Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief augustus 2011

Kunst gerestaureerd

Categorie: Nieuwsbrief augustus 2011

Gerestaureerd door en op initiatief van Kunstwacht. Kunstwacht inventariseert, maakt schoon, repareert en restaureert beeldende kunstwerken in samenwerking met direct betrokkenen, zoals Gemeentelijke diensten, particulieren en soms de kunstenaar. We waren blij verrast. De moza├»eken zijn schoongemaakt, ontbrekende steentjes zijn aangevuld en het geheel is keurig wit geschilderd.
Info: www.kunstwacht.nl

kunst gebouw 2-1kunst gebouw 2-2

 

Digitale meting warmtegebruik

Categorie: Nieuwsbrief augustus 2011

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 april jl. is afgesproken dat een projectgroep de vooren nadelen uitzoekt van het gebruik van zowel digitale warmtemeters als doorstroommeters. Daarna wordt een vergadering belegd om hierover een besluit te nemen. Het onderzoek door de projectgroep kost meer tijd dan gedacht, maar verloopt voorspoedig. Half september komen zij weer bij elkaar. Besluitvorming over welke keuze kunnen wij echter uitstellen tot de volgende Algemene Ledenvergadering in april 2012. Wat de keuze ook wordt, de uitvoering kan toch pas plaatsvinden bij de volgende meting die juni/juli 2012 wordt uitgevoerd.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3