Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief januari 2014

Prettige Feestdagen

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

kerst2

Het bestuur hoopt u te ontmoeten op de CSA-Nieuwjaarsborrel/buffet op zaterdag 18 januari in het NOVA-restaurant van 17.00 - 20.00 uur.

Een bedankje voor:

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

• Huurwel die jarenlang het technisch beheer uitvoerde.
• De Commissie Nieuw Technische Beheer voor hun constructieve bijdrage.
• De Commissie Sociale Aktiviteiten die de Midzomer- en Nieuwjaarsborrel organiseerde.
• De inzet van de prikploeg.

dank je wel

Schoonmaak

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Het nieuwe schoonmaakbedrijf is al weer een jaar aan het werk en dat kunnen we zien ook. Het gebouw is aanzienlijk schoner geworden. Het bestuur is zeer tevreden en dat is mede gebaseerd op de vele positieve reacties. Alles is schoner: de galerijvloeren inclusief dorpels en plafonds; het trappenhuis; de nissen aan de balkonzijde van het gebouw; het hoofdtrappenhuis; de boxgangen; en zelfs de buitenzijde van het gebouw zoals beplating galerijen, hekwerk boven garages en de hoofdingang. Kortom: een goede beslissing.

Ook is materieel gearriveerd om sneeuw en ijs te lijf te gaan bij de hoofdingang, en de entree naar boxgangen en containerruimte.


Strooizout
N.B. Strooizout is absoluut NIET bedoeld voor de galerijen. Het tast via de voegen de betonlaag aan en dat kan desastreuze gevolgen hebben. Op dit moment loopt nog het onderzoek naar galerij- en balkonvloeren. Zodra daar meer over bekend is, hoort u van ons.

Debiteuren

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Uit landelijk onderzoek door VvE-Belang blijkt dat achterstanden in betalingen door leden van VvE’s oplopen. Gelukkig daalt het bij onze VvE. Was het eind 2012 nog € 35.000, eind 2013 is dat ca. € 28.500. En we hopen dat deze daling doorzet. We willen een gezonde VvE zijn, met een gevuld reservefonds en voorbereid op hoge kosten in de toekomst. U als eigenaar bent samen met de andere eigenaren medegerechtigd in het reservefonds. Dit reservefonds blijft eigendom van de VvE. Bij verkoop van uw
appartement gaan uw rechten over op de nieuwe eigenaar.

geld

Stookkosten 2012 - 2013

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Onlangs heeft iedereen de afrekening stookkosten van het afgelopen stookjaar ontvangen. Dit leverde een flink aantal vragen op zowel bij de bewoners, als bij het bestuur. Onze financiële man, Jan-Willem Reinders, zoekt alles uit. Dit gaat onder andere over de gebruikte meters en berekeningswijze. De eerste actie is dat de automatische incasso voor de afrekening stookkosten voorlopig is stopgezet. Wij hopen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. (wordt vervolgd)

Spirotech

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

De spirotech werkt als ‘ontgasser’. Hiermee wordt lucht uit het centrale verwarmingssysteem gehaald. Enige tijd geleden is het apparaat geplaatst maar kon nog niet in bedrijf genomen worden omdat het apparaat eerst gekalibreerd moest worden. Er is maar één kalibreerapparaat in Nederland en daar moesten we even op wachten. Inmiddels is de spirotech in bedrijf en functioneert goed. Binnenkort behoren klachten over lucht (ruis) in de leidingen tot het verleden. De lucht die nog in de leidingen zit, zoekt het hoogste punt op. De bewoners van de appartementen op de 13e etage zullen naar verwachting nog wel een of twee keer moeten ontluchten.

Kopgevels

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

De firma Koedooder is enige tijd geleden bij gebouw 3 begonnen met de werkzaamheden voor het herstel van het metselwerk. Ook is men gestart met de voorbereidende werkzaamheden bij gebouw 1. Als laatste is ons gebouw aan de beurt. De reden hiervoor is dat onze vereniging als laatste heeft besloten opdracht voor deze werkzaamheden te geven. Gelukkig is het verlaagde BTW tarief van 6% verlengd tot eind 2014.

Bij onderzoek dit voorjaar bleek dat het metselwerk op sommige etages in slechte staat verkeert, en dat de spouwankers gecorrodeerd zijn. Dit betekent dat slecht metselwerk vervangen wordt en er nieuwe spouwankers worden aangebracht.
Tegelijkertijd wordt ook het voegwerk onder handen genomen omdat er nu een steiger staat. Het voegwerk staat eigenlijk gepland voor over een paar jaar, maar op deze manier sparen we over een paar jaar het plaatsen en huren van de steiger uit, wat een grote kostenpost is.

N.B. In de periode dat er steigers staan is er een verhoogd risico voor insluiping via balkon en galerij. Blijf in die periode extra alert op het goed sluiten van ramen en deuren.

steigers

Buitenmuur stookruimte

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Dit najaar is de lekkage in de stookruimte verholpen. Niet alleen de stookruimte van ons gebouw, maar ook die van de andere gebouwen. Hiervoor was het nodig om de straat open te breken en de buitengevel vrij te maken. Vervolgens is om de gevel waterdicht te maken, dakleer tegen de buitengevel gebrand. Omdat het in die periode veel heeft geregend, konden de gevels niet goed drogen en hebben de werkzaamheden langer geduurd dan voorzien.

werkzaamheden

Intrema: Technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het technisch bouwkundig beheer van onze gebouwen gedaan door Intrema

Huurwel heeft in de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven met ingang van 2014 te stoppen met het technisch beheer. Tijdens die vergadering heeft het bestuur de intentie uitgesproken met de drie besturen gezamenlijk een goede kandidaat te vinden. En dat is gelukt. De advies-commissie van gebouw 2 was hierbij een belangrijke steun.

Intrema bestaat 15 jaar, is gecertificeerd door SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit certificaat is ontwikkeld door belanghebbende partijen als VvE Belang, Vereniging Eigen Huis en Aedes vereniging van woningcorporaties. Daarnaast is Intrema de enige technisch beheerder in Nederland die ISO gecertificeerd is. Dit is een teken voor de organisatie en haar
klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit alles zien wij als basis voor een goede samenwerking.

De eerste informatie is overgedragen door de Bank voor de Bouwnijverheid, de overdracht door Huurwel vindt begin januari plaats. Daarna informeren wij u over de nieuwe werkwijze en telefoonlijst.

Inmiddels heeft de huismeester ook kennisgemaakt met de directeur en de technische man van Intrema, en is het systeem van Intrema besproken. 

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3