit jaar het debiteurensaldo een acceptabel niveau heeft bereikt. Per slot van rekening moeten wij met ons allen het gebouw onderhouden. Het contact met de Bank voor de Bouwnijverheid verloopt nog steeds naar
tevredenheid.

Energiescan

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Binnenkort kunt u een brief verwachten voor een aanbod van een maatwerkadvies. Dit in verband met het warmte- en energieverbruik per appartement. Van gevels,
glas, deuren, panelen en dak (indien aanwezig) wordt het warmteverlies in kaart gebracht . Op basis van deze gegevens krijgt u een uitgebreid rapport en een energielabel. Dit label is binnenkort verplicht in het geval u uw appartement gaat verkopen. Via subsidie is dit maatwerkadvies en energielabel gratis.

Droge brandblusleiding

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Iedereen heeft wel gezien dat de droge blusleiding in reparatie is. Deze was lek en moest gedeeltelijk worden vervangen. Het vorige bestuur heeft daarom besloten deze om te leiden naar de berging, zodat de brandweer in geval van calamiteiten buiten de slang kan aankoppelen. Ook wanneer we in de toekomst de entree willen verfraaien staat de huidige blusleiding niet meer in de weg. Er zijn verschillende offertes aangevraagd en één dezer dagen worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Wat nog moet worden uitgevoerd

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In 2009 is er tijdens de Algemene Leden Vergadering aangekondigd dat de lekkage in de stookruimte moet worden verholpen. Hierbij gaat de bestrating langs de muur
van de stookruimte open en aan de onderkant (onder het maaiveld) wordt een strook vochtdicht materiaal tegen de buitengevel geplakt. Ook is in 2009 besloten de achteruitgang van de berging af te sluiten. Ook dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Schoonmaak gebouw

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Beginseptember heeft de Commissie Beheer en Techniek (Aad Hof en Kees Klop) een gesprek gehad met de heer Pascal, opzichter van Vittali. We hebben de heer Pascal een schoonmaak controlelijst aangeboden zodat het voor de schoonmakers en het bestuur makkelijker is te zien wanneer wat is gedaan. Wij denken dat hier een impuls vanuit zal gaan ter verbetering van het schoonmaken van het gebouw. Het streven van de Commissie Beheer en Techniek is dat het gebouw er verzorgd, strak, schoon en goed onderhouden uitziet, en veilig is, zodat de bewoners er met plezier wonen en onze appartementen bij een eventuele verkoop een betere verkoopprijs halen.

Website

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een website van onze vereniging. Dit gaat in overleg met de drie gebouwen. Het streven is om nog voor het einde van het jaar
de website te lanceren.

Uitnodiging nieuwe bewoners

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Bewoners die dit jaar nieuw zijn in ons gebouw kunnen een uitnodiging verwachten voor een bijeenkomst in het voorjaar van 2011. De bijeenkomst zal voornamelijk
een informatief karakter hebben. Verder kunnen zij kennismaken met medebewoners en bestuur en antwoord krijgen op vragen. Mocht u eerder antwoord willen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur. Contactgegevens vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Galerij-vertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

De bedoeling van deze groep, die enkele keren per jaar bijeenkomt, is om per etage ontwikkelingen te signaleren, positief of negatief, waaraan het bestuur aandacht zou
moeten besteden. De galerijvertegenwoordigers zijn bekend bij het secretariaat.

Verzekeringen

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

Er wordt veel verbouwd om onze appartementen te verbeteren of te verfraaien. Daardoor zullen veel appartementen in waarde gestegen zijn. Wij maken u er op attent dat die meerwaarde niet wordt meegenomen in de opstalverzekering van ons gebouw. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Buurtoverleg – Parkeren – Fietsen – Ingang/uitgang school

Categorie: Nieuwsbrief september 2010

In het buurtoverleg is weer gesproken over onze parkeerterreinen. De laatste maanden is duidelijk merkbaar dat er hier veel meer auto’s geparkeerd worden. Waarschijnlijk het gevolg van aangrenzende delen van de stad waar een parkeervergunning is ingevoerd. Ook zijn de auto-inbraken weer toegenomen, maar
ook het aantal auto’s met - zichtbaar - kostbare spullen er in. De politie waarschuwt autobezitters regelmatig. Bij duidelijk onraad kunt u de politie bellen: 112
Door de besturen wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden van o.a. betaald parkeren; vergunninghouders e.d.

Het fietsenrek naast ons gebouw blijft een bron van ergernis. Te veel fietsen voor de stallingcapaciteit. Daarom nog eens het verzoek om fietsen die niet dagelijks
gebruikt worden in uw berging te stallen. Zo kunnen we het fietsenprobleem wellicht iets kleiner maken en het aanzicht van de buitenruimte minder rommelig.
Bovendien worden ze bij een volgende politieronde niet verwijderd. 

Ingang/uitgang school. Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben wordt de ingang van de school aan de Burg Hogguerstraat ook weer gebruikt als uitgang. Deze
beslissing van vóór de zomervakantie was mede ingegeven door personele problemen. Eerder was afgesproken met Bewonerbelangen dat dit niet zou gebeuren. Hier is echter sprake van voortschrijdend inzicht en een discussie over de voor en tegenargumenten volgt. De school houdt de verantwoordelijkheid om e.e.a. ordelijk te laten verlopen, en heeft o.a. een serviceteam geformeerd.

In het publicatiekastje in de benedenhal hangt een overzicht met telefoonnummers en een e-mail adres voor het geval er toch iets fout gaat. Meld u alstublieft elke ongeregeldheid en/of irritatie. Niet alleen aan de school, maar ook aan de huismeester of het bestuur. Zo krijgen ook wij een duidelijk beeld van de eventuele overlast en staan we met concrete feiten in het volgende buurtoverleg.

Nog even de telefoonnummers:
585 48 65 of 585 48 66 dit zijn de gebouwhoofden van de school, of
585 47 57 SVT (School Veiligheids Toezicht)
of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3