Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Burgemeester Hogguer

Nu u al een tijdje in deze straat woont of hier gaat wonen, denkt u vast wel eens: "Wie was die Burgemeester Hogguer nou eigenlijk?" Als je op het internet gaat zoeken naar de naam Hogguer komt je maar een paar websites tegen, waar heel beperkt informatie over deze persoon te zien is. Meestal kom je uit op het Gemeentearchief van Amsterdam, maar ik kreeg al snel door dat deze burgemeester ook iets met de Nederlandsche Bank te maken had. Sterker nog, hij blijkt de eerste president directeur van de Nederlandsche Bank geweest te zijn. Via de Nederlandsche Bank is de informatie in dit artikel dan ook verkregen.

 

Paul Iwan Hogguer

De volledige naam van Burgemeester Hogguer is Paul Iwan Hogguer en hij is geboren op 7 februari 1760. Aangezien zijn vader, Daniel Baron Hogguer, in Amsterdam is geboren en er lange tijd heeft gewerkt, is het aannemelijk dat Paul Iwan Hogguer in Amsterdam is geboren.

Hij is tweemaal gehuwd geweest, de eerste keer op 21 april 1788 met Anna Maria Ebeling. Anna is geboren in 1768 en dochter van Mr. Ernestus en Maria Elisabeth Hasselgreen. Op 29 juni 1812 overlijdt zij. Zijn tweede huwelijk met Cornelia Margaretha van Weede vindt op 31 augustus 1814 plaats. Cornelia ziet in Utrecht het daglicht op 15 juni 1769 en was de dochter van Hendrik Maurits (heer van Lutteke Weede) en Cornelia Straalman. Zij overlijdt in Amsterdam op 24 januari 1837, lang nadat Paul Hogguer in 1816 overleden is.

 

Zijn ouders

In oktober 1751 in Den Haag treden zijn ouders in het huwelijk. Zijn moeder, Henriette de Mauclerc, dochter van Paulus Emile en Anne Julie de Teissonière, is geboren in 1726 in Stettin en overlijdt op 20 november 1794 in Den Haag. Zijn vader, Daniel Baron Hogguer, graaf van Bignan, is geboren op 1 november 1722 in Amsterdam. Daar wordt hij koopman en daarna bankier. Het doen van geldzaken blijkt in het bloed van de Hogguers te zitten. Van 1774 tot 1793 is hij minister plenipotentiaris van H.H. M.M. bij de Nedersaksische Kreitz en Hanzesteden te Hamburg waar hij op 29 maart 1798 overlijdt.

 

De CV van Paul Hogguer

Paul Hogguer begint net als zijn vader als koopman en bankier te Amsterdam. In 1787 zet hij samen met George Grand een bankiersfirma onder de naam Hogguer, Grand & Co voort. Voorheen heette deze firma Fizeaux Grand & Co (vanaf 1779) en daarvoor Horneca, Fizeaux & Co. Tussen 1790 en 1792 sloot deze firma onder andere drie leningen met het koninkrijk Polen. Vanaf 1795 heet de firma kortweg Hogguer & Co.

Naast zijn functie als bankier werd hij in 1791 schepen van Amsterdam. Er zijn een aantal verschillende vertalingen voor het woord schepen:

  • Wat in Nederland een wethouder is wordt in België een schepen genoemd.
  • Een lid (ambtenaar) van een college oordeelvoorstellers en oordeelvinders op rechtzittingen van het volksgerecht. In die tijd was de schepenbank (één van de vier belangrijkste rechtbanken) een opstap naar een bestuurlijke carrière. Niet veel later werd de taak van schepen vervangen door advocaten.
  • Stedelijk overheidspersoon met een hoge bestuurlijke functie.

Gezien zijn verdere carrière lijkt de laatste keuze het meest voor de handliggend. In 1814 wordt hij namelijk burgemeester van Amsterdam. Toendertijd werd je niet in je eentje burgemeester, maar deelde je die taak met zijn vieren. Omdat hij het nog niet druk genoeg had nam hij dat jaar ook de volgende functies op zich:

  • Vice-president van de commissie tot de verwisseling der recepissen van de oorlogsbelasting.
  • Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk.
  • President Directeur van de Nederlandsche Bank (van 25 maart 1814 tot 20 november 1816).

Op 16 september 1815 wordt hij voor zijn inzet verheven tot de Nederlandse adelstand met als titel Jonkheer en wordt hij Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Overlijden

Op 20 november 1816 overlijdt hij redelijk onverwacht op zesenvijftig jarige leeftijd. Het volgende bericht stond op 21 november 1816 in de Amsterdamsche Courant:

 

Amsterdam, 20 November 1816.

Dezen nacht overleed alhier Jonkheer Paul Iwan Hogguer, Ridder van de order van den Nederlanschen Leeuw, President-Directeur der Nederlandsche Bank, Vice-President van de Commissie tot de verwisseling der Recepissen van de Oorlogs-Belasting, en Burgemeester dezer Stad. Zijne Godsvrucht, braafheid en menschlievendheid, gepaard met eene edelen en zachten inborst, maakten hem geacht en gelieft bij de Burgerij, in wier volkomen vertrouwen en hartelijke genegenheid hij deelde. Zijn spoedig en treurig afsterven verwekt hier eene algemeene verslagenheid.

 

Hits: 9804

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3