Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief juli 2011

Inbraak en overlast

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Wij zijn in alle drie de gebouwen de afgelopen periode meermalen bezocht door ongenode gasten die er bovendien onfrisse gedragingen op na hielden. Zo is er in het
trappenhuis en de lift meermalen gekotst, gescheten en worden er fluimen achtergelaten. Ook is er recentelijk ingebroken in een aantal boxen en zijn eerder al eens de doppen van de droge blusleiding gestolen. Dit brengt extra schoonmaak- en herstelkosten voor de vereniging met zich mee.

Daarnaast speelt ook de veiligheidsbeleving hierin een rol. Wij vragen u om bedacht te zijn op individuen die ‘mee naar binnen glippen’, vooral in de avonduren. Zoals u
ongetwijfeld gezien heeft zijn er nieuwe deuren in de boxgangen geplaatst (het slot wordt op dit moment aangepast). Wij hopen hiermee het dievengilde beter op afstand
te houden.

Camera

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Eerder hebben wij u bericht dat een camera nabij een van de entrees naar de bergingen is geplaatst. Gebleken is dat er te weinig licht is waardoor de beelden onvoldoende scherp blijken. Om dit op te lossen is er een infraroodlamp (IR-lamp) bijgeplaatst. Tevens is de kijkhoek van de camera aangepast zodat zowel de entree van de bergingen maar ook de grofvuilplek beter in beeld komt. Aanleiding is dat er zo nu en dan illegaal (grof) vuil gestort wordt door mensen die niet in ons gebouw wonen. Dit geeft een rommelig beeld en extra vervuiling.

Voor als u rookmelders wilt plaatsen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Waarom?
Voor het tijdig signaleren van rook waardoor de vluchttijd verlengd wordt. Rook verspreidt zich sneller dan de brand zelf en veroorzaakt de meeste slachtoffers bij
branden. Veel branden ontstaan in de nacht als bewoners slapen. Als u slaapt neemt u geen reuk en smaak waar. Door inademing van de giftige rook raakt u snel in een
diepe bewusteloosheid. Daarom produceren rookmelders een enorm lawaai.

Waar plaatsen?
In alle verkeersruimten. Dit zijn alle ruimten waar u doorheen moet vluchten om bij de voordeur te komen. Hierbij moet u redeneren vanuit de verst gelegen ruimte vanaf
de voordeur van de woning. Ter verduidelijking is de plattegrond van een vierkamerappartement bijgevoegd met hierin aangegeven de rookmelders.

4k-appX = rookmelder

Hoe plaatsen?
Omdat rook omhoog trekt moet een rookmelder altijd aan het plafond en minimaal 50 cm van de wand worden aangebracht. Niet in de keuken i.v.m. waterdamp of in de
nabijheid van een lamp, deze trekt stof aan waardoor u mogelijk valse meldingen krijgt.

Duur?
Dat valt mee, voor ca € 5 - 10 heeft u al een rookmelder, die ongeveer 10 jaar meegaat. Wel moet u periodiek de batterij vervangen (plm. 1 x per jaar).

Glasbewassing

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Zoals u in de nieuwsbrief van december 2010 heeft kunnen lezen controleert het bestuur ook met enige regelmaat ons gebouw. Bij de laatste ronde is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn wat reinheid betreft. Wij zullen binnenkort weer een ronde maken. Daar waar sprake is van verontreiniging zullen wij een briefje in de brievenbus doen met het verzoek de ramen en kozijnen te wassen.

raam1raam2

Parkeren

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Autobezitters hebben ongetwijfeld de laatste tijd last van ons overvol parkeerterrein. Het is vaak zoeken naar een parkeerplaats. Veel autobezitters uit omringende
stadsdelen waar betaald parkeren is ingevoerd zoeken nu een plek voor hun auto/camper waar het betaald parkeren nog niet is ingevoerd. Tijdens het buurtoverleg hoorden we dat het stadsdeel o.a. werkt aan parkeerbeleid in onze wijk. Er zijn nog geen concrete plannen. Wel zijn er twee denkrichtingen:

  • volledig betaald parkeren
  • blauwe zone

Het Dagelijks Bestuur en de raad moeten hierover een uitspraak doen. Op z’n vroegst komt hier in november uitsluitsel over. En voor er een eventuele verandering ingaat, zijn we weer een jaar verder. Als u uw ervaringen of onvrede via het digitale loket bij het stadsdeel meldt, kan dat wellicht bijdragen tot een versnelling van de oplossing van het parkeerprobleem. U vindt het digitale loket via www.nieuwwest.amsterdam.nl.

Of uw klacht op papier zetten en richten aan:
Stadsdeel Nieuw-West
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Duiven, duivenpoep

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Wanneer duiven een echte plaag worden, schiet de vogelverschrikker “raaf” te hulp! Want daarvan moeten duiven helemaal niets hebben. Zet of hang deze op uw balkon
en u zult merken dat duiven uit de buurt blijven. Materiaal: weerbestendige kunststof, grootte 40 cm. Kosten: € 9,50
Te bestellen: www.huis-en-comfort.nl (hobby&tuin/anti-insecten)

raaf

Buurtoverleg

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

In het buurtoverleg zitten vertegenwoordigers van de besturen van de drie flatgebouwen, de bewoners van de Burg Hogguerstraat, de bewoners van de buurt rond de Herman de Poortstraat, de school, de benzinepomp, de politie en het stadsdeel.

Aandachtspunten zijn vooral: veiligheid, overlast, openbare ruimte.

Veiligheid: er wordt met enige regelmaat door de politie gesurveilleerd. Bij de herinrichting
van de parkeerterreinen is op advies van de politie wit licht gebruikt. Al geruime tijd worden
lampen vervangen door geel licht. Het stadsdeel zal hier melding van maken bij de
desbetreffende instantie.

Overlast: we hebben in het verleden regelmatig overlast gehad van de leerlingen van de school, momenteel is het rustig. De school heeft de nodige maatregelen getroffen en rondhangende leerlingen worden bekeurd. 

Openbare ruimte: er is aandacht besteed aan auto’s, die met lege banden of andere mankementen lang op één plaats staan en dan ook nog gedeeltelijk op een invalidenplaats. De grasmat die na de aanleg van de stadsverwarming erg beschadigd is achter gebleven. De narcissen en krokussen die nagenoeg verdwenen zijn. De plantsoenen die aan een onderhoudsbeurt toe zijn. En de bomen die niet teruggeplant zijn. Meer fietsenrekken, prullenbakken naast glascontainer, plaatsen van bankjes.
Oplettende bewoners hebben op late tijdstippen mensen aangetroffen op de parkeerterreinen. O.a. een engels sprekende man en jongens met een gereedschapskist. Is men in de gelegenheid om foto’s te maken: doe dit absoluut ongezien. Andere optie: bel naar 0900-8844. De politie is blij met informatie.

Van alles wat

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Huisdieren
Het houden van huisdieren is leuk, maar is aan regels gebonden. Huisdieren moeten in en rond het gebouw aan de lijn gehouden worden. Deze regels zijn bedoeld om én uw huisdier en de bewoners te beschermen, maar ook om te voorkomen dat de ingang van de flat de eerste stopplaats is.

Fietsen
Deze mogen niet op de galerijen of in het trappenhuis worden geplaatst, zo ja dan worden deze verwijderd. Fietsen over de galerijen is verboden. Lopen dus.

Huisvuil en grofvuil
Huisvuilzakken mogen alleen op zondagavond en donderdagavond op de galerij geplaatst worden. Deze worden op maandagochtend en vrijdagochtend vroeg opgehaald. U mag niet meer dan 2 zakken op de galerij zetten, en beslist geen dozen, oud papier e.d. En: doe geen glas in de vuilniszakken!! Grofvuil moet tussen de witte tegels op de stoep bij de vuilcontainerruimte gezet worden. Ook dit alleen op zondagavond en donderdagavond.

Huishoudelijk reglement
Voor u met vol enthousiasme gaat verbouwen leest u dan eerst even het huishoudelijk reglement door. Het zou vervelend zijn als u bezig bent en later blijkt dat het
ongemakken veroorzaakt of erger, omdat het niet volgens de regels is uitgevoerd. Let u vooral ook op de tijden i.v.m. geluidsoverlast bij een verbouwing. Dek de vloer van de lift af bij aan- en afvoer van materialen en licht uw omwonenden in van uw plannen. Houdt u aan het reglement voor de veiligheid, en om het woongenot voor 100% te kunnen garanderen.

Barbecuen
Heerlijk! Vooral in de zomermaanden met vrienden en familie. Maar op een balkon is dat levensgevaarlijk. Ook niet prettig voor de buren. Daarom is het verboden! (Zie het huishoudelijk reglement).

Schotelantennes 
U mag geen schotelantennes plaatsen aan of op uw balkon. (Zie het huishoudelijk reglement).

Midzomerborrel

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

De Commissie Sociale Activiteiten nodigt u uit voor de midzomerborrel. Deze borrel is voor alle bewoners van de Burgemeester Hogguerstraat. Ontmoet uw medebewoners onder het genot van een drankje.
Waar: Café Oostoever
Wanneer: woensdag 13 juli 2011
Tijd: 17:00 – 19:00 uur

Nieuwe samenstelling bestuur

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

In de laatste algemene ledenvergadering is dhr A. Hof afgetreden als voorzitter en lid van ons bestuur.
Nieuw lid en tevens voorzitter is dhr. J. Huider

Dhr J.Huider: voorzitter, beheer en techniek
Dhr. J W Reinders: financiën
Dhr. M. Heeringa: organisatie bewoners en diverse projecten
Mevr. C. Buisman: secretariaat, communicatie, website en diverse projecten
Mevr. C. van Santen: secretariaat, communicatie, website en diverse projecten

 

Een goede zomer gewenst!

IMG 0585

Isolatie

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is besloten om de pui aan de galerijzijde te isoleren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 28 en 29 door de firma Pluimers. Start dus op maandag 11 juli. Belangrijk is dat de binnenmuren nog intact zijn. Als u weet dat er gaten zijn of delen van de binnenmuur ontbreken, meld dit dan bij de huismeester. Ook als u twijfels heeft.

Warmtemeters

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

Na de laatste algemene ledenvergadering is een commissie van gebouw 1 en 2 samengesteld die zich verdiepen in de diverse mogelijkheden over de vervanging van de warmtemeters. De leden van deze commissie zijn: Dhr. E. Haan en dhr. K. Klop (voor gebouw 1) en dhr. H. Blommers en mevr. C. van Santen (voor gebouw 2). De commissie is in gesprek met diverse firma’s. Voor het definitieve besluit is een extra algemene ledenvergadering vastgesteld op woensdag 14 september 2011. Noteert u deze datum vast in uw agenda. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Liftvloeren

Categorie: Nieuwsbrief juli 2011

De liftvloeren zijn vernieuwd. De oude vloer was aan vervanging toe en een grote ergernis was ook de plint met de kitrand aan de bovenkant. Er zijn veel reacties binnengekomen bij onze huismeester en via de mail. Al deze opmerkingen, zowel de positieve als de negatieve, neemt het bestuur mee bij de volgende vervanging van de liftvloeren.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3