Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Liften: renovatie en modernisering 2 liften per etage

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Dit jaar is het noodzakelijk om de besturingskasten te vernieuwen. Een aantal storingen in het najaar maakte dat al duidelijk, en het is conform het onderhoudsplan.

Daarnaast stellen wij voor om de liften aan te passen aan deze tijd. Dat betekent twee liften per etage. Argumenten hiervoor zijn:

• Er zijn steeds minder bejaardenwoningen/huizen. Dat betekent dat men langer zelfstandig moet blijven wonen. Daarin hebben wij als VvE een zorgplicht, en zo wordt ons gebouw toegankelijker. We zien ook dat  woningbouwverenigingen steeds meer overgaan naar dit soort aanpassingen.

• Een voordeel is dat er altijd een lift is als de andere uitvalt door onderhoud of door het bezet houden i.v.m. een verhuizing. Ook worden de wachttijden korter.

•Omdat de linkerlift iets groter is dan de rechter, heeft dan iedere etage een grote lift ter beschikking.

•Dit is het juiste moment om te doen, omdat de besturingskasten moeten worden vervangen. Dat scheelt flink in de kosten.

zaagmachine
Foto: Voorbeeld van een zaagmachine

Veel voordelen dus en dan kunnen we weer jaren vooruit.

Dat betekent wel een flinke ingreep. Hiervoor moet op iedere etage een gat worden gezaagd.
Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat dit zonder risico kan. Deze zaagwerkzaamheden geven de meeste overlast. Men maakt een gat per dag en er moeten in totaal 13 gaten worden gemaakt. Dat betekent per lift 6 of 7 dagen.
De tijdsduur van de werkzaamheden per lift bedraagt ca. 5 weken, voor twee liften dus in totaal 10 weken.

In week 1 en 2 worden alle voorbereidingen getroffen en de gaten gezaagd.
In week 3 worden de deuren gemonteerd.
In week 4 wordt de besturingskast met toebehoren geplaatst.
In week 5 uitvoering van alle resterende werkzaamheden, inregelen en keuring.
Voor alle werkzaamheden geldt dat de duur per (hoofd)onderdeel tijdig wordt aangegeven.

Het betekent wel dat iedereen dus 5 weken gebruik moet maken van de ‘andere’ lift.
Wij inventariseren voor wie dit een probleem is en hoe we dit oplossen.

De volgende onderdelen zijn hiervoor gepland:
• Besturing
• Frequentieregelaar
• Drukknoppen kooi en schacht
• Snelheidsbegrenzer
• GSM spreek-luistersysteem
• Sloffen kooi- en tegengewicht
• Liften gelijk stoppend maken op etages
• Zagen deuropeningen
• Nieuwe deuren en omlijsting
• Certificering

Totale kosten EUR 150.000.

De werkzaamheden kunnen nog vóór het einde van het jaar worden uitgevoerd, maar ook begin volgend jaar.
We horen u al denken we hebben al zo veel werkzaamheden (geluidsoverlast) dit jaar. Dat is helemaal waar. Het project balkonzijde is voor de zomer afgerond, en de 21 nieuwe woningen zijn in september klaar. Als we de liften ook dit jaar afronden, hebben we hierna zeker twee jaar zonder grote werkzaamheden. Wat vindt u daar van?

Kom naar de vergadering en laat uw mening weten.

Van de firma Staveren & Livenco treedt Roy Vlug op als contactpersoon voor het gehele renovatie- en moderniseringsproces tot en met de oplevering.

Brievenbussen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij twee liften per etage komen de oude brievenbussen te vervallen omdat die teveel ruimte innemen. In de hoek rechts naast de liften past precies een blok ruimtebesparende brievenbussen.

Voor een oneven aantal zijn er twee mogelijkheden:
• één brievenbus wordt dubbel zo hoog
• de overgebleven positie wordt een open of gesloten compartiment.

Kosten brievenbussen EUR 18.000.

brievenbussen

Iedereen wil prettig wonen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

• Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren.

• Informeer uw buren over (incidentele) geluidsoverlast. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot zijn dan wanneer uw buren niet zijn ingelicht. Bijvoorbeeld: Doe 3 dagen van tevoren een briefje in de bus als u eens (luidruchtig) moet klussen ofeen feestje geeft, en laat weten tot wanneer en hoe lang de overlast duurt.

• Als u een muziekinstrument bespeelt, maak dan afspraken op welke tijden u dit wel en niet doet.

• Ga als u overlast ervaart eerst rustig met elkaar in gesprek, en probeer goede afspraken te maken.

• Met een goed gesprek is vaak heel veel mogelijk. Erger u niet onnodig lang. Kom je er niet uit, neem dan contact op met buurtbemiddeling om tot een goede oplossing te komen.

Nieuws uit de buurt?

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Met een druk op de knop bent u snel geïnformeerd. Of het nu gaat over Oostoever, de verkiezingen of ratten, u vindt het op onze eigen website www.hogguerstraat.nl.

Onder het kopje ‘Algemeen’ klikt u op:
• AMSTERDAM.NL ACTUEEL
• NICE NIEUW-WEST
• DE WESTKRANT

Eendjes en vogels voeren, het lijkt zo onschuldig. Maar eten trekt ratten aan. Om rattenoverlast te voorkomen voert Nieuw-West vanaf 1 april een voerverbod in. Wie voert, kan een boete krijgen van 70 euro.

ratten

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Met de komst van de ondergronds containers, komt het ophalen van vuilniszakken te vervallen. U ontvangt nog vuilniszakken totdat de voorraad op is.

De ruimt die vrijkomt in het schoonmaakbudget willen wij inzetten voor het viermaal per jaar reinigen van ramen en deuren op de galerijen.

Vervangen tegeltjes op de galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Het vervangen van tegeltjes op de galerijen valt onder doorlopende onderhoudswerkzaamheden die al enige tijd niet konden plaatsvinden. Gelukkig is het ons gelukt de originele MOSA-tegeltjes te verkrijgen (helaas zijn de gewolkte nooit meer leverbaar en zijn de nieuwe zandkleurig).
Onlangs zijn de slechtste plekken die lekkage veroorzaken aangepakt.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

De werkzaamheden vorderen gestaag. Er zijn dagen uitgevallen door de hevige kou en zeer harde wind. De betonrenovatie van de plafonds namen ook de nodige tijd in beslag. Om de werkzaamheden binnen de geplande tijd af te ronden heeft de firma Pronk een tweede hangbak geplaatst om efficiënter te kunnen werken.

Werkzaamheden nieuwe woningen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Deze waren behoorlijk heftig. In de kantorenlaag zijn in het verleden extra muren aangebracht. Deze verwijderen maakte het extra heftig. Daardoor is schade ontstaan die gerepareerd is.
De volgende stap is dat in de maand april aan beide zijden de gevels worden geplaatst.

Op 27 maart jl. hebben we in een bijna voltallig gezelschap de volgende stappen besproken, die nog uitgewerkt moeten worden. Medio april kunnen we een nieuwsbrief van de eigenaren tegemoet zien.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u die mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Camerasysteem

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Ons camerasysteem wordt aangepast. De camera bij de ingang van de boxen is mede gericht op de plaats van het groot vuil. Deze voldoet niet meer en wordt vervangen. En het systeem wordt uitgebreid met twee camera’s: bij de in/uitgang aan de achterzijde vanhet gebouw, en gericht op de nieuwe ondergrondse containers die binnenkort wordengeplaatst.

Ventilatiesysteem

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Eind vorig jaar bleek uit de storingen dat het ventilatiesysteem nodig aan vervanging toe is. Alle dakventilatoren worden vervangen, en de kanalen worden gereinigd en geïnspecteerd. De motoren voor ventilatiesystemen zijn inmiddels enorm verbeterd. Dat betekent minder energiegebruik en verbeterde geluiddemping. 

Daarnaast worden in alle woningen zelfregelende afzuigventielen geplaatst.
Totale kosten: EUR 48.000.

Schilderwerkzaamheden galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij het nalopen van het schilderwerk tijdens de werkzaamheden en erna, valt ons een aantal
zaken op:

1. Het schilderwerk wordt door veel bewoners erg slecht schoongehouden. Wist u dat schilderwerk dat regelmatig wordt schoongemaakt veel langer meegaat?

2. Ventilatie in huis is erg belangrijk. Niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook voor het behoud van uw woning. Door slechte ventilatie ontstaat schimmelvorming en dus houtrot.
Voor uw gezondheid: lucht minimaal 20 minuten per dag.

3. De stalen ramen zijn vorig jaar geschilderd en er ontstaat plaatselijk enige corrosie. De waargenomen corrosie ontstaat voornamelijk op het liggende werk ter plaatse van de scherpe kanten. Laagdiktemetingen tonen aan dat de laagdikte op deze scherpe kanten lager is dan het overige staalwerk. Dat is logisch, want het is moeilijk om op scherpe kanten voldoende laagdikte aan te brengen om zodoende voldoende bescherming te krijgen. Afgesproken is dat het geheel verder zal worden onderzocht en in een latere fase gerapporteerd zal worden. Plaatselijk zal de schilder het onderzochte deel tijdelijk herstellen.

Bestuurskandidaat

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Mieke Hogewoning heeft besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Zij heeft zich vier jaar met veel  enthousiasme ingezet voor de belangen van onze VvE en heeft er nu voor gekozen haar vrijwilligerswerk uit te breiden. Mieke, heel veel dank voor je inzet.

Gelukkig hebben we een nieuwe kandidaat gevonden die wij graag aan u voorstellen in de vergadering. Wij zijn van mening dat deze kandidaat een prima aanvulling van het bestuur is, vooral vanwege zijn bouwkundige achtergrond. Dat past precies in ons grote project van verduurzaming.

Kandidaat gezocht voor de kascommissie

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Voor het komende jaar zoeken wij een lid voor de kascommissie. Dirk van Halm heeft besloten zich terug te trekken.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Inmiddels ziet het overzicht galerijvertegenwoordigers er als volgt uit.

Etage
1 Mw. C. Ramsahai 453
2 Mw. I. Jans 477
3 Dhr. M. Slobben 515
4 Mw. M. Lema 527
5 Dhr. C. Hoogesteijn 569
6 vacature
7 Mw. M. van Lint 609
8 Dhr. A. Berkemeijer 641
9 Dhr. R. van Antwerpen 667
10 Dhr. E. Ennema 695
11 Mw. C. van Santen 713
12 vacature
13 Mw. N. Brederode 773


Nog 2 vacatures…
Wie meldt zich aan? Wilt u eerst meer informatie of overleggen?
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Ledenvergadering 10 april

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Alle leden van de VvE zijn van harte welkom op de vergadering. Het is heel belangrijk dat u uw stem uitbrengt.
Kunt u niet aanwezig zijn, breng dan uw stem uit via een machtiging. Deze kunt u inleveren bij het bestuur of een van de galerijvertegenwoordigers. Zie hierboven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

De nieuwe (hoofd)splitsingsakte

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met instemming van de vergadering is op 29 november jl. de (hoofd)splitsingsakte gewijzigd. In de akte staat nu duidelijk vermeld, dat “Voorts is het niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.” (artikel 25 lid 4) Dit leverde veel vragen op.

Notaris Binnenkade lichtte toe dat dit volgens de huidige akte ook niet is toegestaan.
Samengevat zit het als volgt in elkaar:

•Het toegestane gebruik van de woning wordt in eerste plaats bepaald door de gemeente (bestemmingsplan en uitwerking daarvan).
• Tevens dienen eigenaren/bewoners zich te houden aan de bestemming die in hoofd- en ondersplitsing staan opgenomen; in theorie kan dit een beperking zijn op de gemeentelijke bestemming maar dat hoeft niet; tegelijkertijd kan een bestemming in de splitsingsakte nooit een gemeentelijke bestemming overrulen.
• In de hoofdsplitsing van 30 december 1977 is de bestemming voor de woningen: “particulier woongebruik door de tot het gebruik gerechtigde met hun eventuele gezin”, waarop een uitwerking volgt voor gedeeltelijk gebruik als tandarts- dokterspraktijk etc. (zie artikel 9). In de nieuwe akte wordt dit alleen tekstueel uitgebreid (met voorbeelden) maar niet inhoudelijk beperkt.
• In de ondersplitsing van 1 augustus 2000 (artikel 8) staat dezelfde bestemming als nu nog voorkomt in de huidige hoofdsplitsing, echter niet met de uitwerking van tandarts- en dokterspraktijk etc. Een ondersplitsing mag niet in strijd zijn met de hoofdsplitsing maar mag wel beperkend zijn ten opzichte van de hoofdsplitsing (wat in casu dus zo is).
•De conclusie is dat als iemand vraagt om één kamer te mogen onderverhuren, dan is dat toegestaan mits de gemeentelijke regelgeving (of de rechtspraak, bijvoorbeeld airbnb) dat niet verbiedt en mits die eigenaar zelf tevens woonachtig is op hetzelfde adres (niet alleen geregistreerd maar ook feitelijk de hoofdbewoner is). Een woning mag met toestemming van het bestuur wel als ‘woning’ worden verhuurd conform de splitsingsakte. De gebruiker moet hiervoor een gebruikersverklaring ondertekenen.
De bepaling is daarom niet waardedrukkend omdat de gebruikersmogelijkheden niet worden beperkt, vergeleken met de oude situatie.

Van kantoren naar appartementen

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Alles is rond. De bestemming van de kantorenlaag is gewijzigd in appartementsrecht, en de verbouwing kan beginnen. De eerste sloopwerkzaamheden in gebouw 1 zijn al gedaan, in januari zijn wij aan de beurt. Het realiseren van de woningen start in gebouw 1 in januari en bij ons enige maanden later.

In ieder gebouw komen 21 woningen: 20 van ca. 50 m2 en 1 van ca.70 m2. De eigenaren willen u zo goed mogelijk informeren over het verloop. En zij hebben daarvoor een website gemaakt: zie www.hogguers.nl.
Vragen en opmerkingen over de verbouwing kunt u in 2018 mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
!

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Enkele weken geleden is door de gemeente grondonderzoek verricht voor het plaatsen van ondergrondse containers. Ik vroeg de mannen of zij naar goud zochten. Het antwoord was dat zij dat niet wilden delen, wel informatie.

Bij ieder gebouw komen 6 ondergrondse containers: papier, glas, plastic en 3 voor restvuil. Alleen bij ons gebouw komt een extra container voor kleding, ook ondergronds. De containers die er nu staan verdwijnen. De nieuwe plaats voor de containers is als u het gebouw uitloopt links van de oprit, tussen twee bomen.

Om u een idee te geven: in de drie containers restvuil kan 3x5=15 kubieke meter restvuil. In de huidige situatie worden onze rolcontainers tweemaal per week geleegd. De inhoud van een rolcontainer is 1 kubieke meter. Dus per week wordt ca. 13 kubieke meter opgehaald. De ondergrondse worden regelmatig geleegd en ook als ze vol zijn.

Het tijdstip waarop dit alles gaat gebeuren is in het voorjaar.

Maar voor het zover is worden alle bewoners geïnformeerd door de gemeente. Eerst ontvangt u een brief van de gemeente met de aankondiging, en op een ander tijdstip uitleg over de afvalwijze en tips.

Fietsenplaag

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Dat het stallen van fietsen in onze straat een probleem is daar zijn we het allemaal wel over eens. Zo ook de eigenaren die straks 63 appartementen gaan verkopen. Hun architect had al een paar ideeën gelanceerd (zie de presentatie van 29 augustus op www.hogguerstraat.nl ),en nu zijn we ook in overleg met de adviseur (landschapsarchitect) van de school. Ook de school heeft plannen en het idee is om wederzijdse plannen gezamenlijke in te dienen bij de gemeente. Dat heeft hopelijk meer slagingskans. Na een inventarisatie, waaraan van ieder gebouw ook een bestuurslid deelnam, heeft de adviseur van de school de ideeën uitgewerkt en drie voorstellen gepresenteerd. Deze hebben we op 14 december besproken. We hebben gekozen voor de optie die de meeste kans van slagen heeft bij de gemeente en ook nog betaalbaar is. Zodra de laatste uitwerking is afgerond, hoort u dat.

Ventilatie

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Gelukkig zijn de problemen met de ventilatie opgelost. Het kostte enig moeite om de eerste oorzaak te vinden, en daarna nog een tweede. We hopen dat het allemaal goed gaat, maar we gaan alvast offertes opvragen om de ventilatoren te vernieuwen.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Begin volgend jaar starten we met de werkzaamheden op de balkons. Deze zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden op de galerijen die dit jaar zijn uitgevoerd. We hebben wederom de firma Pronk ingeschakeld. Niet alleen omdat wij zeer tevreden waren, maar ook omdat veel bewoners zeer lovend waren over de mannen van Pronk.

De plafonds worden schoongespoten waardoor duidelijk wordt waar reparaties nodig zijn. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd, worden de plafonds geschilderd. Het houtwerk wordt gecontroleerd en waar reparaties nodig zijn, worden deze uitgevoerd. Daarna krijgt het houtwerk een grondige schilderbeurt. Een stevige aanpak, maar dan is het voor jaren klaar.

U begrijpt dat met deze werkzaamheden de balkons zoveel mogelijk leeg moeten zijn. Zo kregen we al een goede tip: omdat we verticaal werken, kunnen buren op de galerij elkaar mogelijk helpen door balkonattributen tijdelijk bij elkaar te plaatsen. En misschien heeft u ook nog een idee. We horen het graag. Ook als u vragen heeft, bent u van harte welkom.

Er wordt verticaal gewerkt over een breedte van drie woningen. Afhankelijk van het weer starten de werkzaamheden op 5 februari 2018 en hopelijk is alles vóór 1 juli klaar. 

week 6 t/m 9 week 10 t/m 13 week 14 t/m 17 week 18 t/m 21 week 22 t/m 25
kolom 1-2-3 kolom 4-5-6 kolom 7-8-9 kolom 10-11-12 kolom 13

We houden u via het mededelingenbord op de hoogte.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Niets is erger dan wanneer de lift het niet doet, of wanneer deze vreemde of bonkende geluiden maakt. Dit laatste is niet gevaarlijk, wel storend. Het is uitgebreid bekeken door verschillende deskundigen, en uiteindelijk hebben we van SkyLift een offerte gekregen om dit probleem op te lossen en hebben we opdracht gegeven.

Nadat de deuren van beide liften half oktober zijn gemolesteerd, heeft de deur van de linkerlift enkele keren storingen gegeven omdat de deur niet altijd goed sloot. Dat was 15 december opgelost, en op maandag 18 december weigerde het knopje van de 12de etage. Ook dit is verholpen.

Naast het onderzoek, de vaste onderhoudsbeurten en storingen was dit een vervelende periode en we gaan er vanuit dat binnenkort alles is opgelost.

Intrema allround VvE-beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt Intrema het complete beheer van onze VvE. Daar komt wel wat voor kijken, maar er wordt hard aan gewerkt.
Het betekent dat er ook voor u het een en ander verandert. Daarover wordt u uitgebreid geïnformeerd door Intrema. En u ontvangt een checklist van hen.

Galerijvertegenwoordigers gevraagd voor de etages 2, 3 en 6!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

In een voorgaande nieuwsbrief hebben we iets verteld over de galerijvertegenwoordiger. Omdat er met enige regelmaat nieuwe bewoners komen, in het kort opnieuw iets over zijn of haar rol.

Wij nemen aan dat iedereen prettig wil wonen, zonder overlast van welke aard dan ook. Het bestuur wil echt niet alles van u weten (liever niet zelfs…) maar wil wel graag overlast door bijv. medebewoners, zoveel mogelijk beperken.

Wie anders dan een bewoner weet wat er omgaat op de galerij. De galerijvertegenwoordiger signaleert overlast van welke aard dan ook (verbouwingen, luidruchtige bewoners, afval, te vroeg buitengezet huisvuil etc.). Sommige van hen spreken bewoners daar zelf op aan, anderen geven een seintje aan het bestuur om actie te
ondernemen.

Ook merken zij soms op dat bewoners in nood verkeren en dat hulp gewenst is. Met een vergrijzende populatie komt dit regelmatig voor.
Een andere taak houdt verband met de Algemene Leden Vergadering (ALV) die tenminste eenmaal per jaar plaatsvindt en waar besluiten genomen worden die ons allemaal aangaan. Sommige galerijvertegenwoordigers sporen hun medebewoners aan om te komen
of verzamelen actief volmachten.

Eenmaal per jaar komen ze bij elkaar met een aantal bestuursleden om ervaringen uit te wisselen. Daar valt elke keer op dat een ieder een andere invulling aan de rol van galerijvertegenwoordiger geeft.

Op dit moment hebben de verdiepingen 2, 3 en 6 geen vertegenwoordiging!
Is dit iets voor u? Als u zich aan wilt aanmelden of u heeft nog vragen dan kunt u mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vier nieuwe prikkers!

Categorie: Nieuwsbrief december 2017

We zijn heel blij dat vier prikkers zich hebben aangemeld. Heel hartelijk dank.

Subcategorieƫn

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3