Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief juni 2013

Scheiden van plastic

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Timo en Ron gaan scheiden
De Meijertjes gaan scheiden
Amsterdam gaat ook scheiden: plastic

plastic-1


Naast de afvalcontainers voor papier en flessen is de gemeente Amsterdam ook begonnen met het plaatsen van afvalcontainers voor plastic. Plastic is een oliehoudend materiaal dat niet biologisch afbreekbaar is, verbranding is dus schadelijk voor het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat plastic gescheiden ingezameld wordt en dat het materiaal zo veel mogelijk gerecycled wordt.

Gesloten kringlopen moeten ons het perspectief bieden op een way-out. De gedachte is simpel; afval mag geen schade veroorzaken aan het milieu op land of in het water.
Wanneer kringlopen gesloten zijn, is er niets aan de hand en kunnen we eeuwig blijven genieten van de voordelen die plastic ons biedt. Voorwaarde is dat de consument een handje helpt door afval gescheiden in te leveren. Zover zijn we nu nog niet. Er komen nog altijd plastic vezels in ons milieu, ook na recycling, maar het is wel een stap in de goede richting. Veel informatie vindt u op de website van de gemeente: onder andere waar de plastic afvalcontainers staan in ons stadsdeel, evenals een lijst met plastic afval dat u in de containers kwijt kan en ook diverse links met veel informatie over plastic en ons milieu. Voor de bewoners die niet over internet beschikken, afvalcontainers voor plastic vindt u in onze buurt op:

 • August Allebéplein – Marius Bauerstraat (bij Lidl)
 • Plein 40-45 (naast carillon)
 • Willem Kraanstraat
 • Slotermeerlaan (nabij Dekamarkt)

Lijst met plastic voor in de afvalcontainer:

 • Bakjes Knijpflessen
 • Bekertjes Kuipjes
 • Broodzakken Potten
 • Deksels Tasjes
 • Flacon s Tubes
 • Flessen Zakjes
 • Folies

N.B. Grijze vuilniszakken mogen niet in de plastic afvalcontainer terechtkomen.

plastic-2

Nieuw technisch beheer in 2014

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft Huurwel het bestuur en de leden medegedeeld dat zij met ingang van 1 januari 2014 stoppen met het technisch beheer. Daarop is een commissie benoemd die het bestuur ondersteunt bij het kiezen van een nieuwe beheerder. Ook de besturen van gebouw 1 en 3 vinden het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Onze gebouwen zijn identiek en op deze manier besparen wij op de kosten. Inmiddels is de commissie bijeengekomen en heeft ieder gebouw aandachtspunten geformuleerd. Na afstemming worden gesprekken gepland met twee kandidaten. De vergadering heeft het bestuur unaniem mandaad gegeven om met advies van de commissie een overeenkomst aan te gaan voor het technisch beheer 2014.

technisch beheer

Nog uit te voeren werkzaamheden in 2013 en lopende zaken

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Dit jaar wordt het volgende uitgevoerd:

 • vervangen frequentieregeling van de liften (gepland voor juli)
 • verhelpen lekkage buitenmuur stookruimte
 • plaatsen spirotech in de verwarmingsketel (opdracht is gegeven)
 • verankering en herstelwerk kopgevels: tijdens de extra ledenvergadering op 8 juli wordt aan de hand van twee offertes een besluit genomen. De uitvoering volgt zo spoedig mogelijk.

Het verkennend onderzoek naar de staat van galerij- en balkonconstructie is uitgevoerd en wij wachten op de rapportage. Wij houden u op de hoogte.

Risicospreiding van ons spaarkapitaal is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Ook hierin werken we samen met gebouw 1 en 3.
Voor gebouw 1 is onderhandeld. Dit is naar wens afgerond, nu volgen gebouw 2 en 3.

werkzaamheden

Fietsenstalling

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Het bestuur verzocht in de nieuwsbrief van januari dit jaar de fietsenstalling te gebruiken zoals deze bedoeld is. Na diverse klachten over hinderlijk gestalde fietsen,
schades en geruzie, is in de laatste algemene ledenvergadering gevraagd of er eindelijk iets aan de overlast kan worden gedaan. In overleg met de leden is tijdens die vergadering besloten de fietsenstalling op te heffen. Door het weghalen van de fietsenrekken ontstaat een loze ruimte. Deze zal, door het plaatsen van een wand, veranderen in een bergruimte, en wordt in bruikleen gegeven aan KAMA, het schoonmaakbedrijf dat sinds 1 januari ons gebouw schoonmaakt.

KAMA

Ter herinnering: uit statuten en reglement

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013
 • Bewoners van de kopflats behoren hun galerij schoon en vrij van attributen te houden.
 • Alle bewoners behoren ramen, kozijnen en deuren schoon te houden.
 • Op de galerijen mogen geen grote planten, fietsen of verbouwingsmaterialen worden geplaatst.
 • Honden aan de lijn (graag tot enige meters buiten de hoofdingang) en ongelukjes graag opruimen.
 • Vermelde tijden voor werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken, gelden ook voor geluidsinstallaties etc.

En een vriendelijk doch dringend verzoek geen fietsen e.d. te plaatsen bij de hoofdingang.
Het ontsiert de hoofdingang en het is gevaarlijk bij calamiteiten.

fietsen

Het bestuur wenst u een prettige zomer en/of vakantie

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

zomer

P.S. Denk aan de CSA-borrel op zaterdag 29 juni in cafe Oostoever van 16.00 - 19.00 uur.

Renovatie trappenhuis

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Vorig jaar heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de renovatie van het hoofdtrappenhuis. Nu, ruim een jaar later, is het dan zover!
Maandag 24 juni wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het verwijderen van de bestaande plafonds. Aansluitend begint de elektricien met de
aanpassingen van de bestaande elektrische installatie.
Vervolgens worden nieuwe plafonds aangebracht, gestuukt en geschilderd. Na het stuken van de plafonds worden de automatische deurdrangers aangebracht, de plafonds geschilderd, en nieuwe plafondarmaturen met led-verlichting aangebracht.
Gedurende de werkzaamheden zal aan het einde van de dag het trappenhuis zover worden opgeruimd dat, indien nodig de hulpdiensten toegang hebben tot alle etages.
Bovendien worden tijdelijk lampen opgehangen zodat het trappenhuis 's nachts verlicht blijft.
De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer zes weken duren. Het bestuur verwacht hiermee de overlast tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw begrip.

trappenhal-1

trappenhal-2

Automatische deuren boxgangen

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

In de afgelopen ledenvergadering is besloten om ook de vier deuren aan weerszijden van de boxgangen te voorzien van automatische deurdrangers. De deuren zijn straks te openen met behulp van een tag. Dit is dezelfde tag die u nu ook gebruikt om het gebouw binnen te komen. Als u de de boxgangen verlaat kunt u de deur openen door middel van een drukschakelaar. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met die van het trappenhuis en de galerijdeuren.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3